logo
| | | | | | |

Jaarverslag 2023 Parkstad in Transitie

logo

Het jaarverslag 2023 van Parkstad in Transitie is af. Er zijn weer heel wat activiteiten georganiseerd. In dit artikel staat een korte bloemlezing van de activiteiten. Het zal te lang worden om alle activiteiten in het artikel te benoemen. Wel kan het complete jaarverslag ingezien en gedownload worden. In de jaarverslagen staan links naar artikels op de website en facebook. Vooral de facebook link’s bevatten beeldmateriaal van de activiteiten. Indien je geen facebook hebt, dan kan je ook de jaarverslagen zonder facebooklink’s inzien en downloaden.

Jaarverslag PiT 2023

Jaarverslag PiT 2023 zonder facebooklink’s

Bloemlezing van de activiteiten in 2023

In 2023 hebben we de inmiddels zevende editie van de Dag van de Duurzaamheid op Hoeve Corisberg voorbereid in een samenwerking verband. Sinds vorig jaar bieden we naast een hoop informatie rondom duurzaamheid, verschillende optredens en is de naam voor de 2de keer veranderd in ‘Festival van de Duurzaamheid’. Het thema was ‘energietransitie’. Je kon dan te weten komen hoe je, zowel met kleine als met grote maatregelen, duurzamer en goedkoper in je energie kunt voorzien. Het muzikale programma bestond uit optredens van Jack Vinders, Hayfield en de VitzKids.

Zaterdag 23 september was er een SDG-markt (Duurzame Ontwikkeling’s Doelen-markt) in centrum Heerlen georganiseerd. De markt bestond uit 8 kramen die door meerdere organisaties werden bemand.
De organisaties lieten zien wat zij doen en welke van deze 17 doelen passen bij hun werk.

Op 6 oktober is de documentaire “Merchants of Doubt” vertoont in de Buurtzaal van SamSam. Filmmaker Robert Kenner belicht een geheimzinnige groep charismatische, vlotte onderzoekers die inhuurbaar zijn en die zichzelf in de media presenteren als wetenschappelijke deskundigen – maar die tot doel hebben zoveel mogelijk twijfel te zaaien over goed onderbouwde onderzoeken over de gevaren van giftige stoffen, geneesmiddelen en klimaatverandering.

Werkgroep Repair Café

Het Repair Café is opgericht in januari 2011. Naar het voorbeeld van het landelijk Repair Café dat bedacht werd door Martine Postma in 2009. In het JAAR 2023 waren er 9 Bijeenkomsten waarvan 2 in Dienstencentrum Bocholtz en 7 in Buurtpunt Sam Sam te Heerlen. Het totaal aantal artikelen dat werd aangeboden bedroeg 224. Waarvan er 115 wel, 33 half en 76 niet gemaakt konden worden. Half betekent dat er een advies gegeven wordt en de klant het zelf maakt. We zijn met 11 technische vrijwilligers, 1 naaister en 3 gastvrouwen.

Werkgroep Vredesburo

Lente Vredeswandeling in samenwerking met het Vredesplatform en Apostolische Genootschap op zondag 26 maart in Heerlen. https://parksjtad-in-transitie.nl/lente-vredeswandeling/

In samenwerking met het Vredesplatform en Heerlen Mondiaal heeft de werkgroep Vredesburo een Café Mondiaal georganiseerd over “Klimaatrechtvaardigheid” en wel in de Vredesweek op 14 september. Hoe gaan we om met de mensen en de volken die het slachtoffer zijn/worden van de klimaatverandering? En hoe moeten we daarvoor in actie komen?

Het Vredesplatform Heerlen heeft aan enkele scholen gevraagd om de leerlingen van basisscholen en laagste klassen van het VMBO een Vredestekening te laten maken. We hebben meer dan honderd tekeningen ontvangen. Deze tekeningen werden in de Vredesweek opgeplakt in etalages van een aantal winkels en de bibliotheek in Schunck. Vredesweek 2023 een Vredeswandeling of Walk of Peace in het centrum van Heerlen langs een aantal etalages waar Vredestekeningen te zien waren:

Het Vredesplatform Heerlen organiseerde op zaterdag 4 november een Stiltekring voor Vrede in samenwerking met Heerlen Mondiaal en Vredesburo Heerlen. De Stiltekring wilde alle mensen die onder oorlog of gewapend conflict lijden of anderszins onderdrukt worden, een boodschap van hoop en kracht sturen.

Werkgroep Permacultuur

In 2023 heeft Lars Hamers een maatschappelijke stage van Fair Future Generators op de Dobbeltuin gedaan. Om de Dobbeltuin meer toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator te maken, is er een betegeld pad rond de vijver aangelegd naar het terras met de schommelbank. Tatum Ong heeft vanaf 19 januari 2 weken stage gelopen op de Dobbeltuin. Bij slecht weer hebben we binnen gewerkt om zaden schoon te maken of gezonde koekjes te bakken. Op 23 februari is de film “Voedselbossen” gedraaid met 40 bezoekers in de Buurtzaal van SamSam. We hebben een aantal mensen moeten teleurstellen omdat de zaal vol was. Uiteindelijk is de film 3 keer gedraaid: op 23 februari, 25 mei en 27 oktober. Na afloop van de film was er iedere keer een interessant nagesprek. https://parksjtad-in-transitie.nl/filmavond-voedselbossen-23-februari/

Er hebben 2 volle cursusgroepen van de cursus natuurlijk moestuinieren gedraaid. In totaal 29 cursisten. Helaas enkele mensen moeten teleurstellen omdat de groepen al vol zaten. https://parksjtad-in-transitie.nl/cursus-natuurlijk-moestuinieren-2023/

De Dobbeltuin heeft veel zaden geleverd aan de Zadenbibliotheek van Heerlen:

https://parksjtad-in-transitie.nl/heerlen-wil-starten-met-de-eerste-zadenbibliotheek-in-limburg/

Een filmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TEZ7qLbx5YY

Na een geslaagd seizoen met Vuur & Soep avonden in de Dobbeltuin in 2022, hebben wij besloten om dat in 2023 voort te zetten. Van maart tot en met oktober heeft het plaatsgevonden.

https://parksjtad-in-transitie.nl/vuur-soep-avonden-op-de-dobbeltuin/

Op 29 april met zaden en opgepotte planten uit de DobbeltuinHeerlen naar de zaden en plantenruil van Velt Zuid-Limburg geweest.

De Pollinators vragen ons elk jaar of we weer voedselbank voor de bijen willen worden. Er worden dan zakjes met inheems bloemenmengsels uitgedeeld aan belangstellenden:

De Dobbeltuin is een samenwerking met de bibliotheek van Heerlen aangegaan. In april werden er met kinderen plantjes gezaaid in de bibliotheek.

Het Tuinfeest was op 31 mei. Kinderen die met hun moeders en/of oma’s naar de tuin kwamen hebben een mooi verhaal gehoord, plantjes geplant, pizza’s belegd en lekker door de tuin gestruind terwijl de pizza’s in de oven zaten. Heerlijke middag! Filmpje op Vimeo: https://vimeo.com/841156669

Op 6 mei was een erg geslaagde stekken en zadenruildag met workshop insectenhotel bouwen op de Dobbeltuin. https://parkstad-in-transitie.nl/zaden-en-stekjes-ruilen-op-de-dobbeltuin/

In het kader van de VELT Open Ecotuin dagen heeft de Dobbeltuin op 4 juni Open Dag gehouden.

Tijdens de Open dag werden rondleidingen gegeven met diverse thema’s.

Marijke van Well, vrijwilligster op de Dobbeltuin, heeft een mobiele plantentafel voor de Dobbeltuin gemaakt. Hiermee kunnen we planten en zaden van de Dobbeltuin aanbieden voor een vrijwillige bijdrage als we op de tuin zijn.

Op 7 juni waren een flinke groep kinderen van het AZC Heerlen op de DobbeltuinHeerlen. Jean-Michel Crapanzano had een kunstproject over het ontwerpen van de tuin van de toekomst bedacht.

Op 24 juni was er een Groene Route georganiseerd door Frisse Wind Heerlen waarbij ook de Dobbeltuin werd bezocht. Lars Henderiks heeft er een filmpje over gemaakt:

Voor de afsluiting van hun schooljaar kwamen drie keer een groep leerlingen van Yuverta op de Dobbeltuin. Ze hebben pizza’s gemaakt en ook de tuin verkend.

Met Wilma Porta, een buurvrouw van de Dobbeltuin, hebben we voor een 2de keer in successie een klankbijeenkomst op de Dobbeltuin georganiseerd. De eerste keer was 2 jaar eerder.

Dit jaar hebben we 3 keer de presentatie “Van braakliggende grond naar Samentuin” verzorgd: Tijdens de Stadsmaakweek van Cultura Nova 29 augustus. Bij woonwerkgemeenschap Hartelstein op 16 september. In scoutinggebouw Pius XII in Schaesberg op 2 november.

De Dobbeltuin heeft heel wat geneeskrachtige planten. Jozé Kersten maakt daar natuurlijke geneesmiddelen van.

In 2023 was het 10 jaar geleden dat we het terrein voor de Dobbeltuin ter beschikking kregen van Woonpunt. Daarom hadden we voor het eerst een Oogstdankfeest gehouden op 14 oktober:

Op 4 november heeft de Dobbeltuin meegedaan met de zaden en planten ruildag van VELT in kasteel Genbroek in Beek.

Kunstenaar Jean-Michel Crapanzano heeft contact met ons opgenomen om de Dobbeltuin als inspiratie bron te gebruiken voor het ontwerpen van de “Tuin van de Toekomst”. Dit was een project met kinderen en bewoners van het AZC in Heerlen.

Op 9 november was de opening van de tentoonstelling van het resultaat op het AZC. Daarbij kon de Dobbeltuin bijdragen door planten ter beschikking te stellen ter aankleding van de tentoonstelling.

Vergelijkbare berichten