| | | |

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2018

– We zijn vertegenwoordigd geweest in de vergaderingen van Heerlen Mondiaal en het partneroverleg van SamSam waar we een eigen ruimte hebben genaamd het Transitie-lokaal.

– Er zijn 5 nieuwsbrieven van PiT verschenen in 2018.

– We zijn actief geweest met de voorbereiding en uitvoering van de Dag van de Duurzaamheid op de Hoeve Corisberg.
https://parkstad-in-transitie.nl/dag-van-de-duurzaamheid-14-oktober/
https://youtu.be/QJ7tpZBsJ0Y

– We waren aanwezig met een stand op het El Dunya festival in Maastricht.

– Met een aantal mensen van PiT hebben we meegedaan met protesten tegen de opstart van een kerncentrale in Tihange en gepleit voor het sluiten van alle kerncentrales.

– Standwerk verricht tijdens de Dag van de Duurzaamheid.

De website en facebookpagina is bijgehouden.
https://parksjtad-in-transitie.nl
https://www.facebook.com/ParksjtadinTransitie/

 

Jaarverslag Repair Café Parkstad

Het jaar 2018 was een bewogen jaar. De in 2017 opgestarte pilot Het Windmolenproject kwam in juni ’18 ten einde en bleek een levensvatbaar en succesvol project te zijn. Met 12 deelnemers hebben we de theorie en praktijk van het windmolen bouwen doorgenomen. De pilot was bedoeld om te inventariseren waar we tegenaan zouden lopen als we dit in de vorm van een jaarlijks terugkerende workshop zouden gieten. Het grootste obstakel bleek wel het gebrek aan een goed uitgeruste werkplaats te zijn. Verder waren er weinig hobbels. Na het afsluiten van het project kwam dus al gauw een oud plan uit de kast De Stadswerkplaats. De ene hand wast de andere. Met een Stadswerkplaats zou het grootste obstakel van Het Windmolenproject opgelost zijn. De Stadswerkplaats gaat er in ieder geval komen en de eerste klant is dan het Repair Café met hun Windmolenproject.
https://parkstad-in-transitie.nl/stadswerkplaats-bij-iba-parkstad-ingediend/

In het Gerardus magazine, een uitgave van redemptoristenklooster Wittem, verscheen een artikel over het Repair Café Parkstad. Met toestemming mochten wij dit overnemen.
https://parkstad-in-transitie.nl/en-als-je-het-eens-liet-herstellen/
Een zelfgemaakt windmolen model is gedemonstreerd tijdens de Open dag van de Dobbeltuin en de Dag van de Duurzaamheid op Hoeve Corisberg.

Tijdens de oktober en november editie van het Repair Café werd speciale aandacht besteedt aan het repareren van fietsverlichting.
https://parkstad-in-transitie.nl/repair-cafe-parkstad-en-de-anwb-fietsverlichtingsactie/

Het Repair Café heeft in 2018 zo´n 154 reparaties uitgevoerd. Waarvan 53 niet zijn gelukt, 88 wel en 18 met advies (meestal aanschaf onderdeel). De 53 onfortuinlijke apparaten zijn ter recycling aangeboden. Dit alles hebben wij voor elkaar gekregen met een gemiddelde bezetting van 14 reparateurs. Als dank voor onze inzet hebben wij €781,52 aan vrije gaven gekregen. Hiervoor dank.

Er is in 2018 niet geïnvesteerd in apparatuur. Onze huisvesting is niet verandert. Al zijn er wel allerlei veranderingen op komst v.w.b. het beheer en de organisatie van Sam Sam. Afwachten wat 2019 gaat brengen.

De website en facebook-pagina is bijgehouden.
https://www.repaircafeparkstad.nl
www.facebook.com/repaircafeparkstad/

 

Jaarverslag Permacultuur werkgroep

– In 2018 zijn de Talma-tuin en de Dobbeltuin onderhouden.

– In januari is een artikel over de krimpstad Heerlen in Down to Earth magazine verschenen met o.a. een interview met Leo de Groot over de Dobbeltuin.
https://downtoearthmagazine.nl/krimpstad-heerlen-is-ruimte-genoeg/

– Er zijn 5 fruitbomen/boompjes uit Valkenburg aan de Dobbeltuin geschonken.

– Het filmpje over “De Dobbeltuin als voorbeeld Sociale Agenda 2025” staat online:
https://vimeo.com/252169107/7820c7db3d?fbclid=IwAR0UTOfqBXFUFiEOlj-xj3q5L3Gw8RFqHUEiW7HtkFlfb0GQYLCl7sJ9DUs

– In het voorjaar is er een cursus natuurlijk moestuinieren gegeven aan 16 cursisten.
https://parkstad-in-transitie.nl/cursus-natuurlijk-moestuinieren-2018/

– Ontvangst en rondleiding van ergotherapie studenten in de Dobbeltuin met als thema: actief burgerschap en (sociale) redzaamheid.

– Verschillende mensen hebben pootgoed en planten van de Dobbeltuin gekregen.

– We zijn naar de Velt-ledenvergadering geweest.

– Met de NL-doet vrijwilligersdagen hebben we houtsnippers op de paden in de Dobbeltuin verspreid.

– Er is een begin gemaakt met een mural op de Dobbeltuin. Daarvoor werden er inspiratie tekeningen gevraagd aan leerlingen van Cita Verde.

– We willen op de Dobbeltuin een rocket-oven voor pizza, vla en ander baksels, maken. Daarvoor is er een nieuw terras aangelegd.

– Door het bezoek van ex wielrenner Karel uit Voerendaal aan de Dobbeltuin, is een begin gemaakt van een pad dat toegankelijk is voor mensen met een rollator en in een rolstoel van de ingang naar de toekomstige pizzahut.

– Overleg over de Velt Open tuin dagen en uitvoering van een Open tuin dag van de Dobbeltuin. Er was ook een fietsroute uitgezet naar de tuin van het Schiffelerhof in Heerlen en nog een tuin.

– Er zijn een 6 tal vrijwilligers geweest op de Dobbeltuin die een aantal dagen tot weken kwamen. Eén vrijwilligster was er het jaar rond vanaf april ondersteunend voor 2 middagen in de week.

– De Dobbeltuin is onderdeel geworden van “Het Gebrookerbos”. Het Gebrookerbos in de persoon van Jos Reinders en nog enkele mensen, ondersteund burgerinitiatieven. Op de Dag van de Aarde 22 april was er zaaidag van bijenplanten zaad door de Pollinators karavaan waaraan we meegedaan hebben. Als afsluiting werd er op de Dobbeltuin op geprepareerde grond gezaaid.
https://youtu.be/_7h_Vf47VSA
https://youtu.be/Gr8WqY5aWMY

– We hebben workshops van de Gebrookerbos Academie gevolgd met enkele mensen.

– 2 juni Open tuin dag van de Dobbeltuin. Ine van Heel heeft speciaal over de Dobbeltuin een gedicht gemaakt die op de Open Dag van de Dobbeltuin op 3 juni 2018 gepresenteerd werd.
https://youtu.be/sf_EfLsKKZ4
Inleiding van de excursie van Riëtte Janssen over de wilde eetbare en geneeskrachtige planten in de Dobbeltuin tijdens de Open Dag op 3 juni 2018.
https://youtu.be/i8vQpdKyTkg
https://parkstad-in-transitie.nl/open-dag-dobbeltuin-2018-groot-succes/

– 5 juni heeft Leo een presentatie met praatje en plaatjes verzorgd tijdens het Uur van U in de bibliotheek van Heerlerheide.

– Bezoek ontvangen van de Dorpsschooltuin ‘t Paradijsje uit Wijnandsrade.

– Oud CNME-Kerkrade medewerker Ger van Hees heeft een 1epoging ondernomen voor het oprichten van een jeugdnatuurclub op de Dobbeltuin. Helaas kwamen er maar 2 aanmeldingen. Het komende jaar wordt een nieuwe poging ondernomen.
https://parkstad-in-transitie.nl/jeugdnatuurclub-in-oprichting/

– De Permacultuur werkgroep heeft met een stand gestaan op de Fair Trade markt in Heerlen.
https://parkstad-in-transitie.nl/fairtrade-markt-in-heerlen-op-zaterdag-8-september/

– Workshop bokashi verzorgd aan de stand tijdens de Dag van de Duurzaamheid.

– We hebben met de conferentie van het Gebrookerbos meegedaan.

– De vijver in de Dobbeltuin is aangelegd met vijverfolie.

– Er is een mooie poort gemaakt met de naam van de Dobbeltuin erop en 2 vitrine kasten eraan.

– Interview van Claire Lafleur, geboren in Heerlen, studie Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit Utrecht. Voor haar afstudeerproject doet zij onderzoek naar de mogelijkheden die krimpstad Heerlen biedt om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen. Bij een duurzaam regionaal voedselsysteem richt zij zich in dit onderzoek voornamelijk op stadslandbouw.

– Het burgerinitiatieven “Wij zijn Limburg” Festival in Zeezicht Heerlen bijgewoond.

– Leo heeft met collega Mark Frank een start gemaakt voor het ontwikkelen van een Permacultuur basiscursus en de publiciteit daarvoor.

– De facebook-groep van de Dobbeltuin is voorzien van up-date’s over de tuin:
https://www.facebook.com/groups/DobbeltuinHeerlen/
https://parkstad-in-transitie.nl/ontwikkelingen-op-de-dobbeltuin-2018/

 

Jaarverslag Werkgroep Vredesburo

– We waren vertegenwoordigd in de vergaderingen van het Vredesplatform Heerlen en Heerlen Mondiaal.

– In januari publiceert Stop Wapenhandel een bericht dat actie voeren helpt met Leo de Groot op de foto. https://www.facebook.com/stopwapenhandel/photos/a.190226150992852/1983826474966135/?type=3&__tn__=H-R

– Leo heeft een cursus Verbindend Communiceren gevolgd.

– Zo nu en dan is er publiciteit aan vredesactiviteiten en over wapenhandel op de facebook-pagina van Parksjtad in Transitie gezet.

 

Jaarverslag Groene Kanteling

– René van der Leur verzorgde een inleiding over klimaatvluchtelingen tijdens Café Mondiaal.
https://parkstad-in-transitie.nl/cafe-mondiaal-thema-klimaatvluchtelingen/

– Mede organiseren van protest tegen de kerncentrales van Tihange zoals een menselijke ketting van 90 km en een boot protest bij de kerncentrales.

De website en facebook-pagina is bijgehouden.
http://www.groenekanteling.nl
https://www.facebook.com/Groenekanteling

Hieronder kunt u de pdf versie van het jaarverslag downloaden:
Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2018

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2018 met links

Vergelijkbare berichten