|

Drumcirkel voor Bevrijding van Inheemse volkeren

Op zaterdag 16 oktober wordt er in de Dobbeltuin van 11.00u tot 14.00u een Drumcirkel voor Bevrijding van Natuurvolkeren gehouden. De Dobbeltuin bevindt zich in de Dobbelsteijnstraat in Heerlen. Aanleiding is dat het op 12 oktober Columbus dag is. De Inheemse volkeren beschouwen die dag als het begin van hun kolonisatie.

Achtergrond:
Momenteel worden Inheemse rechten en zelfbeschikkingsrecht wereldwijd geschonden. Hierbij zorgt het koloniaal kapitalisme voor verdere marginalisering van Inheemse volkeren en privatisering van land, hulpbronnen en grondstoffen. Het gevolg is een globale klimaat en milieu catastrofe.

Daarom is het belangrijk dat Inheemse stemmen worden gehoord. Niet alleen voor het zelfbeschikking- en mensenrechten aspect, maar ook omdat het belangrijk is dat we leren van hun kennis, spiritualiteit en cultuur. Kennis die nodig is voor het dekolonisatieproces, het herstel van onze relatie met moeder aarde en het regeneratieproces van de natuur.

Een ieder neemt zijn/haar eigen drum, kopje, bordje en bestek mee evenals iets voor de lunch voor 2 personen (Pot Luck).

Na binnenkomst wordt er thee en koffie geserveerd, vervolgens wordt de drumcirkel gevormd.

Na de drumcirkel is er Pot Luck.

Aanvulling: Na de thee en koffie verteld Rens Trimp van de Amazone werkgroep Heerlen over de Amazone werkgroep en hun activiteiten.

Amazonewerkgroep Heerlen

De Andreasparochie , HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in het Braziliaanse Amazonegebied: ontbossing, schending van de rechten van de inheemse bevolking, grootscheepse productie van soja en rundvlees, vervuiling door mijnbouw. Samenwerkend in de Amazonewerkgroep Heerlen willen bovengenoemde organisaties deze problemen aan de orde stellen. De werkgroep richt zich op Nederlandse bedrijven, financiële instellingen en overheid, door middel van brieven, discussies, publiciteit en demonstraties.

Langere tekst

In actie voor het Amazonegebied

Toen pastor Geert Bles van de Andreasparochie in 2018 door vrienden uit België werd aangesproken op de kwalijke rol die Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid spelen in het Amazonegebied, voelde hij zich geroepen om in actie te komen. Binnen de Andreasparochie vond hij een aantal medestanders en later kwamen daar nog mensen bij van HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil. Zo ontstond de Amazonewerkgroep.

Wat is er aan de hand in het Amazonegebied?
Al heel lang wordt het Amazone regenwoud bedreigd door grootschalige landbouw, mijnbouw en de aanleg van wegen. Grote stukken bos worden gekapt of platgebrand om plaats te maken voor de verbouw van vooral soja. De grond wordt vergiftigd door de mijnbouw. De inheemse bevolking raakt haar bestaansbronnen kwijt, wordt verjaagd en soms vermoord. Officieel heeft de inheemse bevolking wel rechten, maar die worden met voeten getreden. Vooral na het aantreden van Bolsonaro als president zijn de schendingen van de rechten van de bevolking sterk toegenomen. De import van Braziliaanse soja in Nederland draagt bij aan de vernietiging van het Amazonewoud.

De laatste jaren wordt gewerkt aan wegen, spoorwegen en havens in het Amazonegebied om het transport van vooral landbouwproducten te vergemakkelijken. Daardoor dreigt de verwoesting van het Amazonegebied versneld te worden. Een aantal Nederlandse bedrijven werkt hier aan mee en de Nederlandse overheid helpt daarbij.

Wat doet de Amazonewerkgroep?
In Nederland maken veel mensen zich zorgen over de ontwikkelingen in het Amazonegebied, maar over de Nederlandse betrokkenheid daarbij hoor je minder. Onze werkgroep richt zich vooral op dat laatste. De Amazonewerkgroep Heerlen schreef brieven over de Nederlandse betrokkenheid bij de verwoesting van de Amazoneregio aan minister Kaag en de Vaste Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, aan bedrijven die actief zijn in het Amazonegebied of in de sojahandel en aan financiële instellingen die beleggen in bedrijven met een negatieve invloed op mens en natuur in het Amazonegebied. In 2019 demonstreerden we bij de ING-bank:

Ramp in het regenwoud: protestactie tegen investeringen ING

Vergelijkbare berichten