EERSTE REPARATIEDAG ‘GERED GOED’ ZATERDAG 20 NOVEMBER

Wat doe je met iets wat kapot is, maar te mooi of te dierbaar om het weg te gooien?

MISSCHIEN IS HET TE REPAREREN….!

Zie ook www.repaircafe.nl en hieronder de aanleiding, doelstelling en inspiratie tot de oprichting hiervan.

Op zaterdag 20 november wordt het reparatiecafé om 13.00 uur feestelijk geopend aan de poort van de Grote Zaal in de Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen.
Een aantal medewerkers die een bepaalde deskundigheid in huis hebben zullen bezoekers begeleiden in het repareren van hun eigen spullen. De reparatiedag duurt tot 17.00 uur.

Het reparatiecafé is tevens een ontmoetingsplaats voor mensen die én zelf willen repareren én eventueel hun eigen diensten aanbieden. Misschien kan niet alles ter plekke verholpen worden als er onderdelen ontbreken of nog gekocht moeten worden.
Waarschijnlijk zijn er ook vragen voor klussen aan huis, omdat je b.v. nu eenmaal niet je kast kan meeslepen waarvan een deur klemt.

Op deze dag is iemand aanwezig die met een leuke act uitleg gaat geven over het dienstenruilsysteem en een registratie start van belangstellenden. Wat wil jij gedaan krijgen thuis? En wat kan jij b.v. voor een ander doen/betekenen? Vraag en aanbod volgens het Letsysteem. LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem (Local Exchange and Trading System) en is een leuke, sociale, goedkope en milieuvriendelijke methode voor het verhandelen van goederen en diensten, zonder dat er geld gebruikt wordt. Dus met gesloten beurzen, waarmee wél punten of zonnetjes per uur te verdienen zijn, waarmee je dan weer een andere klus kan kopen.

Wat wordt er nog meer aangeboden die dag?

Er is iemand aanwezig die de elektro-techniek voor zijn rekening neemt en van heel veel markten thuis is. Hoe repareer je een blootliggend snoer of een strijkijzer?

Er is iemand die de hele kleine fijne priegelklusjes bekijkt en begeleidt.

Er zijn 2 vrouwen aanwezig met naaimachines die naaitips geven bij herstellen en oppimpen van kleding.

Dan zijn er 2 tot 4 personen aanwezig van de Knoppenwinkel die die dag mensen naar, nee! – áán de knoppen helpen van computer, gsm en huishoudelijke apparaten. Zij stemmen vooral af op de vraag van de cliënt en helpen bij het leren van basisvaardigheden voor het bedienen van apparatuur. Voor de laptop/computer kan ook ter plekke naar oplossingen gezocht worden voor probleempjes van poetstip tot een account aanmaken. Zij zijn er die dag (dit is eenmalig!) ook om bekendheid te geven aan hun wekelijkse service in Heerlen en Hoensbroek.

Fietsenwerkplaats

En verder zijn wij heel blij met de introductie van een fietsenwerkplaats, weliswaar niet mogelijk in de mooie zaal van de Luciushof , maar op een steenworp afstand van de Luciushof, Putgraaf 188. Een jonge techniekleraar stelt die dag zijn werkplaats ter beschikking en zal mensen wegwijs maken in het repareren van mankementen aan de fiets. Graag in het begin van de middag komen, tussen 13.00 ( na de opening!) en 14.30 uur zodat gezamenlijk aan reparaties gewerkt kan worden. Onderdelen die nodig zijn moeten die middag nog gekocht kunnen worden!

Verder is er natuurlijk iemand die bedient bij koffie, thee en vlaai! En iemand die hand-en spandiensten verricht waar nodig.
Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

GASTVROUW die dag is Petra Timmermans, die de bezoekers zal ontvangen, registreren en doorverwijzen naar de deskundigen.

Opruimen is een kunst! Natuurlijk! En soms is weggooien het beste wat je kan doen. Het geeft letterlijk RUIMTE, ook in je geest. Maar spullen die kapot zijn en ergens rondslingeren om misschien nog een 2e leven te krijgen of een 3e, scheppen ook ruimte, en verdienen het GERED te worden. Laten we ons goeie GOED redden! Dan werk je mee aan een duurzame samenleving.

Kijk thuis eens rond wat je allemaal zou willen repareren!! en neem dat als het kan mee naar het reparatiecafé!

Wij hopen op een fantastisch succesvolle dag met veel belangstellenden en veel reparaties!

In principe zal de reparatiedag steeds op de laatste zaterdag van de maand plaatsvinden. Komende december laten we over aan de kerstdrukte.

Namens de werkgroep Reparatiecafé GERED GOED,

Petra* Timmermans, initiatiefneemster

AANLEIDING
Vanuit het inzicht dat reparatie meer aandacht verdient als waardevolle, culturele en economische kracht,startte enkele jaren geleden in Amsterdam een project over reparatie. Hieruit ontstond het succesvolle reparatiecafé in Amsterdam ( Repair Café), opgericht door Martine Postma. Wij, vanuit de kerngroep Transition Town Parksjtad raakten enthousiast door dit idee en besloten in Heerlen ook een reparatiecafé op te richten. Er is een heel inspirerend filmpje te bekijken op www.repaircafe.nl (uitzending 15 augustus Vlinderrevolutie dat verder gaat dan alleen het reparatiecafé)
Er dreigt een hoop kennis en kunde verloren te gaan als we reparatie niet als een vanzelfsprekende activiteit op de kaart zetten, kennis die iedereen zich eigen kan maken en bijdraagt aan persoonlijke onafhankelijkheid en plezier. Tegenwoordig is er enorm veel interesse in allerlei vormen van duurzaamheid en overal ontstaan initiatieven op dit gebied, zoals recycling van goederen en het cradle-to cradle concept. Door kapotte spullen zelf te repareren, helpen we de afvalberg te verkleinen, werken we mee aan het tegengaan van overproductie, besparen we op kostbare grondstoffen en geld. Tevens beperken we de CO2-uitstoot, want als we oude spullen langer gebruiken, is er minder energie nodig voor het maken van nieuwe producten.

Denkt u dat dit idee een druppel op een gloeiende plaat is? Nee, hoor! De consument bepaalt en wanneer de consument bewust met zijn leefomgeving omgaat, zal er op den duur wezenlijk iets veranderen.

Vergelijkbare berichten