| | |

BOOTACTIE IN TIHANGE

De werkgroep Groene Kanteling is betrokken bij Stop Tihange.

Nieuwe Euregionale actie om Tihange en Doel gesloten te krijgen:

BOOTACTIE IN TIHANGE

29 september 2018

Op 14 oktober vinden in België gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een uitstekend moment om het sluiten van de reactoren Tihange 2 en Doel 3 onder de aandacht te brengen van Belgische kandidaat politici. Immers zij zullen straks coalitieakkoorden afsluiten en de mogelijkheid hebben om Tihange en Doel daarin een plek te geven.

Om die reden vindt op 29 september een Euregionale actie plaats tegenover de verouderde kerncentrale van Tihange. Euregionaal betekent dat naast deelnemers uit België ook deelnemers uit Nederland en Duitsland mee zullen doen met deze actie.

U kunt aan deze actie meedoen door vanuit Maastricht per bus mee te reizen naar Huy tegen betaling van €10,- pp. Uiteraard kunt u ook op eigengelegenheid naar Huy reizen.

Beschrijving van de actie

13.00 uur Bus vertrekt uit Maastricht vanaf het parkeerterrein ‘de Geusselt’ naar Huy. De actie vindt plaats op de parkeerplaats: Quai de Compiègne 75-73, 4540 Huy, Belgium (50.536785,5.258333)

14.00 uur Voor de eerste 75 aanmeldingen (uit de drie landen) is er een mogelijkheid om per boot vanuit Huy gratis naar de kerncentrale te varen. De overige bus-deelnemers worden naar het actieterrein gereden, waar uiteindelijk iedereen samenkomt.
De boot zal dicht langs de kerncentrale varen. Tijdens de boottocht krijgt u belangrijke informatie over de centrale. Aankomst op de actielocatie tegenover de centrale om 14.20 uur.
De boot maakt ook tijdens het actieprogramma vanaf de actielocatie korte tochten om zo alle actiedeelnemers in staat te stellen de kerncentrale van dichtbij te zien.

14.40 uur Start van het programma op de oever tegenover de kerncentrale N617, Quai de Compiegne 75- 73, 4540 Huy, Belgium (50.536785,5.258333):

  • Frites met “vleeswaren” of vegetarische extra gratis verkrijgbaar bij Friture Nucleair; dit kan genuttigd worden in de tent, met uitzicht op de kerncentrale. Drank beschikbaar tegen betaling. Er is levende muziek.
  • Discussie over de veiligheid van Tihange 2 en Doel 3 reactoren met kandidaat gemeenteraadsleden.
  • Geprojecteerde informatie en korte gesprekken met kandidaat politici.
    Presentatie ‘Hoe maken we Tihange 2 en Doel 3 politiek?’
  • Voordrachten van drie “burgemeesters” uit Nederland, Duitsland en België.
    Kandidaat raadsleden presenteren in één minuut hun belangrijkste punt.
    Afsluitend spektakel.

17.00 uur Vertrek van Nederlandse bus deelnemers vanaf de actielocatie in Tihange en tegen 18.00 uur aankomst in Maastricht. Einde van de actie.

INSCHRIJVING VOOR DE ACTIE.

Stap 1: aanmelden via stop.tihange.nl(at)gmail.com Vermeldt: actie 29.9, voor- en achternaam deelnemer(s), land van herkomst, vervoer per bus of eigen vervoer.
Stap 2 (in het geval u per bus vanaf Maastricht meereist): maak € 10,- per persoon over op rekeningnummer NL30 TRIO 0338 9015 90 ten name van VSTN o.v.v. voor- en achternaam deelnemer(s).
Op volgorde van ontvangst aanmelding worden de 75 deelnemers aan de eerste boottocht bepaald.
Als bevestiging ontvangt u een deelnemersnummer, een tijdschema en de buslocatie. Ook zullen wij u dan informeren of voor u een plek op de boot beschikbaar is tijdens de eerste vaart.

Actieteam:
VSTN
Nucléaire Stop
Greenpeace (B)
WISE
Leo M.

Met ondersteuning van:
3Rosen Initiative
Acte (local antinuclear comitee Hoei)
AAA (Aachener Aktionsbündnis gegen AKW)
Stop Tihange – Deutschland

Vergelijkbare berichten