2013-05-08-DeTrompetter-artikel
| | |

Aanleg buurttuin Dobbelsteijnstraat Heerlen deel1

Nu het buitenwerken minder is geworden, is er eindelijk tijd om een verslag van de aanleg van de buurttuin in de wijk Meezenbroek in Heerlen te maken.

Het begint, voor het moment dat we wisten dat we een braakliggend terrein aan de Dobbelsteijnstraat voor drie jaar ter beschikking krijgen. Met een aantal permanauten zijn we verschillende braakliggende terreinen in Heerlen en omgeving gaan bekijken aan het begin van 2013. Daarna hebben we aangeklopt bij woningcoöperatie Woonpunt. Van hen krijgen we het braakliggende terrein aan de Dobbelsteijnstraat voor drie jaar ter beschikking.

01. SAM_0258a
5 februari 2013. We weten nog niet dat we dit terrein ter beschikking krijgen.

Zoals veel braakliggende terreinen werd ook dit terrein regelmatig als dumpplaats gebruikt voor stenen, meubels en meer.
Later in het voorjaar vonden we een grote diversiteit aan planten, zowel eetbare als geneeskrachtige. We hebben zelfs een wezel waargenomen die een marmot-achtig diertje verschalkte.

Na een aantal momenten geobserveerd te hebben en het terrein op ons in hebben laten werken, is er een gezamenlijk ontwerp ontstaan. Hiervan heeft Vincent Engelgeer een uitwerking gemaakt.

Concept ontwerp Tuin Doppelsteijnstraat + benaming
Concept ontwerp Tuin Doppelsteijnstraat + benaming

03. SAM_0522a

Er hadden voorheen huizen gestaan en we vonden nog heel wat stenen en puin op en in het terrein. Onze eerste gedachte was om dat puin als kern van een kruidenspiraal te laten fungeren en we begonnen het enthousiast op een hoop te gooien. Daarna werd er zand overheen geschept.

04. SAM_0524a

Hier is de omtrek van de geplande vijver uitgespit samen met het moeras. Hiervoor werd de natste plek op het terrein uitgekozen.

05. SAM_0526a

Gemeente Heerlen heeft ons voorzien van een flinke berg houtsnippers.

Begin april 2013 verschijnt een publicatie in het wijkblaadje Nieuwsflits 3 MijnMSP, het huis aan huisblad de Trompetter en het Limburgs Dagblad, zie link: artikel Limburgs Dagblad.

2013-05-08 DeTrompetter artikel

06. SAM_0527a

Een sympathisant stelt een stenencirkel ter beschikking.

07. SAM_0551a
29 april 2013

De kinderen uit de buurt ontdekken het terrein en vinden het heerlijk om er te spelen. Hier een verdedigingswerk waarachter ze zich konden verschuilen voor rondvliegende stenen.

08. SAM_0553a

De kinderen vonden het ook wel interessant om de stenen op te graven uit de hoop voor de kruidenspiraal.

09. SAM_0554a

10. Afb118

7 Juni is het eindelijk zover dat het terrein opgehoogd word tot stoepniveau. Hiervoor zijn wel 30 vrachten zand gestoord. Een grondverzetmachine heeft de vijver gegraven en vorm gegeven aan het terrein op aanwijzingen van André Cremers.

11. Afb114

12. SAM_0207

13. SAM_0211

14. SAM_0221

En toen was het de beurt aan ons om met puur handwerk de tuin aan te leggen.

Het gestorte zand kwam van Hoensbroek waar een nieuwe riolering werd aangelegd. Zand onder een straat vandaan zonder organisch materiaal.

15. SAM_0217

Tussen het zand zitten stenen, stukken rioleringsbuis en zelfs asfalt. Ron is hier bezig om stenen te verzamelen. Behalve de stukken asfalt, willen we alles gebruiken.

16. SAM_0224

André heeft er plezier in om met houtsnippers paden uit te zetten. Later zal blijken dat hij ook op veel plaatsen allerlei zaad heeft gestrooid tijdens het zandstorten.

17. SAM_0222

18. SAM_0368
De losse stenen van de stenencirkel. Hier willen we een terras mee aanleggen.

19. SAM_0369

Houtblokken gescoord op de wijk schoonmaakdag.
Zowaar scoorde we toen ook een oude doorgeroeste kruiwagen. Een aanwonende buurman heeft zijn achtertuin ter beschikking gesteld, zodat we gereedschap en materiaal kunnen opslaan. Gereedschap is ons ter beschikking gesteld door Gered Gereedschap Parkstad.

20. SAM_0371

Bij zware regenval ontstaan er stroompjes doordat de tuin bolvormig is. Zo ook bij het talud. Toon is hier bezig een kanaaltje voor het overtollige water tot aan de vijver te maken.

21. SAM_0378

Aline, die vlakbij de tuin in wording woont, is er erg enthousiast over en zou graag willen meewerken.

Vergelijkbare berichten