Aanleg zelfpluktuin Kerkrade gestart

15-11-2011 Hier gaat de zelfpluktuin komen.

Eind november 2011 is begonnen met de aanleg van de zelfpluktuin in Kerkrade. 15 November had de werkgroep Permacultuur van Transition Town Parksjtad een gesprek met mensen van de gemeente Kerkrade, woningstichting Land van Rode en opbouwwerk. Daar werden de afspraken gemaakt wie welke taken op zich zal nemen. De gemeente Kerkrade geeft ondersteuning met het faciliteren van het opbrengen van compost en frezen van het terrein. Tevens wordt gezorgd voor wilgentenen, houtsnippers en ander materiaal wat voor de aanleg van de tuin nodig is. Een bedrijf gaat de hoofdpaden en een vijver uitgraven en de werkgroep gaat beginnen met de verdere aanleg. Nog voor de vorst in de grond komt wil de werkgroep een start maken met de aanleg om de omwonenden te laten zien wat mogelijk is en te prikkelen om mee te doen.

15-11-2011 Het totale terrein is 5000 m2

De werkgroep POM (Permacultuur Oostelijke Mijnstreek) had in beginsel een ontwerp en begroting gemaakt voor de aanleg van ±1670 m2. Echter in het gesprek op 15 november werd duidelijk dat toch echt het hele braakliggende terrein van 5000 m2 bewerkt moest worden. Het zou namelijk niet uitzien als een gedeelte een tuin zal worden en een gedeelte ernaast onkruid zal groeien.

23-11-2011 Hopen met compost.
23-11-2011 De grond is gefreest en de compost is erin verwerkt.

Over het omvormen van het braakliggende stuk grond tot een tijdelijke zelfpluktuin werd de buurt ingelicht door middel van een brief die huis aan huis bezorgt werd. Ook is een bericht over de Transition Town en Permacultuur maillijst gestuurd waardoor er enkele mensen uit het land gereageerd hebben.

30-11-2011 Houtsnippers voor in de paden.

Vanuit Amsterdam is Fredo een paar keer gekomen om te helpen met de aanleg. Ook buurtbewoners en kinderen uit de buurt werden al snel enthousiast om een handje te helpen. Na de aanleg van de hoofdpaden en een voorraad materiaal, konden we werkelijk aan de slag.

30-11-2011 Het uitzetten van een ingang.
30-11-2011 Een jonge vrouw uit de buurt is aan het planten.
30-11-2011 Kinderen uit de buurt helpen een handje mee.
01-12-2011 Hier komt de ontmoetingsplek.
09-12-2011 Gat voor de vijver.
09-12-2011 Begin van de aanleg van de bedden.
09-12-2011 Regenwater in het pad.

 

Vergelijkbare berichten