|

5 maart Café Mondiaal met LETS-VoorElkaar

Ruilkring LETS-VoorElkaar maakt gebruik van kwaliteiten

RuilplaatjeDoor gebruik te maken van elkaars kwaliteiten kunnen we het leven een stuk gemakkelijker en prettiger maken vinden Leo de Groot, Hans Roumen en Monique Banen. De oprichters van de ruilkring LETS-VoorElkaar hebben eind vorig jaar op internet een platform in gebruik genomen waarop iedereen in Parkstad zijn diensten kan aanbieden, zie www.letsvoorelkaar.nl

Veel onderdelen van de participatiemaatschappij waar Nederland volgens het huidige kabinet naar moet streven, spelen een belangrijke rol bij de ruilkring. De geldgerichtheid van het hedendaagse leven gaat ten koste van het sociale aspect. Deelnemers aan de ruilkring letten daar bij het uitwisselen van diensten nog wel op. “Het is niet vergelijkbaar met beroepsmatig werken. Je hebt in veel gevallen een soort vriendschappelijke relatie rond de werkzaamheden en drinkt rustig een bakje thee of koffie met elkaar.”

Het platform biedt deelnemers de gelegenheid gebruik te maken van de kwaliteiten van een ander en ze kunnen tegelijkertijd zelf diverse diensten aanbieden. Bij het ruilen komt geen geld kijken, de ruilkring werkt met een eigen ruileenheid, de Spark. “De aanbieder en ontvanger komen samen het aantal Sparks overeen dat een dienst waard is. De richtlijn is 12 Sparks voor een uur goed werk. Als je deze hebt verdiend kun je die vervolgens zelf weer gebruiken om te betalen voor een dienst van iemand anders.”

Nu de ruilkring van start is gegaan richten we ons op de uitbreiding van het aanbod. Met een grotere diversiteit in vraag en aanbod kan er meer worden uitgewisseld. Door ons verhaal te doen bij lokale verenigingen en door zogenaamde ‘klets-café’s’ te organiseren proberen we mensen bekend te maken met de achterliggende gedachte van de ruilkring.

Bij het aanbieden van diensten komen de kwaliteiten van de deelnemers tot uiting. “Je biedt een dienst aan waar je goed in bent en dat zijn bijna altijd dingen die je leuk vindt”. Het gaat erom wat je wel kunt en wat je leuk vindt. Een groot voordeel van deze manier van delen van elkaars diensten is dat iedereen gelijkwaardig is. Een uur goed werk is een uur goed werk, of je nu een heg snoeit of een website bouwt, het is hetzelfde waard. Iedereen krijgt zo de kans om mee te doen en zich nuttig te maken en gewaardeerd te worden. Niemand hoeft zich uitgesloten te voelen, iedereen kan een bijdrage leveren.

Voor geïnteresseerden is er donderdagavond 5 februari een bijeenkomst van Café Mondial in café Pelt, om 19.30 uur, Pancratiusplein 48 te Heerlen. Daar wordt de opzet en de werking van de ruilkring toegelicht en is er aansluitend gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

******************************************************************************

Achtergrondinformatie

 • Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Transition Town Parksjtad Limburg in samenwerking met HeerlenMondiaal.
 • Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.
  • Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Roumen of Harrie Winteraeken.

   LETS-VoorElkaar
   Hans Roumen
   tel.nr.: 06 37 47 67 73
   e-mailadres: jfroumen(at) kpnmail.nl

   HeerlenMondiaal:logo-hm
   Harrie Winteraeken (voorzitter)
   tel.nr. thuis: 045 522 87 20
   tel.nr. mobiel: 06 523 756 11
   e-mailadres: hwinteraeken(at) hotmail.com

   Zie ook de website van HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl

Vergelijkbare berichten