| | |

Heerlen in de Wereld De Wereld in Heerlen

HIDW-2015

Op zaterdag 19 september van 10.30 tot 16.30 vindt weer de jaarlijkse informatiemarkt ‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen’ plaats en wel op de kruising en directe omgeving van de Promenade en de Honigmanstraat in het winkelcentrum van Heerlen.

Door middel van kleurige kramen met informatie vraagt ook dit jaar een groot aantal plaatselijke groepen, gedeeltelijk verenigd in Heerlen Mondiaal, aandacht voor thema’s als vrede, mensenrechten, armoedebestrijding, milieu en ontwikkelingsproblematieken. Op het centrale podium vindt gedurende de hele dag een zestal optredens plaats.

‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen’ heeft als doel om inwoners van Parkstad Limburg te laten zien waar deze lokale organisaties mee bezig zijn en staat tevens in het teken van de Millenniumdoelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Er wordt dit keer ook door enkele organisaties al aandacht besteed aan het glazen huis / Serious Request dat ‘kinderen in oorlogsgebieden’ en dus mensen- en kinderrechten als doel heeft.

De volgende organisaties hebben op 19 september een eigen marktkraam:

1. Amnesty International Parkstad
2. Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf
3. Fietsersbond afd. Parkstad-Limburg
4. Harambee, educatie voor jongeren in Kenia
5. Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente
6. Moedercentrum De Heksenketel
7. Steungroep Indianen in Brasil
8. Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, IVN afdeling Heerlen
9. Werkgroep Latijns Amerika Heerlen
10. Lets voor Elkaar Parkstad
11. Raad van Kerken Parkstad Limburg
12. Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad ICMP
13. Stichting Solidariteitscomité Afghanistan Nederland SCAN
14. Transition Town Parksjtad
15. Vredesburo Heerlen
16. Vredesplatform Heerlen
17. Wereldwinkel Landgraaf

Gedurende de markt / manifestatie zijn op het podium op de kruising Promenade – Honigmanstraat de volgende optredens:

11.00 – 11.30: Kumpo percussie
11.45 – 12.15: Koperkwartet Emiel Mulkens en zonen
12.30 – 13.00: Karlijn Dado – singer-songwriter
13.15 – 14.00: Afrikakoor Kwimba Zabula
14.15 – 15.15: Hans Mulders djembé workshop
15.30 – 16.15: Harmonie Bernadette

Omdat onze markt en manifestatie midden in het voetgangersgebied is, verwachten we dat veel mensen even zullen stilstaan bij de optredens en de marktkramen.

De ‘toestanden in de wereld’ geven ook alle reden om even bij stil te staan.

Bezoekers van het winkelcentrum zijn dan ook van harte uitgenodigd om er eens langs te lopen voor informatie, het kopen van de ‘eerlijke’ producten of gewoon een praatje te maken met een van de enthousiaste standhouders.

Uiteraard kan men lid worden van de zich presenterende organisaties of van Heerlen Mondiaal.

Het gezamenlijke motto van ‘Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen’ is: ijveren voor een wereld die soms mooi is, soms ook lelijk, soms beangstigend of spannend of juist vertrouwd, veilig, maar in ieder geval een wereld om zorgvuldig mee om te gaan, een wereld die het waard is om gezien te worden.

Voor die wereld voelen wij ons mede verantwoordelijk, ieder op zijn of haar manier. Samen willen we die wereld onder de aandacht brengen, want we hebben er maar één.

Tot ziens op zaterdag 19 september !

U bent van harte welkom !

Voor meer informatie:

HeerlenMondiaal:
Harrie Winteraeken (voorzitter)

of

www.heerlenmondiaal.nl

www.facebook.com/heerlenmondiaal

Vergelijkbare berichten