|

Buurtmoestuin november 2010

Op 1 april 2010 zijn een paar mensen van Transition Town Parksjtad (TTP) naar een buurtavond over het inrichten van de lege ruimtes in Heerlen geweest. Wij gingen daar naar toe met de insteek om het idee van een buurtmoestuin te promoten. Wij werden daar aangenaam verrast toen we hoorden dat de gemeente Heerlen het plan had om op de plek van de afgebroken flats op de Limburgiastraat een buurtmoestuin in te richten. De man van stadsplanning was ook weer blij om van ons te horen dat wij dat idee helemaal zagen zitten.

Na een paar bijeenkomsten in het buurtcentrum waar bewoners zich konden informeren en aanmelden, is op 26 juni de buurtmoestuin open gegaan. Dit was nog geen feestelijke gebeurtenis omdat er enkele tegenstanders waren die zelfs dreigden met een kort geding.
De opening was een erg gezellige aangelegenheid waar iedere deelnemer dankzij een stimuleringsfonds een waardebon kreeg om plantjes bij een kweker te kopen. De kweker stond er met een grote vrachtwagen vol met stekkies van groenten en kruiden. Het was al wat laat in het jaar om te zaaien en op die manier kon iedere tuinbezitter toch aardig beginnen.
Door de hitte in die periode, waren iedere avond de tuinbezitters aanwezig om hun plantjes water te geven. Dit gaf veel gelegenheid om elkaar te leren kennen en uit te wisselen. Zo had ik uit de permacultuur gehoord en gelezen dat het goed is om organisch materiaal rond je planten te leggen om het uitdrogen van de aarde te voorkomen en onkruid minder kans te geven. Nadat ik dat in mijn tuin gedaan had en mij om de reden daarvan gevraagd werd, gingen prompt meer mensen dat toepassen.

Kunstenares Karin Peulen heeft vanaf het begin het moestuinproject begeleid en was een prima persoon tussen de wijkbewoners en de gemeente, al viel het niet altijd mee.

Doordat de grond onder en rondom de moestuin bestaat uit nauwelijks waterdoorlatende leem, kreeg de tuin te maken met wateroverlast. Door de hevige regenval, bleef het water op de kaveltjes staan. Afgezien daarvan hebben verschillende mensen een zeer rijke oogst gehad en heeft de moestuin meer contacten tussen wijkbewoners opgeleverd.

Op 9 oktober was er een geslaagd oogstfeest waarbij er een kookboekje gepresenteerd werd met recepten van mensen die een kaveltje hebben op de buurtmoestuin van MSP.
Gemeente Heerlen wil dat de buurtmoestuin een zelfstandige status krijgt in de vorm van een vereniging of iets dergelijks. Hiervoor is de rol van Karin Peulen overgenomen door Math Wierts, opbouwwerker voor de MSP wijk. Twee mensen van TTP zijn beheerder van de moestuin samen met iemand via buurthulp MSP. Bewoners die ook belangstelling hebben voor een kaveltje kunnen zich aanmelden voor op de wachtlijst via .

Vergelijkbare berichten