SAMEN NAAR EEN DUURZAME EN VEERKRACHTIGE GEMEENSCHAP

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van Parkstad in Transitie. Het verheugt ons zeer dat je hier bent, want dat betekent waarschijnlijk dat je iets wil doen aan deze op hol geslagen wereld en dat maakt ons bondgenoten.

Samen een duurzame streek creëren

Parkstad in Transitie is een open platform dat met hulp van gewone mensen met eigen inzicht, eigen wijsheid en eigen ervaringen een duurzame streek voor elkaar wil krijgen. We moeten niet wachten op toestemming van de overheid of van wereldleiders, we moeten het ZELF doen met elkaar. Laten we elkaar opzoeken en gelegenheden in de wijken creëren zodat we elkaar kunnen inspireren. We moeten weer de verbinding met elkaar aangaan om oplossingen met elkaar te bedenken. Dat hoeven geen grote oplossingen te zijn maar kleine oplossingen in je eigen streek, in je stad, in je wijk en in je huis: het kan overal. Dat is waar transitie steden en dorpen voor staat.

Parkstad in Transitie daagt je uit om mee te denken en mee te doen. Om samen te werken aan het sociaal proces om niet in 2030, maar nu al aanzienlijke verbeteringen aan te brengen hier in Parkstad. We staan voor een duurzame veerkrachtige streek die zin heeft in de toekomst. De toekomst van de burger, de toekomst van ons allemaal.

In het licht van piek-olie, milieuproblematiek en de economische crisis hebben enkele inwoners van Parkstad besloten handen en voeten te geven aan een duurzame stad. Een stad met veerkracht. Hierbij willen we de sociale factor benadrukken want we willen opnieuw een samenleving creëren waarin duurzaamheid en diversiteit gevierd wordt. Op een positieve, stimulerende manier gaan we aan de slag met het hercreëren van onze omgeving voor ons en onze kinderen..

Korte geschiedenis

In januari 2009 is een kleine groep mensen gestart met de voorbereidingen. In maart 2009 werden enkele informatie/film-avonden over de thema’s piek-olie en zelfvoorziening georganiseerd. De bezoekers werden na afloop van de film uitgenodigd hun gevoelens en gedachten te delen. Vandaar ging het gesprek vaak vanzelf over naar vragen als:

  • Hoe gaan we om met de gevolgen van piek-olie?
  • Wat betekent dit voor onze stad/streek?
  • Hoe kunnen we onze stad/streek weerbaar maken?
  • Wat kunnen we zelf doen, inbrengen?

De maanden erna werden er activiteiten in de omgeving, in de natuur en in café Lachus georganiseerd. Zo werden er excursies georganiseerd naar tuinen in de buurt, excursies eetbare en medicinale planten, film- en informatie-avonden enzovoorts.

Er werden in samenwerking met Vredesburo Heerlen materialen aangeschaft zoals boeken, dvd’s en samenwerkingsspellen en nog steeds voorzien we mensen van informatie middels een stand die op festivals, manifestaties en bijeenkomsten staat.

Sinds november 2010 bestaat de werkgroep Repair Café Parkstad (voorheen Repair Café GeredGoed). Deze werkgroep organiseert 9 keer per jaar een reparatiemiddag op verschillende locaties in Parkstad. Daarnaast is de Werkgroep Permacultuur actief sinds november 2011. Vredesburo Heerlen is de werkgroep Vredesburo geworden.

Per 17 december 2013 is de stichting Transition Town Parksjtad opgericht en heeft een ANBI-status gekregen. Toen is het Vredesburo ook een werkgroep geworden van TTP.
Begin 2016 is de naam veranderd in Parksjtad in Transitie (PiT).
Begin 2022 is De Stadswerkplaats Heerlen actief geworden. Al snel groeide de Stadswerkplaats uit en werd de stichting belastingplichtig. Dit had een ongewenst effect op het stichting bestuur en is er besloten om de Stadswerkplaats te verzelfstandigen.

Eind 2023 is een nieuwe stichting Parkstad in Transitie (zonder j) in het leven geroepen met de werkgroepen Repair Café Parkstad, Permacultuur en Vredesburo met dezelfde doelstellingen als de vorige stichting.

Help mee

We hebben jouw hulp nodig voor het organiseren van activiteiten en werkgroepen. Maar ook voor het maken en verspreiden van materialen zoals folders bijvoorbeeld. Ook zoeken we helpende handen voor de werkgroepen Repair Café Parkstad en in de Dobbeltuin.
Ben je een goede spreker? Help dan mee met onze presentaties of houd  een voordracht over een onderwerp dat jou aan het hart ligt. Vind je het leuk om te schrijven? Schrijf dan een artikeltje voor onze website of maak een filmpje, een lied, een tekening of een schilderij. Kortom: we kunnen ieders talent, kennis en vaardigheden gebruiken. Dus als je een leuk idee hebt, you can make it happen…

Jongeren

Ook als jong volwassene kom je aan je trekken bij Parkstad in Transitie. Het is aan jou. Organiseer samen een guerilla gardening actie, een feest, een open podium, een modeshow, of maak je eigen mobiele soundsystem. Pimp je stad!

Ouderen

Als senior word je tegenwoordig gewoon aan de kant gezet, ver weg van alles. Bij Parkstad in Transitie vinden we de ouderen juist heel erg waardevol. Dat zijn de mensen die de streek het beste kennen, ze hebben veel levenservaring en kennis die we broodnodig hebben. We moeten de verhalen van onze ouderen koesteren en ze doorgeven. Als oudere ben je meer dan welkom bij ons.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.