|

Franciscusviering en Café Mondiaal 2020

Franciscusviering: ‘Van Werelddierendag naar Dag van de Schepping’

Café Mondiaal: ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heerlen – de uitvoering’

Dinsdag 6 oktober 2020,

Andreaskerk, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen (Heerlerbaan)

Franciscusviering aanvang: 19.00 uur.

Café Mondiaal aanvang: 20.00 uur.

Franciscusviering:

Tijdens de Franciscusviering staat de grote heilige Franciscus van Assisi centraal. Hij vroeg al 800 jaar geleden aandacht voor de schepping. Voor Franciscus was de hele schepping ‘heilig’. Franciscus was een grote dierenvriend. Hij noemde ze mijn broers en zusters. Zodoende werd zijn sterfdag, 4 oktober, omgedoopt tot werelddierendag. Dan worden allerlei huisdieren ‘in het zonnetje’ gezet.

Tegenwoordig bedreigt menselijk handelen het functioneren van het gehele ecosysteem van de aarde en daarmee onze eigen leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering. Hitte, droogte, wateroverlast, orkanen, extreme weerswisselingen, brengen niet alleen de atmosfeer uit zijn evenwicht, maar veroorzaken ook overal in de wereld veel menselijk leed. Het zijn ook achterliggende oorzaken dat vele miljoenen mensen zijn gevlucht en huis en haard hebben verloren.

Maar evenveel zorgen kunnen we ons maken over de schrikbarende teruggang van de biodiversiteit. Enorme aantallen diersoorten zijn uitgestorven door te grote veranderingen binnen hun leefmilieu en vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd.

Het is goed, maar eigenlijk ook bitter noodzakelijk dat we meer aandacht aan ‘moeder aarde’ schenken, zodat we ook een veilige en duurzame leefomgeving behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons gedrag moet om, maar hoe? Het denken en handelen van Franciscus kan voor ons een inspiratiebron zijn en mogelijk een weg wijzen.

Café Mondiaal:

De 67ste Café Mondiaal heeft als gespreksthema: ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heerlen – de uitvoering’.

Op 3 oktober 2019 heeft wethouder Charles Claessens tijdens een Café Mondiaal een toelichting gegeven over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerlen. Het waren toen voor een deel plannen en goede voornemens. Hij heeft toen ook toegezegd om een jaar later terug te komen om over de bereikte resultaten te vertellen.

‘Duurzaamheid’ is een veelomvattend beleidsterrein om meer evenwicht te creëren in het menselijk handelen in relatie tot natuur en vooral het milieu. Een aantal belangrijke subthema’s is het beleid in het kader van klimaatadaptie, de aanpak lucht-, water en bodemvervuiling, een schone leefomgeving, duurzaam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, enzovoort. Daaraan gerelateerd zijn het beleid ter verbetering van de volksgezondheid (armoedebeleid omdat arme mensen het zich niet kunnen permitteren om duurzaam te handelen), duurzaam verkeer en mobiliteit, de energietransitie, natuurbeleid (PAS) en biodiversiteit.

Behalve dat de wethouder zijn beleid en de eerste resultaten zal toelichten, wil hij het hebben over het samen bewustzijn creëren: “Hoe komen we gezamenlijk meer in beweging om duurzamer te leven en te handelen.

Vinden wij dat de gemeente daarmee op de goede weg is, of moet er veel meer gebeuren? En kan dat ook? Al met al voldoende stof voor een goed gesprek.

Vergelijkbare berichten