| | |

Café Mondiaal 14 sept. over ‘Klimaatrechtvaardigheid’

Café Mondiaal, 86ste aflevering

Donderdag 14 september, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum

Gespreksthema: ‘Klimaatrechtvaardigheid’

De Vredesweek 2023 is van zaterdag 16 tot en met zondag 24 september. Het thema van de Vredesweek 2023 is ‘“Iedereen kan wat voor vrede doen’. Wat betekent dat thema? In een ‘voorbereidende’ Café Mondiaal gaan we hierop in. We hebben hierbij het voorbeeld ‘Klimaat rechtvaardigheid’ gekozen: hoe gaan we om met de mensen en de volken die het slachtoffer zijn/worden van de klimaatverandering? En hoe moeten we daarvoor in actie komen?

Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen zal een korte inleiding houden over het wat, hoe en waarom van klimaatrechtvaardigheid. Maar ook waarom klimaatrechtvaardigheid, ook in het belang van vrede, niet alleen noodzakelijk maar ook onontkoombaar is.

Hoewel de gevolgen van klimaatverandering inmiddels zichtbaar zijn, is het nog steeds van belang om verdere opwarming te voorkomen en rechtvaardig de gevolgen van klimaatverandering te verdelen, actie te vragen en daarvoor ook actie te voeren.

Zoals in het verleden de Vredesbeweging hardere acties met betrekking tot kernwapens niet schuwde, zo zijn er ook met betrekking tot klimaat groepen actief. Extinction Rebellion is een van de meest bekende actiegroepen die op dit terrein zichtbaar actief is. Twee leden van XR-Heerlen zullen hun standpunt toelichten.

Vervolgens zal tijdens een levendige sessie van gedachten worden gewisseld over de al dan niet succesvolle rol van activisme. Welk (ander) handelingsperspectief is er?

Er wordt op basis van interactieve stellingen gediscussieerd over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de politiek, het sentiment en op de oplossing van problemen. Een smartphone is handig voor een optimale beleving. Iedereen is van harte welkom.

******************************************************************************************************

Achtergrondinformatie:

  • Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Vredesplatform Heerlen en HeerlenMondiaal. Henk Dado van het Vredesplatform verzorgt de korte inleiding en begeleidt ons gedurende de interactieve sessie. Leo de Groot zal wat vertellen over zijn persoonlijke betrokkenheid bij acties tegen kernwapens. Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.
  • Jeanine en Lotte van Extinction Rebellion Heerlen zullen ook aan deze Café Mondiaal deelnemen.
  • Recent, op maandag 7 augustus, hebben zo’n 60 activisten van Het Vredeskamp gedemonstreerd voor de ingang van de vliegbasis Volkel. Zij voerden actie tegen kernwapens en CO2-uitstoot. Op de vliegbasis Volkel zijn dinsdagochtend 8 augustus tien mensen over het hek geklommen en zij zijn op de start- en landingsbaan gaan zitten.
  • Het Vredesplatform Heerlen is ook ‘Ambassade van Vrede’ van PAX: https://vredesweek.nl/ambassades/ambassade-heerlen. Meer informatie over de Vredesweek 2023 over het algemeen kunt u vinden op https://www.vredesweek.nl/ In ieder geval is de Vredesweek onverminderd actueel en blijft het nadenken over ‘Vrede’ in het groot en het klein hoogstnoodzakelijk.
  • Werkgroep Vredesburo voelt zich verbonden met de actieve geweldloosheid gedachte zoals die o.a. wordt uitgedragen door Kerk en Vrede.

Vergelijkbare berichten