|

Groene Kanteling werkt mee met Stop Tihange

Menselijke ketting Stop Tihange in 2017

De vereniging Stop Tihange wordt ondersteund door 2 leden van de Groen Kanteling. Onlangs is er een nieuwsbrief uitgekomen waaruit we enkele berichten publiceren.

Rapport over kernreactor Doel-3 goeddeels zwart.

In juni 2019 publiceerde FANC (= Belgische onafhankelijke nucleaire toezichthouder) het rapport van Ultrasoon Inspectie 2019 inzake kernreactor Doel-3.
Deze kernreactor is berucht om zijn scheurtjes in het reactorvat, vergelijkbaar met de kernreactor Tihange-2.
Het onderzoeksrapport bevatte slechts 19 pagina’s van de 73! Op deze manier is het onmogelijk een juiste analyse te maken. Onze vereniging kreeg bij navraag een ander rapport, waarvan nog altijd een derde van de tekst zwart was gemaakt.

Via WOB, beroepschriften en via vragen in het Belgische federale parlement heeft VSTN een groter gedeelte van het rapport in handen gekregen en op basis van het leesbare gedeelte een analyse gemaakt. We hebben vastgesteld dat bij zes meetseries alle gemiddelde waarden zijn toegenomen en concluderen hieruit dat er een ontwikkeling in de grootte van de scheurtjes plaatsvindt!

We hebben onze analyse aangeboden aan FANC. Men is zeer terughoudend om met VSTN hierover in discussie te gaan. We geven echter niet op en houden u op de hoogte. Het complete analyse rapport vind je op onze website: www.stop-tihange.org/nl

België wil hoog radioactief afval onder de grond bergen.

Buurland België is van plan vijf zwembaden groot aan hoog radioactief afval ondergronds op te slaan. NIRAS (= Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) in België gaat hierover een publieke raadpleging houden.

Momenteel liggen de verbruikte uraniumstaven op het terrein van de kerncentrales van Tihange en Doel. Veer;g jaar lang is onderzoek verricht naar wat met dit kernafval moet gebeuren. Nu stelt NIRAS voor het kernafval geologisch te bergen, dus onder de grond! Als mogelijke locaties worden genoemd het plateau van Herve (30 kilometer ten westen van Aken) en Stavelot bij Malmedy (Hohes Venn).

Er bestaat verzet tegen dit onzalig plan:
– In België bij de partijen Ecolo en Groen.
– In Duitsland bij de organisaties AAA (= Aachen Acton Alliance tegen Atoomenergie) en STD (= Stop-Tihange-Duitsland.
– In Nederland bij leden van VSTN. Zij vinden dit een onverantwoord project, dat de problemen alleen maar doorschuift naar de volgende generaties. Als het in de Belgische gebieden fout gaat met dit voorstel van NIRAS, zullen ook wij in Limburg schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu gaan ondervinden.

Op woensdag 10 juni is er in Maastricht op de Markt een flashmob geweest uit protest tegen de plannen om in België hoogradioactief kernafval ondergronds op te slaan. Hieraan hebben ook leden van de Groene Kanteling mee gedaan.

Vergelijkbare berichten