|

CM Sleepwet en Privacy Café in Pelt

Op 2 achtereenvolgende avonden is het thema privacy aan de orde in Heerlen.

Café Mondiaal Extra: De Sleepwet

Op 13 Maart 2018 organiseert Heerlen Mondiaal in samenwerking met Amnesty International Parkstad een extra (48 ste) editie van Café Mondiaal met als thema: De Sleepwet

Deze extra editie van Café Mondiaal begint om 19.30 en vindt plaats in de grote zaal van De Twee gezusters (Luciushof) gelegen aan de Putgraaf 3 te Heerlen.

Op 21 maart aanstaande worden we niet alleen naar het stemlokaal ‘gelokt’ voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er vindt dan ook een raadgevend referendum plaats over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de zgn. Sleepwet.

Zo kunnen er wat algemene vragen worden gesteld, zoals: wordt de opkomst hoog genoeg, omdat het referendum samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen? En is het onderwerp een referendum waard?

Maar belangrijker: wat is het belang van deze nieuwe inlichtingenwet? Waarom is deze zo noodzakelijk? Waarom moeten de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) meer bevoegdheden krijgen ter bescherming van onze veiligheid? Is het voor een betere bescherming van militaire missies en ontdekken we sneller wat vijanden zoals IS van plan zijn? Kunnen meer terroristische of cyberaanslagen worden voorkomen? Krijgen onze regering en volksvertegenwoordigers betere controlemogelijkheden? En verdienen deze overheidsdiensten van ons alle vertrouwen? We hebben toch niets te verbergen, sinds we alles behalve onze bankgegevens op Facebook zetten?
Of wegen de mogelijke nadelen zwaarder dan de voordelen?
Critici stellen dat er met de nieuwe wet onnodige en zelfs gevaarlijke mogelijkheden ontstaan door het ‘slepen’ van enorme hoeveelheden gegevens die ‘ze’ van de kabel kunnen kopiëren, ook die van ‘gewone burgers’? En kunnen deze gegevens ook in verkeerde handen vallen? Je weet maar nooit wat die weinig transparante veiligheidsdiensten zoal doen.

We zullen de verschillende standpunten en voor- en nadelen onderling vergelijken. Zo kunt u wellicht meer gefundeerd uw keuze maken op 21 maart.

Café Mondiaal

Deze aflevering wordt georganiseerd door Heerlen Mondiaal en Amnesty International groep Parkstad.

Kees van Veen van Amnesty International groep Parkstad zal de korte inleiding verzorgen.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken
06-52375611 hwinteraeken(at)hotmail.com

Privacy Café Bits of Freedom

Op woensdag 14 maart van 19.00 – 21.00u Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen

Het Privacy Café wordt georganiseerd door de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom.

De Partij voor de Dieren Heerlen is initiatiefnemer van deze avond. Zij hecht veel waarde aan de privacy van burgers. Versterk je online veiligheid en discussier mee over actuele privacy onderwerpen.

Vergelijkbare berichten