|

Café Mondiaal: actief tegen klimaatverandering

eilandverdwijnt

Op 3 november 2016 organiseert Heerlen Mondiaal in samenwerking met Parksjtad in Transitie de 34 ste editie van Café Mondiaal met als thema: actief tegen klimaatverandering.

Deze editie begint om 19.30u en vind, zoals bijna altijd, plaats in Café Pelt, Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Het klimaat verandert snel met veel ernstige gevolgen, overal op de wereld. Is het onvermijdelijk of onomkeerbaar? Zo nee, wat kunnen wij er nog aan doen?

Bijna iedere maand worden er weerrecords gebroken: de warmste maand ooit gemeten, de natste maand, de droogste enz. Wereldbreed geldt dat ook voor de temperatuur op jaarniveau voor de afgelopen 15 jaar. Het klimaat verandert snel, sneller dan ooit in de geschiedenis. En inmiddels is ook algemeen aanvaard dat menselijk handelen de hoofdoorzaak is.

Klimaatverandering is vooral al merkbaar op het zuidelijk halfrond (onder andere via een versterkte El Niño). Ook in onze streken wordt het duidelijk in de vorm van steeds vaker voorkomend extreem weer.

Het heeft even geduurd, maar nu is er eindelijk een wereldwijd besef onder politici dat er snel en meer maatregelen moeten worden getroffen dan in de afgelopen 40 jaar. Dit heeft in december 2015 geresulteerd in het Klimaatverdrag van Parijs.

De gemeenten van Parkstad Limburg hebben in 2016 ook een klimaatplan gepresenteerd. Hierin staan maatregelen beschreven om in 2040 100 % energieneutraal te zijn (Palet 3.0). Maar om dit te bereiken is vooral ook een breed draagvlak nodig onder burgers en bedrijfsleven.

Is dat draagvlak er al? Een klein deel van de burgers erkent dat de klimaatverandering een groot probleem is. Zij voelen ook de urgentie voor het nemen van vergaande maatregelen. Maar de meesten raakt het niet persoonlijk. Het dagelijkse leven gaat zijn gangetje en men heeft andere beslommeringen. De klimaatverandering wordt ontkend of men vindt dat het zo’n vaart niet loopt. Politiek en wetenschap zullen wel tijdig met een oplossing komen ? Maar het besef groeit dat de gevolgen niet ver in de toekomst liggen.

Een tot nog toe (te) kleine groep bezorgde burgers heeft het initiatief genomen om te pogen meer draagvlak voor maatregelen te krijgen. Zij willen de kennis over klimaatproblematiek maar ook de actiebereidheid onder burgers vergroten. Want verandering begint met weten!

Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en enkele mensen die actief zijn op het gebied van klimaatverandering. Eliane Géron en René van de Luer verzorgen de korte inleiding. Een en ander vindt plaats onder auspiciën van HeerlenMondiaal. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

Vergelijkbare berichten