| |

De Groene Golf Heerlen is geboren!

Op zaterdag 3 September 2022, lanceerden de Buurttuin Vrieheide, Stadstuin Heerlen, Stadslandbouw Heerlen en de DobbeltuinHeerlen als de eerste initiatiefnemers www.groenegolfheerlen.nl tijdens de dag van de BURGERKRACHT.
Een bijzonder woord van dank aan de Gemeente Heerlen, Stadmaakweek Heerlen, IBA Parkstad en Cultura Nova voor de ruimte en hulp om dit mogelijk te maken!

*PERSBERICHT*
Heerlen harkt, plant, zaait, groeit, geniet en wandelt door de Groene Golf: word vrijwilliger of meldt jouw groen initiatief nu ook aan!
Groen en innovatief Heerlen verzamelt zich, en pakt door in de vorm van het stadsinitiatief ‘de Groene Golf’. De initiatiefnemers achter de Groene Golf zijn vier stadstuinen die tot doel hebben om het groen in Heerlen met elkaar te verbinden.
Dit zullen ze bewerkstelligen door het lanceren van de website: www.groenegolfheerlen.nl. Op deze website kunnen vanaf zaterdag 3 september, dag van de Burgerkracht, andere groene initiatieven zich aanmelden om mee te werken aan het online platform.
Middels het platform wordt de zichtbaarheid van al het groen in Heerlen, in een click toegankelijk en snel vindbaar voor de bewoners en bezoekers. Ook kunnen burgers zich aanmelden op het platform om bij de verschillende initiatieven hand en span werk te doen op vrijwillige basis.

Meedoen met jouw initiatief of vrijwilligerswerk verrichten.
Het doel van de Groene Golf is om verbinding te leggen tussen alle groene initiatieven, en burgers elkaar te laten ontmoeten op deze plekken. De Groene Golf voelt als een ontdekkingsroute die
surft op een stroming van plezier, connectie en natuur.
Daarom roept de Groene Golf alle groene initiatieven op, in en rondom Heerlen, om zich aan te melden bij het online platform. Ieder initiatief krijgt een eigen log-in en houdt zelf haar pagina bij. Op deze persoonlijke pagina kan ieder initiatief haar verhaal en activiteiten kwijt, en dus burgers enthousiasmeren om deel te nemen hieraan.
Ook worden burgers opgeroepen om zich aan te melden via het platform. De Groene Golf wil graag een poule van burgers creëren die zich kunnen aanmelden voor activiteiten wanneer zij hier tijd voor hebben. Het vrijwilligerswerk zal dus niet op een vaste basis en/of tijdstippen plaatsvinden. Zodoende wil de Groene Golf alle burgers van Heerlen de kans geven om mee te werken aan een groen Heerlen.

Lars Pacbier, penningmeester van de Stadstuin Heerlen: “Alweer zie ik ‘mijn’ Heerlen groeien en streven naar een betere vorm van zichzelf. Dit keer fris en groen. Ik hoop over een of meerdere ja(a)r(en) te kunnen zeggen dat de Groene Golf bruist: met mensen, bloemen, planten, activiteiten en plezier!”

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn vier stadstuinen: Dobbeltuin, StadsLandbouw Heerlen de Gulle Grond, buurttuin Vrieheide en stadstuin Heerlen. De Groene Golf sluit perfect aan op de plannen van gemeente Heerlen om de stad te vergroenen. Heerlen één van de heetste steden in Nederland door grote hoeveelheden beton en steen in de stad. Om deze reden is de laatste jaren de Gebrookerbos-methode ingezet. Middels deze gesubsidieerde methode worden braakliggende terreinen aan de burger vrijgesteld om dezen te veranderen in leefbare en groene gebieden.
De Gebrookerbos-methode loopt nu ten einde en met het laatste restant uit de subsidie is het verzamelplatform, www.groenegolfheerlen.nl, voor groene initiatieven gelanceerd.
De burger neemt het stokje over en zet dus in op een groen Heerlen. Een stad die open staat voor nieuwe initiatieven, ontmoetingsplekken en ‘buiten zijn’.

Vergelijkbare berichten