Boeken en brochures zijn na afspraak op het depot adres te koop (Tilburgstraat 21 Heerlen telefoon 06-47311049 of email: parkstadintransitie(at)gmail.com) en te verkrijgen op de stand van Parkstad in Transitie.
Deze stand is zo’n 5 á 9x per jaar te vinden tijdens festivals, manifestaties, informatiebijeenkomsten en op uitnodiging.


KLEINSCHALIGHEID ALS ALTERNATIEFhof-van-twello-omslag-300x199
Nieuwe Meentes in een nieuwe economie

Hoe kun je zelf een ‘Nieuwe Economie’ vorm geven? Dit boek legt uit wat je kunt doen aan de hand van tien jaar ervaring op Hof van Twello, een publieksgericht landbouwbedrijf in de buurt van Deventer. Je leert kleinschaligheid rendabel te maken, want lokaal gerichte kleinschaligheid is de enige echte bijl aan de wortel van het systeem.

Hof van Twello kiest voor de meente. Meentes waren vroeger gemeenschappelijk gebruikte stukken grond. Het gebruik ervan werd ‘betaald’ met het onderhoud van de sloten, wegen en houtwallen. Je kreeg wat, maar je moest er wél wat voor doen! Deze ijzersterke win-win-beheervorm past Hof van Twello toe op haar grond, maar ook op zaken zoals landschap, kennis, gezondheid, voeding, bouw en financiering. Daarmee brengt ze de leus Reclaiming the Commons! van de anti-globaliseringsbeweging in praktijk.

Koppel jezelf met Nieuwe Meentes los van de multinationals op het gebied van landbouw, voeding, geld, verzekeringen, energie en bouw. We kunnen heel veel zelf, maar we moeten er wel echt voor kiezen. Dat is de boodschap van dit boek.

Gert Jan Jansen beschreef zijn ervaringen met de Hof van Twello en de Nieuwe Meente

Hoe maak je kleinschaligheid rendabel?
Hoe maak je biologisch geteelde groenten betaalbaar?
Hoe beheer je gezamenlijk grond?
Hoe maak je een landschap renderend?
Hoe teel je succesvol met permacultuur?
Hoe bouw je samen onafhankelijke kennis op over o.a. gezondheid?
Hoe kom je aan een betaalbaar eigen huis?
Hoe financier je je onafhankelijke toekomst?
Gert Jan Jansen geeft antwoord op deze vragen aan de hand van 10 jaar ervaring met Hof van Twello.

Aantal pagina’s: 235

Prijs: € 19,95GELD EN DUURZAAMHEID
Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem

Bernard Lietaer

Het geldsysteem is funest voor de duurzaamheid, want het maakt elke crisis erger dan nodig, stimuleert kortetermijndenken, vereist oneindige groei in een eindige wereld, concentreert de rijkdom bij een kleine elite en breekt de natuurlijke saamhorigheid tussen mensen af. Net nu we met een vergrijzende bevolking moeten investeren in een postkoolstofmaatschappij, loopt het geldsysteem op zijn laatste benen.

We moeten naar een monetair ecosysteem dat tegen een stootje kan en duurzaamheid bevordert. Dat kan met extra muntsystemen die allerlei doelen dienen: betere gezondheid, onderlinge samenwerking, milieubehoud, florerende lokale economie, enz. Die muntsystemen zijn niet alleen goed voor arme landen, niet alleen goed voor landen in crisis, maar ook goed voor ons eigen land.

Dit boek is een rapport van de Club van Rome voor Finance Watch, met instemming van de World Business Academy en de World Academy of Art and Science.

Gebonden 360 pagina’s

€17,95TERUGKEER NAAR HET LEVEN
Oefeningen en rituelen om ons weer te verbinden met het levensweb

Joanna Macy & Molly Young Brown

Veel mensen voelen zich diep geraakt door de ernstige schade die de natuur en het leven op Aarde wordt toegebracht. Omdat we ons zo machteloos voelen, leidt deze pijn vaak tot schuldgevoelens of ontkenning, met als resultaat dat we onze geest afsluiten.
Terugkeer naar het leven van Joanna Macy doet ons beseffen dat wanneer we onze pijn om de wereld ontkennen of onderdrukken, we ook onze kracht ondermijnen om bij te dragen aan de heling ervan. Vanuit dit elementaire inzicht heeft zij al sinds de jaren ’70 ‘Het werk dat weer verbindt’ ontwikkeld. Voor deze methode heeft zij geput uit de systeemtheorie, diepe ecologie, ecopsychologie en verschillende spirituele tradities. ‘Het werk dat weer verbindt’ helpt de weg voor te bereiden voor de overgang van de industriële groeimaatschappij naar een levensondersteunende samenleving, een overgang die ook wel de ‘Grote ommekeer’ wordt genoemd.

Naast een grondige analyse biedt dit boek een schat aan oefeningen en rituelen, die ons helpen ons weer als deel van het grotere levensweb te ervaren en om waarden als moed, solidariteit en engagement nieuw leven in te blazen. In deze geactualiseerde Nederlandse vertaling is een aantal nieuwe oefeningen opgenomen en is gestreefd naar een aanpassing aan de Nederlands-Vlaamse context. ‘Het Werk dat weer verbindt’ wordt in toenemende mate toegepast in de transition-town en permacultuur beweging.

Joanna Macy is ecofilosofe, deskundig in systeemtheorie, boeddhisme en diepe ecologie en wordt wereldwijd gerespecteerd in bewegingen voor vrede, rechtvaardigheid en milieu. Ze is auteur van 10 boeken en draagt haar kennis en engagement al meer dan 40 jaar uit in workshops voor persoonlijke en maatschappelijke verandering.

Paperback 300 pagina’s

€17,95


Het Oergevoel - Agnes Meijs

HET OERGEVOEL
Agnes Meijs

Vraag je kinderen of ze meegaan naar het bos dan krijg je niet meteen een enthousiaste reactie, een uitzondering daargelaten. Vraag je kinderen of ze vuur willen maken, dan krijg je een “ja, cool!” in koor en staan ze direct in de startblokken. Ook sporen zoeken, sluipen door het struikgewas, hutten bouwen, eetbare bessen en blaadjes zoeken zijn activiteiten die kinderen hartstikke leuk vinden én hen weer in contact brengen met de natuur. Zo kunnen ze er een zorgzame en respectvolle band mee opbouwen. En de natuur helpt hen zich persoonlijk evenwichtig te ontwikkelen.

Met kinderen de natuur intrekken om die natuur echt te beleven, vraagt van ouders en begeleiders dat ze ook naar hun eigen band met de natuur kijken, naar de manier waarop zij ermee omgaan. Agnes Meijs laat aan de hand van vele voorbeelden zien dat wanneer je je eigen vermogen tot ontdekken en verwonderen weer hebt teruggevonden en je vanuit zintuiglijke beleving aan de slag gaat, je tot diepgaande en fijne natuurervaringen komt. In de 10 jaar dat Agnes met kinderen en natuurbeleving bezig is, constateerde zij ook dat kinderen de natuur nog sterker en intensiever beleven, zodra we een beroep doen op hun overlevingsinstincten. Kinderen lopen dan heel gauw warm om mee te doen. Ook de zogenaamde korte spanningsboog blijkt ineens veel ruimer te worden wanneer kinderen het oergevoel ervaren, daar, diep van binnen.

Dit oergevoel en de vaardigheden die daarbij horen gaan terug naar de tijd dat de mensen als jager/verzamelaar en eenvoudige boeren sterk met de natuur waren verbonden. Alle zintuigen stonden op scherp om de benodigde informatie te krijgen. De mensen waren afhankelijk van het weer, het landschap en de seizoenen. Ze haalden eten, kleding, beschutting en werktuigen uit de natuur. Er waren geen educatieve natuurprogramma’s: het leven zelf was de leerschool. Al doende, in het begin spelenderwijs en vaak al snel serieuzer, leerden de kinderen van de ouderen de benodigde vaardigheden en ontdekten ze hun eigen kwaliteiten.

Dit boek bevat naast persoonlijke ervaringen veel ideeën en vooral praktische tips voor (groot)ouders, leerkrachten, natuur- en milieumedewerkers, natuurgidsen, buurtwerkers en iedereen die graag met kinderen dat intense oergevoel en daarmee de weldadige band met de natuur willen ervaren.

€ 24,95


De taal van de vrede - Marshall B. Rosenberg

DE TAAL VAN DE VREDE
Marshall B. Rosenberg

Marshall Rosenberg zegt over dit gloednieuwe boek:
‘Meestal is het zo, dat als we vreedzame veranderingen willen bewerkstelligen, we de manier dienen te veranderen waarop we onszelf en anderen zien, en de manier waarop we onze behoeftes vervullen. Dit is een van de meest uitdagende aspecten van het spreken van de taal van de vrede, want we dienen er eerlijk en open voor te zijn, nauwgezet na te gaan wat zich in ons afspeelt en bepaalde vastgeroeste ideeën los te laten die te maken hebben met oordelen, angst, verplichtingen, plichtsbesef, schuld en schaamte, straf en beloning. Dat is niet altijd even makkelijk maar het is zeker de moeite waard.’

€ 18,95


BASISHANDLEIDING TRANSITION TOWNS
Ben Brangwyn & Rob Hopkins

Hoe word je een transitiestad, dorp, streek, gemeenschap of zelfs eiland?

Een uitgave van Transitienetwerk Vlaanderen en Transition Towns Nederland
i.s.m. Uitgeverij Jan van Arkel. Isbn 978 90 6224 484 3

paperback
100 pag.
€ 5,–HET TRANSITIE HANDBOEK
Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht

Rob Hopkins

‘Dit is veel meer dan zomaar een boek. Het is een handleiding voor een beweging. En niet zomaar een beweging, maar één die de belangrijkste sociale beweging kan blijken te zijn die we ooit gehad hebben omdat hij de samenleving behoedt voor ineenstorting ten gevolge van het dubbele gevaar van piekolie en klimaatverandering.’

Mark Lynas

23×23 cm
274 pag.
€ 17,50


HITTE
Hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt?

George Monbiot

90% minder kooldioxide uitstoot in 2030 is mogelijk. Er is wel een totaalplan nodig en alleen bij een eerlijke verdeling zal de omschakeling slagen. Monbiot gaat na wat wel en niet helpt en kan. George Monbiot is een invloedrijk commentator die schrijft voor The Guardian.

pocket 360 pag.
€ 2,50


DE LAATSTE GENERATIE
Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect

Fred Pearce

Ons klimaat kan zomaar omslaan naar tropisch. We tarten de natuur die nu van zich af begint te bijten. Deze uitleg van het hoe en waarom van klimaatverandering door Engelands topjournalist leest als een thriller.
Er is een nieuwe paperbackeditie met een voorwoord ‘najaar 2009’ (14,95) maar in het pakket zit de (ook nog leverbare) pocketeditie.

paperback 360 pag.
€ 2,50


ENERGIESLANK LEVEN MET KLIMAATDUKATEN
Stapsgewijs minder energieverbruik voor allemaal

David Fleming

We moeten ons verbruik van fossiele brandstoffen inperken. Dan lukt alleen als we eerlijk delen. De econoom David Fleming heeft een simpel plan om een nachtmerrie te vermijden. Bouwen aan een koolstofarme maatschappij wordt met klimaatdukaten leuk en uitdagend. Het plan is aangevuld met een Nederlandse inleiding en bijlagen van brede strekking.

pocket 160 pag.
€ 2,50


Nut & Noodzaak van de MONDIALE VOETAFDRUK
Jan Juffermans

Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten. Dit boek gaat over de benutting en de verdeling van de mondiale gebruiksruimte. Dat is de ruimte op aarde, die biologisch productief is. Die ruimte staat qua kwantiteit en qua kwaliteit onder grote druk. Dat komt door vele oorzaken maar met name door gevaarlijke stoffen, de alsmaar stijgende productie en consumptie en een snel groeiende wereldbevolking. Dat die ontwikkelingen ernstige gevolgen hebben voor ons en volgende generaties is nog maar nauwelijks tot de meeste mensen doorgedrongen. Omdat de verbanden nog niet goed zichtbaar zijn en we de grenzen nog niet zo goed kennen. Wellicht ook omdat het om ‘zachte’ grenzen gaat. De natuur laat, tot op zekere hoogte, over zich lopen. Dit boek is gratis te downloaden via de website.

pocket 160 pag.
€14,50