|

Heerlen plant 1000 bomen voor een leefbare stad

Afbeelding van www.meergroenzelfdoen.nl

Deze winter 2021 en volgend najaar (2022) plant de gemeente Heerlen verspreid over de stad 1000 zogenaamde ‘klimaatbomen’. Deze helpen om de effecten van klimaatverandering te bestrijden. Ze dragen ook bij aan de leefbaarheid van de stad. Afgelopen zomer 2021 is gezocht naar geschikte plekken om bomen te planten. Maar inwoners die ideeën hebben voor een goede plek kunnen die nog doorgeven aan de gemeente.

Het wordt heter en we hebben vaker te maken met flinke regenbuien. In een omgeving met veel asfalt en steen leidt dat tot hitte en wateroverlast. Meer groen helpt. Bomen helpen om plekken met veel steen tegen hittestress. Ze helpen ook om water in de bodem te laten doordringen en nemen CO2 op en houden dat vast. Daarnaast hebben ze een positief effect op insecten en vogels … en op hoe mensen zich voelen. Daarom worden de flinke bomen die nu geplant worden ‘klimaatbomen’ genoemd.

Plantplekken
Gemeente Heerlen heeft plekken gezocht waar de bomen het hardste nodig zijn. Daarbij is gekeken naar plaatsen waar veel kwetsbare groepen mensen verblijven: eenzame ouderen en kinderen. Ook is onderzocht of er onder de grond genoeg ruimte is. Of er niet te veel kabels en leidingen in de weg zitten. Ruim de helft van de 1000 bomen komen op plekken waar nu bestrating ligt.

 

Vergelijkbare berichten