| |

IVN Cursus Klimaatgids 2018/2019

Als Klimaatgids aan de slag

Je kunt er niet om heen. Onze wereld verandert drastisch als gevolg van ons menselijk ingrijpen in de natuurlijke processen. Duurzaamheid is een groot begrip met vele interpretatie mogelijkheden.
Klimaatverandering, klimaatverwarring, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie zijn allemaal begrippen die daar onderdeel van uit maken. Maar wat is wat. Hoe zit het in elkaar? En bovenal hoe gebruik je deze kennis in het opzetten en uitvoeren van IVN activiteiten of natuureducatie of Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)?

Wat ga je leren

In 2008 organiseerde het IVN District Limburg de eerste klimaatcursus. Tien jaar later komt de tweede editie. Gevoed vanuit de huidige inzichten en mogelijkheden. Richting gevend en stimulerend voor alle IVN-ers die actief werk willen maken van educatie (in de breedste vorm van het woord) rondom klimaat. Deelnemers worden opgeleid tot “klimaatgidsen” die samen met anderen vorm kunnen geven aan activiteiten waarbij publiek wordt geattendeerd, uitgedaagd en gestimuleerd om zelf hun positie te bepalen én te kunnen handelen naar eer en geweten en binnen hun cirkel van invloed.

Voor wie

Deze klimaatcursus 2018-2019 is bedoeld voor IVN-ers en andere (natuur en landschaps) gidsen / docenten met ervaring in het werken, voor en met, in natuur geïnteresseerde groepen. De deelnemers zijn educatief actief en hebben al een educatieve / organisatorische basis.

Hoe ga je leren

Tijdens de cursus zal op diverse manieren met de onderwerpen worden omgesprongen. De ene keer luister je naar een voordracht, een andere keer wordt gediscussieerd en er worden diverse praktische werkvormen ingezet om voor iedereen een optimale manier van leren te bewerkstelligen.
Het kan ook zijn dat je beperkt huiswerk krijgt. Na zaterdag 6 april gaan we ervan uit dat je zelf aan de slag gaat met het geleerde in de praktijk. Op 5 oktober koppel je dat terug.

De kosten

De kosten voor de Klimaatcursus Limburg 2018 – 2019 bedragen € 45,- voor 5 theorieavonden en 2 praktijkbijeenkomsten. Met dank aan het IVN District Limburg, de Provincie Limburg en het IVN regiofonds.

De data

De 5 avondbijeenkomsten vinden plaats in het Ligne-gebouw te Sittard op dinsdagavonden van 19.30 – 21.45 uur. De data zijn:

  • 13 november 2018,
  • 18 december 2018,
  • 15 Januari 2019,
  • 19 Februari 2019,
  • 19 Maart 2019
  • Op zaterdag 6 April ronden we de cursus van 10:00-16:00 uur af met praktijk in het NMC De IJzeren Man te Weert.
  • Op zaterdag 5 oktober 2019 komen we dan nogmaals bij elkaar om onze ervaringen te delen naar een breder publiek tijdens een Inspiratiedag ‘Natuur en klimaat’.

Cursusmateriaal

Deelnemers die lid zijn (of worden) van IVN kunnen bij alle informatie die via een intranet werkgroep beschikbaar wordt gesteld.

Certificaat

We zien graag dat je aan alle cursusmomenten deel neemt. Dat is niet alleen interessant voor jou, maar daarmee creëren we ook een groep van  klimaatgidsen die dezelfde basis delen en waarmee we samen de toekomst vorm kunnen geven. Heb je alle bijeenkomsten bijgewoond dan ontvang je een certificaat van deelname.

Opgeven

Je kunt je opgeven tot uiterlijk 11 oktober 2018 via het aanmeldformulier op de website van IVN District Limburg www.ivn.nl/districtlimburg

Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen dus schrijf je snel in! Vol = vol.
Mochten er te veel inschrijvingen zijn dan hanteren we de principes: wie het eerst komt het eerst maalt en een goede spreiding van de deelnemers over Limburg.

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail waarmee je de cursuskosten kunt overmaken.

Vergelijkbare berichten