| |

Cursus: VvE’s met Energie Maastricht 2022

Van de website van Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Maastricht en regio.

U wilt uw appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk maken? Doe dan mee met de gratis cursus verduurzaming van VvE’s.

Tijdens de cursus leert u welke stappen nodig zijn voor het verduurzamen van uw VvE. De twee belangrijkste pijlers krijgen volop aandacht:

  • Het betrekken van alle leden van de VvE bij het opstellen van een goed duurzaamheidsplan voor uw VvE.
  • In het duurzaamheidsplan wordt zowel aandacht geschonken aan welke duurzaamheidsmaatregelen genomen moeten worden, hoe dat betaald kan worden en of er subsidies zijn.

LET OP: Tijdig inschrijven is slim, want VOL = VOL!!

Afhankelijk van de geldende corona maatregelen op het moment van de start van de cursus, wordt deze online of fysiek gegeven. Indien de cursus fysiek plaatsvindt, geven we de locatie tijdig aan u door. Indien de cursus digitaal van start gaat, loodsen wij u indien gewenst telefonisch door het inlogproces.

Deelname: max. 2 personen per VvE. Meer informatie of uw interesse voor deelname kenbaar maken? Vul onderstaand aanmeldformulier in of stuur een mail naar energiecoach(at)cnme.nl
Bij aanmelding gaan wij uit van deelname aan alle drie de cursusdata.

De cursusdagen zijn op:
do. 3 februari 2022 van 14:00-16:30 uur
do. 17 februari 2022 van 14:00-16:30 uur
do. 10 maart 2022 van 14:00-16:30 uur

In oktober 2022 gaat een 2e cursusreeks van start (avondcursus). Indien u kiest voor de deze cursusreeks, geef dit dan aan in het contactformulier onderaan deze pagina.

Data cursusreeks 2:
wo. 5 oktober 2022 van 19:00-21:30 uur
wo. 19 oktober 2022 van 19:00-21:30 uur
wo. 2 november 2022 van 19:00-21:30 uur

De inhoud van de cursus

Blok 1 – do. 3 februari / wo. 5 oktober 2022

Deel 1 – Waar staat uw VvE?
Welke vraagstukken zien we over het algemeen bij VvE’s? En hoe verhouden die zich tot uw eigen VvE? Wat is hetzelfde, wat is anders, wat betekent dat voor de verduurzaming van uw gebouw?

Deel 2 – Technische aspecten
Het gebouw als geheel en de rol van VvE’s in de energietransitie. We lichten de driestappenstrategie voor een energiezuinig ontwerp toe (Trias Energetica) en behandelen de verduurzamingsmaatregelen die er zoal zijn.

Deel 3 – Hoe maak je een goed duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)? Incl. praktijkvoorbeelden.
We kijken hoe uw pand er bouwkundig en installatietechnisch voorstaat en naar het huidige energiegebruik (nulmeting). Vervolgens behandelen we de logische stappen naar vermindering van het energieverbruik. En we kijken hoe u dit kunt financieren (vooruitblik volgende les)

Blok 2 – do. 17 februari / wo. 19 oktober 2022

Deel 1 – Juridische aspecten
We kijken naar splitsingsakten en modelreglementen. Welke maatregelen zijn voor de individuele bewoner(s) van het gebouw en welke voor de VvE. Hoeveel leden moeten instemmen met het meerjarenonderhoudsplan zodat u aan de slag kan. percentages voor besluitvorming. We maken u verder wegwijs in de belangrijkste wet- en regelgeving.

Deel 2 – Financiering
Het huishoudboekje van de VvE onder de loep: sparen of investeren, vrijkomende kasstromen en welke subsidies en lening zijn er. Doorrekenen van de business case, liquiditeitsbegrotingen (wat is in kas en wat zetten we in voor het onderhoudsplan). Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor 30 jaar.

Deel 3 – Proces
Hoe zorgt u ervoor dat de leden instemmen met het meerjarenonderhoudsplan, hoe verbreedt u het draagvlak en welke stappen volgt u. Kortom we gaan in op de psychologie van overleg en afstemming.

Blok 3 – do. 10 maart / wo. 2 november 2022

Deel 1 – Transitievisie Warmte Maastricht
Maastricht stelt eind dit jaar de Transitievisie Warmte vast. In deze Transitievisie Warmte wordt onderzocht op welke manier woningen in Maastricht in de toekomst aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Wordt uw buurt bijvoorbeeld ‘all electric’ of verwarmd met een warmtenet? Of kunt u zich de komende jaren richten op het isoleren van uw woning?

Deel 2 – Energiemix van de toekomst
Welke energiebronnen zullen we in de toekomst gaan gebruiken?

Deel 3 – Duurzame mogelijkheden bij uw VvE
Keuzemenu: Zonnepanelen, sedumdaken, laadpalen, waterberging etc.

Deel 4 – Volgende stappen
Welke stappen gaat u nu concreet zetten, wat heeft u nog nodig (stel uw vragen!), hoe organiseert u de interne communicatie (groepsdynamiek), en hoe kunt u als VvE’s onderling netwerken?

Voorafgaand aan de cursus

We starten de eerste keer met een kennismakingsronde en laten uw VvE-pand op een foto zien. Handig als u, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van uw pand dan kunt toelichten:

Bouwjaar en het aantal woningen.
Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar).
Het meerjarenonderhoudsplan van uw vereniging (als u die heeft).
De maatregelen die uw vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen.
Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden Vergadering.

Vergelijkbare berichten