| |

Café Mondiaal thema: Klimaatvluchtelingen


Café Mondiaal, 46ste aflevering
Donderdag 1 februari, aanvang 19.30 uur.
Achterzaal Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen – centrum.

Het klimaat is van slag en vertoont chaos. Toch zijn er patronen in te herkennen. Natuur, mensen en dieren zijn de dupe. Vooral op het zuidelijk halfrond zijn mensen kwetsbaar, terwijl de invloed van de klimaatverandering daar het grootste is. Neem als recent voorbeeld dat wellicht er in Kaapstad (Zuid-Afrika) binnenkort geen water meer uit de kraan komt.
René van de Luer van de werkgroep Groene Kanteling constateert dat grote gebieden onleefbaar dreigen te worden en dat mensen op zoek gaan naar een minder bedreigde omgeving. Zij vluchten vanwege de gevolgen van de klimaatverandering.
Hoeveel mensen zijn dat, waarom gaan ze op pad, hoelang en waar gaan ze heen? En wat betekent dat voor de West-Europese samenleving?

Van nog groter belang is: hoe reageren overheden, daar en hier? Hoe kunnen klimaatvluchtelingen geholpen worden? En hoe kunnen wíj ze als mede-aardbewoners hulp bieden op de korte en lange termijn? Hierover willen we graag met elkaar in discussie gaan.

Op donderdag 1 februari 2018 organiseert Heerlen Mondiaal in samenwerking met Parksjtad in Transitie, Café Mondiaal met als thema: Klimaatvluchtelingen.

René van der Luer van de werkgroep Groene Kanteling van Parksjtad in Transitie, verzorgt de inleiding. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij René van der Luer, e-mailadres rvanderluer(at)gmail.com en telefoonnummer 06 16 38 53 51 of Harrie Winteraeken tel.nr. mobiel: 06 523 756 11 e-mailadres: hwinteraeken(at)hotmail.com

Vergelijkbare berichten