| | | |

1 mei Film Demain hoofdstuk voedselproduktie + gesprek

Initiatief van de Groene Kanteling

 1 Mei vindt een vervolg plaats naar aanleiding van de filmvertoning van 13 maart bij Parkstad in Transitie, Mijnzetellaan 2 te Heerlen. Zie link

De filmvoorstelling van Tomorrow was geslaagd voor de aanwezigen. De inhoud van de vertoonde film, Tomorrow, is grotendeels gebaseerd op de Transition Town filosofie.
Een veelheid van onderwerpen kwam voorbij, waardoor de vertoonde informatie nogal veel was.

Na de interessante discussie in de groep, die ongeveer 16 personen omvatte, werd er voorgesteld om de verschillende onderwerpen nogmaals per onderwerp te vertonen en te bespreken.
Op 1 mei zal daarom het deel van de film dat gaat over voedselproductie, nogmaals worden vertoond, gevolgd door discussie en mogelijk ook voorstellen hoe dit in de praktijk toe te passen.

Voorafgaande aan dit filmdeel zal er een korte inleiding worden gehouden, gebaseerd op een lezing van Olivier de Schutter. Olivier de Schutter heeft onlangs een lezing van Studium Generale in Maastricht verzorgd met als titel “Future of Food”.

Iedereen met interesse in dit onderwerp is van harte welkom, ook al heb je de eerste vertoning niet bijgewoond.
Aanvangstijd: 19.00u
Plaats: PiT lokaal Mijnzetellaan 2 te Heerlen
Entree: vrije gaven
Vanaf station Heerlen met bus 21 stopt u voor de deur (Aldi, Zeswegen).

Vergelijkbare berichten