| | | |

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2016

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2016

Kerngroep

In 2016 bestaat de Kerngroep uit Leo de Groot (voorzitter), Luc Dupuits (penningmeester), Helmut Steeman en Kevin Los (beide secretaris), Remco Wijckmans (coördinator Repair Café Parkstad), Marjo Uitewaal en Eduard Donners (beide werkgroep Permacultuur), Frank Rochette (extern deskundige).
De Kerngroep is in 2016 een aantal keren bij elkaar geweest. Daarnaast heeft er de nodige communicatie in sub-groepjes, telefonisch en per email plaatsgevonden.

Belangrijkste besproken onderwerpen zijn o.a. de algemene voortgang van de stichting, de gewenste vaste locatie het werven van meer vrijwilligers en daaraan gekoppeld de PR die het gezicht van de organisatie naar buiten toe zichtbaar maakt. In 2016 kregen we te horen dat we in de brede maatschappelijke voorziening SamSam in Zeswegen op de Mijnzetellaan 2, een vaste ruimte kunnen betrekken.

Kevin Los heeft zich in de loop van het jaar teruggetrokken. De kerngroep is eind 2016 uitgebreid met René van der Luer en Eliane Gerôn.

30 en 31 januari hebben 2 mensen van de kerngroep (Marjo en Leo) het landelijke Transition Town weekend in Boxtel bijgewoond.

In 2016 hebben we onze naam veranderd naar Parksjtad in Transitie. Op deze manier hopen we meer mensen aan te spreken dan met de Engels getinte naam Transition Town Parksjtad. De stichtingsnaam blijft. Parksjtad in Transitie gebruiken we als werktitel.

Financiële verantwoording PiT 2016:

Inkomsten € 6380,22
Uitgaven € 3574,,87
Resultaat € 2805,35 *)
*)hierbij moet opgemerkt worden dat de ontvangen subsidie van de gemeente Heerlen voor huur en service kosten van de ruimte Mijnzetellaan 2, voor plm. € 2200 bestemd is voor 2017.

Werkgroep Secretariaat

De volgende werkzaamheden hebben in 2016 plaatsgevonden:
– Er is een start gemaakt door Helmut Steeman aan een nieuw jasje voor onze website.
– Kevin Los heeft een nieuw logo gemaakt.
– Kevin heeft een nieuwe structuur op Google-drive voor PiT gemaakt.
– Na 2,5 jaar overleg door Remco Wijckmans en Leo de Groot, kregen we van de gemeente Heerlen te horen dat we in de brede maatschappelijke voorziening SamSam in Zeswegen op de Mijnzetellaan 2, een vaste ruimte kunnen betrekken. Financieel kan er uit 3 potjes van de gemeente geput worden voor drie jaar. Zelf betalen we dan voor het 1e jaar € 50,- en dat zal elk jaar oplopen.
– Enkele malen is het Partneroverleg van SamSam bijgewoond.
– De nieuwsbrief van PiT is in maart en september uitgekomen.
– We waren maandelijks vertegenwoordigd op de vergadering van Heerlen Mondiaal waar we deel van uitmaken.
– Standwerk verricht op 23 april Jaarmarkt Heerlen, 5 mei El Dunya festival Maastricht; 24 sept manifestatie Heerlen in de Wereld; 9 okt Dag van de Duurzaamheid in Heerlen; 27 nov Winterfair Hoensbroek.
– 9 okt Dag van de Duurzaamheid in Heerlen mee georganiseerd i.s.m. buurtvereniging Heerlerbaan, De Groene Wijk – Douve Weien & Caumerveld en Hoeve Corrisberg, zie https://parkstad-in-transitie.nl/dag-van-de-duurzaamheid-2016/
– 25 okt is het huurcontract voor de ruimte in SamSam ondertekend.
– 3 nov hebben René van der Luer en Eliane Gerôn voor Café Mondiaal het thema “Energie transitie en klimaatverandering” verzorgt en gemeld dat ze onder de naam Groene Kanteling een werkgroep van PiT willen coördineren.
– 5 nov is er een algemene ledenvergadering van PiT geweest waarbij met name het gebruik van de ruimte in SamSam aan de orde was. Er zijn een aantal ideeën geopperd die verder uitgewerkt worden.
– De website en Facebookpagina van Parksjtad in Transitie is bijgehouden.

Werkgroep Repair Café

Algeheel coördinator is Remco Wijckmans bijgestaan door Gonnie Vroomen en Maria Ritterbex.
Er zijn 23 vrijwilligers betrokken bij het Repair Café Parkstad.
De werkgroep Repair Café heeft 4 keer vergaderd in 2016. Op deze vergaderingen wordt de gang van zaken besproken: de positieve zowel als de negatieve, nieuwe projecten geïnventariseerd, financiën etc.
Bij elke Repair Café bijeenkomst, voordat de deuren open gaan voor het publiek, wordt gezamenlijk koffie/thee gedronken en de nieuwtjes uitgewisseld. Na afsluiting wordt kort de bijeenkomst geëvalueerd.
Ook het jaar 2016 was een bewogen jaar. We hebben eind 2016 een vaste ruimte ter beschikking gekregen. Met dank aan de gemeente Heerlen. Dit betekende dat 2016 ook het laatste jaar van Jongerencentrum The Break was. Door te weinig reparateurs moesten we kiezen voor alleen onze vaste ruimte. Daarnaast zijn we ook een viertal keren in Bocholtz geweest (met dank aan welzijnsorganisatie Alcander).
Momenteel biedt Repair Café plaats aan mensen die op zoek zijn naar een zinvolle arbeidsmatige dag invulling op vrijwillige basis. Onze vrijwilligers bestaan o.a. uit gepensioneerden, die graag nog hun werkervaring en kennis willen doorgeven, daarnaast ook mensen met een betaalde baan en mensen die door verschillende omstandigheden niet aan het werkproces kunnen deelnemen en een zinvolle dag invulling zoeken.

Een stukje repareer statistiek over 2016:
Er zijn in totaal 192 reparaties uitgevoerd.
Daarvan zijn 123 geslaagd!
Half gelukt: 28 stuks (onderdeel afhankelijk).
En totaal helaas 41 stuks niet meer te herstellen.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door onze gemotiveerde vrijwilligers met een gemiddelde bezetting van 15 personen per bijeenkomst.
Naast de beide vaste locaties op het einde van iedere maand hebben we ook 10 oktober 2016 ons steentje bijgedragen aan de Dag van de Duurzaamheid in de Corisberghoeve in Heerlen.
De website en Facebookpagina van Repair Café Parkstad is bijgehouden.

Financiële verantwoording:
Inkomsten € 544,79
Uitgaven € 604,76
Resultaat – € 59,97*)
*)Het jaar 2016 was een gemiddeld druk jaar. Ook dit jaar draaiden we weer een prima resultaat.
De inkomsten: €544,79. Onze uitgaven waren: €604,76. We sluiten licht negatief af: €59.97 (mede de oorzaak door aanschaf scheidingstransformator).
Bij reparaties is de veiligheid erg belangrijk. Alle reparaties worden uitgevoerd door
vrijwilligers en niet elke vrijwilliger is gekwalificeerd, daarom wordt elke reparatie gecontroleerd door een gekwalificeerd reparateur (ook een vrijwilliger). Ook de investering in een scheidingstransformator komt de veiligheid ten goede.

Werkgroep Permacultuur

Coördinator is Leo de Groot.
– De verzamelde zaden van de Dobbeltuin, zijn grotendeels verwerkt en in zakjes gedaan door Marjo.
– Er is een opslag voor tuingereedschap + schuilgelegenheid voor de regen gemaakt door Leo met hulp van Kevin, Jamie en mensen van Buurthulp MSP.
– In april heeft Leo de cursus Natuurlijk moestuineren gegeven. De praktijkdagen waren in mei op de Dobbeltuin.
– 30 april heeft Leo een rondleiding aan Velt-leden op de Dobbeltuin gegeven.
– De permacultuurtuin achter de Talmastraat is bijgehouden door Marjo en Leo.
– Marjo en Leo van de werkgroep hebben een begin gemaakt voor een online-zelfstudie over de eetbare- en geneeskrachtige- wilde planten in de Dobbeltuin. In 2016 is een begin gemaakt van een bestand met de titel: “Eetbare- en geneeskrachtige- wilde planten in de Dobbeltuin”.
– Op 14 mei hebben Marjo en Leo meegedaan aan de Velt-ZL planten en zaden ruil dag wat heel veel planten voor de Dobbeltuin heeft opgeleverd in ruil voor zaden.
– 1, 2 en 3 juni hebben Christien en Leo het Permacultuur Festival in Sint Truiden in België meegemaakt.
– 9 juli aan het hek van de Dobbeltuin, kort over de tuin verteld door Leo voor de deelnemers aan de millennium fietstocht van Heerlen Mondiaal.
– Enkele keren verkoop van aardperen, snijbiet, vijgen en kruiden.
– In oktober hebben Eliane en Leo meegeholpen met het begeleiden van duurzaamheidslessen van Bianca Kruitz d.m.v. het Sarah project, met het thema “Tuin van de Toekomst” op lagere scholen in respectievelijk Nuth, Hulsberg en Wijnandsrade.
– De Dobbeltuin is bijgehouden en verder ontwikkeld met Christien, Marc, Mim, Marjo en Leo.
– De Facebookpagina Dobbeltuin Heerlen en Permacultuur Limburg is bijgehouden.
Financiële verantwoording:
Inkomsten € 603,22
Uitgaven € 430,03
Balans € 173,19

Verslag activiteiten Groen Verbindt
Leden: Eduard Donners, Michel Hameleers, Miranda Gielen.
Groen Verbindt heeft als doel mensen bij elkaar te brengen middels groene initiatieven voor een duurzame en sociale toekomst.
Dit middels ondersteuning van kennis, mensen bij elkaar te brengen en waar mogelijk fysiek te helpen. De bedoeling is dat buurt bewoners uiteindelijk de activiteiten zelf uitvoeren.

– Michel en Eduard zitten in het bestuur van Volkstuin Vereniging Erensteinerveld en promoten actief het tuinieren op permacultuur basis.
– Bij meerdere vergadering van de buurt Heilust geweest en geholpen bij uitbreiding van de 2 proeftuin bakken naar 6 proeftuin bakken.
– Ook bij de oprichting van stichting Goed Wijzigen geweest.
– Gesprekken met woningbouw voor opzetten van voedseltuinen in het kader van Vitaal Kerkrade.

Werkgroep moestuinieren
Begin 2016 heeft Kevin Los het initiatief genomen om de werkgroep moestuinieren op te richten. Het idee is om moestuinen aan te leggen voor mensen die het niet zo breed hebben.
Coördinator is Kevin Los.
Er zijn vrijwilligers gevonden en contacten gemaakt met het Leger des Heils. Het plan was om bij de nachtopvang De Klomp een 1e project te starten. Hiervoor zijn er contacten gelegd, onderzoek gedaan, een logo en facebookpagina aangemaakt en een vergadering belegd.
Echter, Kevin had te veel op zijn bordje genomen en heeft zich teruggetrokken.

Werkgroep Groene Kanteling

Actief vanaf ongeveer september 2016
Coördinatie door René van der Luer en Eliane Gerôn.
Doel: informatie verstrekken over het oprichten van een burgerpanel om samen in Parkstad aan klimaatverandering te werken.
– Eliane was actief betrokken bij de voorbereidingen van de Dag van de Duurzaamheid op de Hoeve Corisberg.
– 8 oktober Flyeren TTIP Maastricht en deelname duurzaamheidsmarkt Maastricht
– 22 okt demonstratie TTIP Amsterdam
– 24 okt bijwonen meeting minister Ploumen Café Rosé Maastricht
– 30 okt bijeenkomst leden Groene Kanteling (i.v.m. TTIP)
– 3 nov hebben René van der Luer en Eliane Gerôn voor Café Mondiaal het thema “Energie transitie en klimaatverandering” verzorgt en gemeld dat ze onder de naam Groene Kanteling een werkgroep van PiT willen coördineren.
– 5 nov leden Vergadering PiT, Groene Kanteling sluit zich aan bij Parksjtad in Transitie.
– Er is een logo gemaakt.
– 6 dec Lucy Spoelstra/Eliane CBS gebouw i.v.m. zonnepanelen complex vve Welten

Werkgroep Vredesburo

Coördinator is Leo de Groot.
Stand materiaal van het Vredesburo is mee geweest op 5 mei El Dunya festival Maastricht en 19 sept manifestatie Heerlen in de Wereld. Stand werk door Marjo en Leo. Daarnaast zijn de samenwerkingsspellen met een duurzaamheidsthema ook mee geweest met het standwerk van het secretariaat.

Financiële verantwoording:
Inkomsten € 409,29
Uitgaven € 395,26
Balans € 14,03

Jaarverslag 2017 downloaden als pdf

Vergelijkbare berichten