| |

Café Mondiaal: Staat hulpverlening aan arme mensen armoedebestrijding in de weg?

Op donderdag 2 maart organiseert Heerlen Mondiaal de 83 ste editie van Café Mondiaal met als thema: Staat hulpverlening aan arme mensen armoedebestrijding in de weg?

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt gelegen aan de Pancratiusstraat 48 in Heerlen.

Tijdens de Vastenactie ondersteunen de parochies in de dekenaten Heerlen en Kerkrade een agro-ecologische modelboerderij in Mombassa, Kenia.

Op deze modelboerderij worden mensen opgeleid, die na hun opleiding terugkeren naar hun dorpen om daar samen met kleine boerinnen en boeren een agro-ecologische manier van landbouw en veeteelt in de praktijk te brengen.

Dat is hard nodig omdat Kenia zwaar getroffen wordt door de klimaatverandering, met lange periodes van droogte tot gevolg.

Landbouwmethoden met kunstmest, pesticiden en veel watergebruik voldoen niet meer, zeker niet voor deze kleine boerinnen en boeren.

De agro-ecologische manier van werken is een noodzakelijke aanpassing aan de veranderende klimatologische omstandigheden.

Maar deze vorm van ontwikkelingssamenwerking bevat tegenstrijdigheid. Wij helpen vanuit hier mensen om zich aan te passen aan problematische omstandigheden, terwijl wij als bewoners van het rijke Noorden van deze wereld de veroorzakers van deze problemen zijn? Sust het steunen van een dergelijk project, hoe goed op zichzelf dan ook, ons niet in slaap zodat wij nalaten op zoek te gaan naar de oplossingen voor problemen die in onze eigen samenleving liggen? Zo ja, wat zouden we moeten doen om dat zoveel als mogelijk te voorkomen? Wat houdt ‘onze bevrijding’ in en hoe kunnen wij die verbinden met de bevrijding van mensen in Kenia?

Guus Prevoo zal de discussie inleiden met enkele voorbeelden waarmee hij in het verleden is geconfronteerd.

Er wordt daarnaast een digitale verbinding gelegd met dr. Peter Ndegwa die de agro-ecologische modelboerderij in Mombassa wil opzetten. Wat is zijn visie op deze problematiek? Wat zouden we in Nederland meer of misschien anders moeten doen dan het steunen van projecten in zijn land?

In het daaropvolgende gesprek komen wij wellicht samen enkele handelingsperspectieven op het spoor hoe we kunnen werken aan onze bevrijding, verbonden met de bevrijding van mensen in het Zuiden en arme mensen in onze eigen omgeving.

Misschien kan ook het aloude idee van Vasten, in een eigentijds jasje, een manier zijn om handen en voeten te geven aan de noodzakelijke veranderingen ten goede in onze eigen samenleving hier in het rijke Noorden.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Vastenactie, Missionair Overleg Parkstad en HeerlenMondiaal.

Zoals gewoonlijk is Harrie Winteraeken de gespreksleider.

Informatie over inleiders: Guus Prevoo is voorzitter van het Missionair Overleg Parkstad, een lid-organisatie van Heerlen Mondiaal. Hij is gepensioneerd opbouwwerker voor de Vastenactie in Nederland. Dr. Peter Ndegwa is een pater Spiritijn. Hij wil de agro-ecologische modelboerderij in Mombassa opzetten.

Twee citaten:

Van Ella Watson, een inheemse Australische, is de uitspraak: ‘Als je gekomen bent om mij te helpen, dan verdoe je je tijd. Maar als je gekomen bent omdat jouw bevrijding verbonden is met die van mij, dan laten we samenwerken.’

Ella Watson wijst hulp af vanwege het achterliggende narratief, waarin zijzelf de hulpbehoevende is en de hulpverlener een vrij mens. Het grote gevaar in haar ogen is dat de hulpverlener en de hulporganisatie zo de smeerolie worden in de tandraderen van een onrechtvaardig economisch systeem, dat armoede veroorzaakt.

De Sloveense filosoof Slavoj Žižek wijst op wat hij noemt de Batman-metafoor. Bruce Wayne, die in de nacht als Batman de misdaad bestrijdt, is overdag de CEO van een conglomeraat van bedrijven, waarvan wapens producerende fabrieken een heel belangrijk onderdeel vormen. Maakt hij zo de misdaad die hij ’s nachts bestrijdt überhaupt mogelijk?

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken 06-52375611

Vergelijkbare berichten