| | | |

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2017 met links

–Er was een speciale feestcommissie opgericht die de opening van het Transitie-lokaal op 28 januari, heeft voorbereid. Op 28 januari was er Repair Café, presentaties en diverse artiesten.
https://parkstad-in-transitie.nl/opening-transitie-lokaal-van-pit/

–Hier is een foto- en film-verslag van de opening van het Transitie-lokaal op 28 januari: https://parkstad-in-transitie.nl/geslaagd-openingsfeest-transitie-lokaal/

– In januari is een nieuwe folder voor Parksjtad in Transitie gemaakt:
https://parkstad-in-transitie.nl/wp-content/uploads/2014/07/PiTfolderjan2017def.pdf

–In 2017 zijn er 5 nieuwsbrieven gemaakt en verstuurd door PiT aan 218 abonnees.

–Op 15 mei is de PiT kerngroepbij elkaar geweest en heeft daarnaast contact gehouden in kleine groepjes en via email en telefoon.

–Het afgelopen jaar hebben we in de volgende groepen een afgevaardigde gehad: Heerlen Mondiaal; Sam Sam partner overleg; Heerlens Vredesplatform (door werkgroep Vredesburo); Dag van de Duurzaamheid voorbereidingsgroep.

– Remco en Leo van de kerngroep zijn geïntervieuwd door Deavy Verhoeven in opdracht van de Open Universiteit en Neimed over “Alternatieve Economie”. Hier is een rapport met aanbevelingen over verschenen. https://www.neimed.nl/nl/onderzoek/alternatieve-economieën-parkstad-limburg

– Op 25 mei hebben we met een stand op het El Dunya festival in Maastricht gestaan.

– 13 juni heeft Zoé Tur Leo geïnterviewd over Parksjtad in Transitie.

– We hebben met aardig wat mensen meegedaan aan de menselijke keten Aken-Tihange op 25 juni.
https://parkstad-in-transitie.nl/25-juni-menselijke-ketting-aken-maastricht-luik-tihange/

– Er is een brainstorm/bijeenkomst geweest met veel leden van PiT over het gebruik van het Transitie-lokaal. Een aantal ideeën daarvan zijn uitgevoerd.

– Tijdens de 3e meet-up Vernieuwerslab “Groene dromen” op 4 juli in het Schunkgebouw in Heerlen, heeft Leo een presentatie gegeven over Parksjtad in Transitie. Gedeputeerde bij provincie Limburg Daan Prefoo heeft ons toen € 500,00 stimuleringssubsidie toegezegd. https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170703_00042828/groene-dromen-in-parkstad

– Op 23 september zijn we intern verhuist van Mijnzetellaan 2 naar Mijnzetellaan 6.
https://parkstad-in-transitie.nl/interne-verhuizing-voor-pit-in-sam-sam/

– tijdens de wekelijkse markt werd er op 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid gepromoot met een stand en mensen aanspreken in de Saroleastraat in Heerlen. https://www.facebook.com/ParksjtadinTransitie/posts/1693008057384993

– 15 oktober was de “Dag van de Duurzaamheid” op hoeve Corrisberg. De werkgroep Permacultuur heeft een presentatie over voedselbossen gegeven en een demonstratie van een rocket-stove. Uiteraard stonden we daar met een stand met informatie-materiaal en boeken:
https://parkstad-in-transitie.nl/dag-van-de-duurzaamheid-2017/
https://parkstad-in-transitie.nl/programma-dag-van-de-duurzaamheid-15-oktober/

Jaarverslag Repair Café Parkstad

Op 28 Januari begon voor ons het jaar met een grootse opening op onze, vanaf dat moment vaste locatie aan de Mijnzetellaan 6 te Zeswegen (Heerlen). De aftrap werd gegeven door wethouder Jordy Clemens en een woord van onze voorzitter Leo de Groot met Eliane Gerôn van werkgroep Groene Kanteling. Er waren hapjes en drankjes en allerlei leuke dingen om te doen, zoals haken en uilenballen ontleden voor de kinderen. Ook was er een demonstratie met een 3d printer. Tevens konden mensen spullen laten repareren.
Dat jaar waren in totaal 9 bijeenkomsten in Heerlen en ook 4 reparatie ochtenden in MFC op de Boor te Bocholtz. Nog een extra dag was ingepland voor de landelijke Repair Day i.h.k.v. Earth Day op 14 oktober die we in Heerlen hielden. Het was te merken dat we verhuisd waren want in het begin konden mensen ons moeilijk vinden, maar met wat extra aandacht in het wijkblad begint het nu redelijk goed te lopen bij buurtcentrum Sam Sam. De internetsite van het Repair Café wordt ook geraadpleegd, alsmede de mond tot mond reclame die nog steeds het beste werkt. Bezoekers zijn vaak heel enthousiast en dankbaar als hun spullen nog gemaakt kunnen worden. Onze Repair Café’s in Bocholtz worden, zoals altijd, druk bezocht. Gemiddeld zo’n 25 mensen per keer! Aangezien een reparatie niet 123 is uitgevoerd, is het soms hard doorwerken voor de vrijwilligers. In Heerlen loopt het wat minder, daar ligt het gemiddelde rond de 15 mensen. Verder houden we per bijeenkomst bij, hoeveel vrijwilligers er zijn en hoeveel stuks ter reparatie aangeboden wordt. Ook de status van de reparatie wel / niet of half gerepareerd wordt bijgehouden. Dit wordt landelijk gedaan, dus ook bij andere Repair Café’s. Dit heeft reresulteerd in een raport van Natuur&Milieu:
https://repaircafe.org/wp-content/uploads/2018/01/Reparatiemonitor_2017_analyse_resultaten.pdf
https://www.repaircafe.org/monitor-voor-beter-repareerbare-producten/

In de regel zijn er gemiddeld zo’n 13 tot 15 vrijwilligers aanwezig bij een bijeenkomst van Repair CaféParkstad. Technische mensen, naaister en gastvrouwen etc. We hopen in de toekomst op meer bezoekers vanuit de wijk Zeswegen en ook aanwas van vrijwilligers.

In juni 2017 is Repair Café Parkstad gestart met een pilot: het windmolenproject. Doel hiervan is het bouwen van een kleine windmolen voor eigen gebruik. Onder het motto van: de een helpt de ander, wordt hier vooral aan technische vaardigheden geappelleerd en proberen we deze ook aan te leren. Daarnaast is het een sociaal samenkomen waarin technisch duurzame ontwikkelingen de revue passeren. Deze pilot moet uiteindelijk vorm krijgen als een workshop waarin mensen onder begeleiding hun eigen windmolen gaan bouwen met als doel vergroten van vaardigheden in een duurzaam jasje. https://www.repaircafeparkstad.nl/tag/windenergie/

– Op 17 september publiceerde L1 een artikel met filmpje over het Repair Café waarbij opnamens waren gemaakt bij Repair Café Parkstad: https://l1.nl/l1nws-een-reparatiekeurmerk-moet-kapotte-spullen-redden-van-de-vuilnisbelt-131882/

Jaarverslag werkgroep Permacultuur 2017

– Begin januari hebben we een gesprek gehad met Jeffrey Springer, activiteiten begeleider AZC-Heerlen. Dit in verband met de inzet van vrijwilligers op de Dobbeltuin. Het Project “Aan de slag” werdt toen in de stijgers gezet en wij wilden hier graag ruimte aan bieden in de Dobbeltuin.

– Er is een moestuincursus op permacultuurbasis gegeven.
https://parkstad-in-transitie.nl/cursus-natuurlijk-moestuinieren/

– Op 17 februari hebben we het symposium Voedselbossen en Herstellende landbouw in Herten bijgewoond. Deze was georganiseerd door de Limburgse Natuur & Milieu Federatie.

–Op 4 maart hebben we met 2 leden Reclaim the Seeds in Nijmegen bezocht. Behalvede landelijke zadenmarkt en zadenruilbeurs is er ookaandacht voor voedsel, klimaat, duurzaamheid en de negatieve effecten van industriële landbouw d.m.v. een drukbezocht workshopprogramma.

–Op 10 en 11 maart heeft de Dobbeltuin meegedaan met de vrijwilligersdagen van NLdoet: https://parkstad-in-transitie.nl/vrijwilligersdagen-dobbeltuin-groot-succes/
Er hebben ± 18 verschillende mensen meegeholpen op die 2 dagen waaronder een groot gedeelte van het AZC-Heerlen.

–26 maart waren we met 3 mensen naar de Bottom up bijeenkomst in Domijn Holzet, Lemiers geweest. Deze was georganiseerd door de Limburgse Voedselbosbrigade om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een LEADER aanvraag voor kleine voedselbos initiatieven (< € 10.000) in Zuid Limburg.

–We hebben op 3 april overleg gehad met Sandra Zegers van Alcander over vrijwilligers van het AZC-Heerlen voor de Dobbeltuin.

–Er zijn voorbereidings- en samenwerkings-bijeenkomsten geweest voor de Open tuinen dag van VELT op 4 juni. We hebben samengewerkt met de VELT-tuin van Schiffelerhof in Heerlen en de VELT-tuin van Irene Quaedvlieg in Brunssum. Er is een fietsroute tussen onze tuinen uitgezet.

– De tuin is opgeruimd en het teveel aan materiaal afgevoerd.

– Er zijn enkele klassen van Citaverde op bezoek geweest die een korte uitleg over permacultuur en rondleiding hebben gekregen.

– We deden mee aan de Open Tuinen dag van VELT op zondag 4 juni. Daarvoor konden we een partytent van de hengelvereniging lenen. Er zijn ± 35 bezoekers gekomen.
https://parkstad-in-transitie.nl/open-dag-dobbeltuin-4-juni/

– Op 30 juni waren we met 3 mensen aanwezig op de kick-of van het project ‘Aan de Slag’ waarin bewoners van het AZC-Heerlen ingezet worden als vrijwilliger bij verschillende projecten. Wij hadden voor de Dobbeltuin een aanvraag ingediend. https://www.facebook.com/ParksjtadinTransitie/posts/1588999854452481

– 7, 8 en 9 juni zijn we met een aantal mensen naar het Permacultuur Festival in Sint-Truiden bij Kasteel Nieuwenhoven geweest.

– Jos Reinders van het Gebrookerbos heeft op 11 juli een gesprek met Leo gehad over het toevoegen van de Dobbeltuin bij het Gebrookerbos. Uiteraard is Parksjtad in Transitie daar enthousiast over.

– Het project “Aan de Slag” heeft 3 keer een groep vrijwilligers voor de Dobbeltuin uit het AZC-Heerlen tot resultaat gehad. https://www.facebook.com/ParksjtadinTransitie/posts/1678745702144562
https://www.facebook.com/ParksjtadinTransitie/posts/1678746148811184
https://parkstad-in-transitie.nl/aan-de-slag-in-de-dobbeltuin/

– 14 September was het Festival van de Toekomst in het Schunkgebouw met de uitreiking van het boekje Gebrookerbos Van weiland naar wij-land. De Dobbeltuin is ook in dat boekje opgenomen: www.neimed.nl/nl/publicatie/gebrookerbos-van-weiland-naar-wij-land
https://www.neimed.nl/sites/neimed.nl/files/GBB_Van%20weiland%20naar%20wij-land.pdf
https://www.facebook.com/ParksjtadinTransitie/posts/1670268359658963

– 15 oktober de Dag van de Duurzaamheid, heeft werkgroep Permacultuur een presentatie over voedselbossen en een rocketstove gehouden.

– Op 27 oktober heeft Katja Keuchenius een interview met o.a. Leo gehad op de Dobbeltuin over krimpstad Heerlen voor het Down to Earth magazine. Het artikel verscheen in december: https://downtoearthmagazine.nl/krimpstad-heerlen-is-ruimte-genoeg/

– Op 10 november hebben we deelgenomen aan de conferentie van het Gebrookerbos in Schunk.

– Op 1 december was Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Provincie Limburg, op de Dobbeltuin om een flog te maken over het Gebrookerbos. O.a. Leo werd geïnterviewd. https://vimeo.com/252169107/7820c7db3d

– 4 December had Leo een afspraak met 2 studenten van Hogeschool Zuid die op vraag van Neimed een interview afnamen om een promotie-plan te maken voor de Dobbeltuin.

Jaarverslag Groene Kanteling

Doel: een beweging van burgers op gang brengen die samen optrekken en onderwerpen aanpakken die direct of indirect betrekking hebben op klimaatverandering.

Overzicht van activiteiten werkgroep Groene Kanteling van Parkstad in Transitie in 2017.

11-1 Bespreking Peter Loomans in Roermond betreffende Transition Towns Nederland.

17-1 Bespreking actie van Fossielvrij Nederland in Amsterdam.
https://gofossilfree.org/nl/

28-1 Mede-organisatie en opening nieuwe PiT-lokaal
.

16-2 Bijeenkomst zonnepanelenproject Parkstad
.

20-2 Kerkrade; overleg gestart over het organiseren van een filmavond voor burgers van Kerkrade in het kader van klimaatverandering. Vanaf deze datum in 2017 enkele vergaderingen met Stefan Lemmens en medewerkers gemeente en Continium gevoerd.

22-2 Deelname panel na afloop film “ the uncertainty has settled” in Lumière Maastricht. Een filmreview geschreven en gepubliceerd
.

2-3 Groene Kanteling organiseert lezing door Ewald Engelen in Pesthuys Maastricht.

13-3 GK organiseert film Tomorrow in PiT-lokaal, gevolgd door discussie.

22-3 Lezing gevolgd van Pieter Boussemaere in Diepenbeek (B), overleg met Pieter
.

28-3 Deelname René aan senioren dierenartsenbijeenkomst in Utrecht. Op voorstel van GK lezing over klimaatverandering op agenda voor bijeenkomst najaar 2018.

29-3 Bespreking met Cinesud n.a.v. film op 22-2
.

31-3 Aantal besprekingen over dag van de duurzaamheid door Eliane.

5-4    Hogeschool Maastricht: bespreking Fossielvrij Nederland.

29-4 Deelname People’s climate march in Amsterdam.

1-4 Werd het onderdeel/hoofdstuk Voedsel uit de film Tomorrow getoond met nabespreking.

6-5 Deelname burgertop Europa in Maastricht
.

15-5 Bespreking gemeente Heerlen met Rob Hendrix betreffende mogelijkheden zonnepanelenproject Samsam-gebouw
.

14-6 Bezoek aan stadslandbouw MSP
.

15-6 Presentatie Fossielvrij aan wethouder Clemens Heerlen.

25-6 Organisatie en deelnamemenselijke keten Aken-Tihange op 25 juni.

26-6 Overleg met Emec (Eerste Maastrichter Energie Coöperatie) voorPiT betreffende energiecoöperatie.

21-9 Overleg met Emec en Hans vd. Logt energiecoöperatie.

22-9 Overleg Marc Hermans energiecoöperatie.

4-10 Lezing Anne Hansen en René van der Luer op PiT: het houden van dieren
. https://www.facebook.com/events/479645962421520/

10-10 Dag van de Duurzaamheid
.

12-10 Presentatie Fossielvrij in Maastricht, aan wethouder en ambtenaar.

2-11 Ontvangst en lunch georganiseerd met studenten in Maastricht van Belgische 300 ecolo fietsers op weg naar Bonn, in de Sint Janskerk.

3-11 Deelname Overview Symposium Earth Centre Kerkrade.

3-11 Busreis naar Bonn mede georganiseerd en deelname aan de demonstratie in kader van de klimaattop in Bonn
.

10-11 Deelname aan symposium Gebrookerbos in Schunck Heerlen
.

13-11 Overleg met Pim Martens (prof. UM) betreffende te geven lezing
.

22-11 Deelname bijeenkomst/lezing over de ‘common good’ economie in Boxtel zoals beschreven door Christian Felber.

– Er is aandacht aan de Crowdfunding tegen de kerncentrale in Thihance besteed.

Jaarverslag werkgroep Vredesburo

De werkgroep Vredesburo heeft zo nu en dan aandacht besteed aan actuele zaken vooral op de facebookpagina van Parksjtad in Transitie. Tevens is er op de stand van PiT ook materiaal van de werkgroep Vredesburo aanwezig.

Op 18 augustus was er het jaarlijks etentje met het Vredesplatform plus aanhang.

Daarnaast is er in het samenwerkingsverband van Vredesplatform Heerlen op 17 september een Vredeswandeling georganiseerd.

Vredeswandeling – Walk of Peace

https://www.facebook.com/ParksjtadinTransitie/posts/1670527112966421

Op 20 september waren we aanwezig op de Open Avond van de training “Towards a Nonviolent World” in het Natuurvriendenhuis Eikhold in Heerlen: https://parkstad-in-transitie.nl/towards-a-nonviolent-world-open-avond-20-september-2017/

Vergelijkbare berichten