|

Aan VREDE moet je BOUWEN

Is de titel van een onlangs verschenen folder over de recente ontwikkelingen in het defensie-beleid en de aangekondigde verhogingen van de defensie-uitgaven.

Kerk en Vrede samen met Stop Wapenhandel en de Werkgroep Inclusieve Veiligheid namen het initiatief voor deze folder.

De folder wil hulp bieden bij het gesprek over de vragen die de oorlog in Oekraïne bij velen oproept en over de richting van het defensiebeleid in de toekomst.

Rode draad is daarbij dat meer wapens géén antwoord zijn op de bedreigingen van dit moment. Integendeel: op diverse manieren vergroten ze de problemen.

De enige winnaars zijn diegenen die uit zijn op een steeds grotere confrontatie tussen Oost en West en natuurlijk de wapenindustrie.

Een pdf versie van deze folder kan men hier lezen of downloaden.

De tekst en de pdf  zijn ook te vinden op de websites van:

Op de website’s vindt u ook links naar achtergrondinformatie en bronnen.

Het staat een ieder vrij om naar de folder te verwijzen/er uit te citeren en gehoopt wordt op een brede verspreiding.

Bestellen van deze folder kan (b.v. per tien of een veelvoud daarvan) per mail of telefonisch bij:

Kerk en Vrede,

030-2316666,

secretariaat(at)kerkenvrede.nl.

Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld: NL14 TRIO 0320 3644 02 van Kerk en Vrede, Utrecht.

Vergelijkbare berichten