|

Café Mondiaal: Burgerberaad is dé nieuwe democratie?

Op donderdag 4 november 2021 organiseert Heerlen Mondiaal de 72ste editie van Café Mondiaal met als thema: Burgerberaad is dé nieuwe democratie?

Deze editie begint om 19.30u en vindt plaats bij Café Pelt, Pancratiusplein 48, te Heerlen.

Toenemende tegenstellingen, verharding van standpunten, populisme en complot denken lijken de verhoudingen in de politiek en in de samenleving steeds meer te beheersen. De vraag is niet meer alleen: ”Vertrouwt de burger de overheid nog”, maar ook: ”Vertrouwt de overheid de burger nog ?”

Het is dan ook tijd om groot onderhoud te plegen aan het democratische systeem door een nieuw politiek bewustzijn te creëren en een beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid.

Deze Café Mondiaal start met een (korte) inleiding van Fons Apers. Hij zal onder andere terug kijken naar de oorsprong van de Atheense democratie om via enkele historische ontwikkelingen weer terug te komen in onze tijd. Daarbij laten recente ervaringen met burgerberaad hoopgevende resultaten zien.

In het daarop volgende gesprek zal worden bezien of het burgerberaad kans van slagen heeft in onze ‘gereguleerde samenleving’ waar onze democratie wordt gezien als de minst slechte manier om besluitvorming te organiseren. Waarom is de huidige burgerparticipatie op allerlei niveaus en de ‘georganiseerde inspraak’ onvoldoende? Hoe kunnen noodzakelijke verander-processen worden versneld als de grote meerderheid nog niet zo ver is? Kortom, wat moet er gebeuren om burgerberaad te laten slagen ? 

Voor deze Café Mondiaal zijn de geldende Coronamaatregelen voor de horeca van toepassing. 

Café Mondiaal 

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal samen met het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg.

Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

Fons Apers (70 jaar) is sinds 2017 weer inwoner van zijn geboorteplaats Heerlen. Sinds kort is hij actief lid van de werkgroep ”De toekomst van onze democratie” van het Humanistisch Verbond afdeling Zuid-Limburg. Naar zijn overtuiging is Burgerparticipatie de belangrijkste manier voor de noodzakelijke vernieuwing van onze democratie en voor het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid en van de overheid in de burger.

Fons Apers zal in zijn presentatie een drietal projecten op het gebied van burgerparticipatie kort aan de orde stellen die zich afspelen binnen een straal van 20 km rond Heerlen en zijn uiterst actueel.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken  06-52375611   hwinteraeken(at)hotmail.com

Vergelijkbare berichten