| | | |

Euregionale samenwerking

Op vrijdag 15 november 2019 was een afvaardiging van Parksjtad in Transitie op uitnodiging van de A.S.H. Wohltat Verein uit Herzogenrath op bezoek in hun thuishonk in Herzogenrath (zie link). Onder genot van een kop koffie en een broodje hebben we hier onze organisaties naast elkaar gelegd de overeenkomsten (maar ook de verschillen) besproken waaruit blijkt dat er ondanks dat er best nuance verschillen zijn, in aanpak bijvoorbeeld, er veel meer overeenkomsten zijn en dit zeker wat betreft visie. Geconcludeerd wordt dat de landsgrens nog altijd een harde grens (ein Mauer) is zeker wat betreft de informatie over activiteiten die aan de andere kant (van de grens) gebeuren. In dat licht hebben we dan ook afgesproken elkaar meer op de hoogte te gaan houden v.w.b. ieders activiteiten. Beide websites zullen elkaars activiteiten gaan promoten. Mogelijk worden in de toekomst gezamenlijke projecten opgezet. En er wordt nog contact gezocht met collega organisaties in de grensstreek zoals het Repair Café in de stad Aken.

Hier volgt een vertaling van hun website pagina

Wij over ons – Wohltat e.V. Herzogenrath

Wij ondersteunen mensen met een klein inkomen naar een waardevoller leven.

…en nog veel meer…

Verlies van baan, ziekte, verlies van een partner en vele andere levensomstandigheden kunnen (ernstige) crisissen veroorzaken en of zelfs het hele bestaan bedreigen. Ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering, Hartz IV, insolventie, verlies van huisvesting of de dreiging van dakloosheid zijn levensomstandigheden die een extreme belasting vormen.

Financieel op een zijspoor geland, is de noodzakelijke motivatie om het leven weer bij de horens te vatten meestal niet meer aanwezig. “Sta op, maak de kroon vast en ga verder” is iets wat je alleen kent uit sprookjes en kinderfabeltjes, maar in het echte leven heb je daar misschien niet de kracht of de moed voor.

Je hebt wat ondersteuning nodig, professioneel advies, iemand met een goed idee of in ieder geval een helpende hand voor een nieuw begin. Als dit het geval is, neem dan contact met ons op, misschien kunnen we u helpen.

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk die zich bezighoudt met de basisproblemen van mensen.

Wij geloven dat niets erger is dan op de grond te gaan liggen en dan volledig af te treden. Een crisis betekent niet dat het leven als zodanig slecht is. Een crisis betekent het leven opnieuw inrichten, zich weer oprichten en dan zelfstandig verder gaan – maar niet noodzakelijkerwijs alleen!

We steunen mensen die in een noodsituatie terecht zijn gekomen:

– met ons netwerk van helpers (coaches, advocaten, ambachtslieden en nog veel meer)

– op onze maandelijkse clubbijeenkomsten om hen te helpen bij het vinden van accommodatie

– met verschillende zelfhulpprojecten waar iedereen bij betrokken kan worden

– in de zoektocht naar mini-jobs

– met kleine banen die kunnen leiden tot duurzame zelfstandigheid

– met trainingen voor heel weinig geld of tegen donatie

en een iedereen de mogelijkheid te bieden om op een informele manier deel te nemen en zich te ontwikkelen, zodat het leven weer de moeite waard wordt om te leven!

Hun website: http://wohltat-ev.com

Vergelijkbare berichten