| | | | | | |

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2019

Dit artikel bevat het jaarverslag van Parksjtad in Transitie en zijn verschillende werkgroepen van 2019 exclusief de Facebooklink’s. Wil je ook de verslagen van de diverse activiteiten op Facebook inzien dan kan je de pdf “Jaarverslag PiT 2019 met link’s” inzien en downloaden. Ook dit artikel kan je downloaden: klik hier.

Parksjtad in Transitie bestaat 10 jaar

Begonnen als Transition Town Parksjtad bestaat Parksjtad in Transitie in 2019 10 jaar. Geïnspireerd door de wereldwijde Transition Town beweging, is in 2009 een initiatiefgroep begonnen met informatieve filmvoorstellingen en voorlichting over de klimaatcrisis. Parksjtad in Transitie (PiT) wil bijdragen aan een duurzame wereld van onderop waarbij de talenten van een ieder wordt ingezet.

Sinds 2015 is PiT mede-organisator van de Dag van de Duurzaamheid op hoeve Corisberg. In 2019 was dat voor de vijfde keer en heeft PiT een initiatiefgroep gevormd en een Week van de Duurzaamheid georganiseerd.

In november 2010 was de eerste Repair Café Heerlen bijeenkomst in het Luciushof georganiseerd door Petra Timmermans.

Met uitzondering van december en juli wordt er maandelijks een Repair Café gehouden. Omdat, behalve Heerlen, we uitnodigingen uit de hele regio kregen, hebben we de naam veranderd naar Repair Café Parkstad.

Lees meer

In januari 2019 hebben we een nieuwe folder van onze organisatie gemaakt. Als extra informatie ten opzichte van de vorige folder, zijn er enkele regels besteed aan de Stadswerkplaats:

De Stadswerkplaats

Voortgekomen uit het Windmolenproject maakt PiT zich hard voor een Stadswerkplaats. Een technische ontmoetingsplek voor gelijkgestemden, voor jong en oud, voor hoog- en laag opgeleid, autochtoon en migrant. Waar mensen van alle niveaus kunnen werken, in een volledig uitgeruste metaal- en houtwerkplaats, aan individuele- maar ook gezamenlijke projecten. Waar je kennis kunt opdoen maar ook kennis kunt achterlaten. stadswerkplaatsheerlen(at)gmail.com

www.repaircafeparkstad.nl/stadswerkplaats/

Hier kunt u de nieuwe folder inzien en downloaden: Download folder PiT januari 2019

Het jaar 2019 was ook het jaar dat de subsidie van de gemeente afliep in november, voor het huren van het Transitie lokaal. Er is een nieuwe subsidie aanvraag ingediend. Echter tot op heden hebben wij hier niets meer van vernomen.

– Enkele leden van Parksjtad in Transitie hebben Shell in een rechtzitting aangeklaagd. Ze willen dat Shell zich houdt aan de klimaat-afspraken van Parijs.

– Samen met Heerlen Mondiaal en Carbon6 hebben we een Week van de Duurzaamheid georganiseerd van do 3 oktober t/m zo 13 oktober met veel activiteiten. Hiervoor hebben we een facebook advertentie gemaakt van de aankondiging van het evenement. Aankondiging:
https://parkstad-in-transitie.nl/week-van-de-duurzaamheid-2019/

Alleen op facebook staan er verslagen van enkele activiteiten. Daarvoor kunt u de pdf van het “Jaarverslag PiT 2019 met link’s” inzien. Hierin vind u verslagen van:

  • Café Mondiaal
  • Duurzaam Diner
  • Duurzame markt
  • Uitleg over permacultuur
  • Duurzame fietstocht
  • Pompoen parade
  • Dag van de Duurzaamheid

– Euregionale samenwerking: Op vrijdag 15 november was een afvaardiging van Parksjtad in Transitie op uitnodiging van de A.S.H. Wohltat Verein uit Herzogenrath op bezoek in hun thuishonk in Herzogenrath. Er is een podcast van ons gesprek opgenomen. We hebben afgesproken om elkaar op de hoogte te houden en de website’s meertalig te maken. Daardoor heeft de website van PiT en het Repair Café nu een taalknop rechtsboven staan.

Parksjtad in Transitie heeft partner-organisatie in Herzogenrath

– Een aantal leden van Parksjtad in Transitie hebben met 900 anderen meegedaan aan de “Klimaatzaak tegen de staat” van Urgenda. Op 24 juni 2015 won Urgenda, samen met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De Staat tekende beroep aan tegen dit vonnis. Op 9 oktober bekrachtigde het Haagse Hof het vonnis van de rechter. En op 20 december 2019 is het cassatieberoep van de Staat verworpen.
www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/

Jaarverslag Repair Café Parkstad

Repair Café heeft een goed jaar achter de rug. In 2019 hebben wij 9 Repair Cafés gehouden en wel 3 in Dienstencentrum op de Boor te Bocholtz en 6 in Buurthuis Sam Sam te Heerlen. Wij hebben ook 2 maal een Repair Café gehouden in de HUB ( bibliotheek en theater ) te Kerkrade. De bedoeling was om ook hier de mensen kennis te laten maken met het repareer concept. Inmiddels is ook in Kerkrade een Repair Café opgestart.

De bezoekersaantallen bij het buurthuis Sam Sam zijn in stijgende lijn. De bezoekersaantallen in Bocholtz zijn zoals altijd hoog. Door de advertenties in de VIA, het wijkblad van Zeswegen en ook op onze website weten de mensen ons te vinden.

Bij de maandelijkse Repair bijeenkomsten hebben we totaal 235 reparaties uitgevoerd waarvan er 106 geslaagd zijn, 44 half (met advies) en 85 helaas niet. Bij deze bijeenkomsten hebben wij ongeveer 300 bezoekers over de vloer gehad die graag hun spulletjes gerepareerd zagen.

De aangeboden spullen blijven grotendeels hetzelfde, waarbij stofzuiger, strijkijzer, koffiemachine en audioapparatuur in de meerderheid zijn. Daarnaast echt oude (retro) spulletjes waar vooral emotionele waarde aan zit.

Het jaar 2019 is ook het eerste jaar dat wij actief betaalde pr advertenties hebben geplaatst op Facebook en Instagram. Daarnaast heeft de SIRE campagne: “Waardeer het, repareer het” veel invloed gehad en het grote publiek goed bereikt. Beiden hebben geresulteerd in een hogere opkomst tijdens de bijeenkomsten en een grotere bekendheid gegenereerd.

Momenteel wordt er nog achter de schermen hard gewerkt aan de opzet van het project De Heerlense Stadswerkplaats, het kindje van Repair Café. Er zijn onderhandelingen met diverse fondsen, gemeente en provincie. De gemeente heeft een adhesieverklaring aan ons gedaan wat zoveel betekent dat zij achter het plan staan. Nu gaan de gesprekken vooral om hoe dat ‘achter ons staan’ zich vertaald in concrete daden. De deadline van de donatie van st. DOEN komt dichterbij dus nu moet er snel iets gebeuren! Daarnaast loopt nog een aanvraag bij het Oranjefonds. Hier zijn goede contacten welke ook gaan resulteren in een persoonlijke gesprek (op locatie) en waarvan wij hopen dat dit zich vertaald in financiële steun. Er wordt nog overwogen om een crowdfunding te starten.

– In 2019 is er verder gewerkt aan de realisatie van de Stadswerkplaats. Zo heeft stichting Doen 1/3 van het benodigde bedrag toegezegd.

https://www.repaircafeparkstad.nl/stadswerkplaats/

– In 2019 is er geregeld een bijeenkomst van de windmolengroep geweest. Er is gewerkt aan een nieuw type windturbine en beveiliging bij te harde wind (doorbranden van de generator en turbine).

– In samenwerking met MC De Heksenketel (Sam Sam) organiseerde Repair Café Parkstad op 30-11-2019 haar eerste techniek workshop.

https://www.repaircafeparkstad.nl/eerste-techniek-workshop-zit-erop/

Jaarverslag werkgroep Permacultuur

Er is een foto verslag gemaakt van de ontwikkelingen op de Dobbeltuin van het jaar 2018.

Als blikvanger is er bij de poort van de Dobbeltuin een naambord met 2 vitrine kasten gemaakt. Zo kan de bedoeling van de tuin uitgelegd worden en kunnen er aankondigingen opgehangen worden met betrekking tot de Dobbeltuin.

Klik op: Beschrijving van de Dobbeltuin

Klik op: Ontwikkelingen op de Dobbeltuin 2018

– Op 11 januari namen 10 leden van burgerinitiatieven #Gebrookerbos deel aan een levendig panelgesprek, georganiseerd door 5 studenten van Zuyd Hogeschool. Ook de Dobbeltuin was vertegenwoordigd. Thema: hoe vergroot je de betrokkenheid van de buurt bij jouw initiatief?
– Er is een pizzahut gebouwd op de Dobbeltuin waar in de toekomst een rocketoven in komt voor het maken van pizza, vlaai, brood en andere baksels voor gezellige bijeenkomsten.
– De mural op de Dobbeltuin is weer een stukje gegroeid maar nog niet af.

– In 2019 zijn 2 cursussen natuurlijk moestuinieren verzorgt met in totaal 26 cursisten.

Cursus Natuurlijk moestuinieren 2019

– Planten en jonge boompjes van de Dobbeltuin zijn verhuist naar Stadslandbouw Heerlen voor hun toekomstig voedselbos.

– Op 8 maart 2019 hield Riëtte Janssen een pitch over de Dobbeltuin tijdens Internationale Vrouwendag evenement “Vrouwen vertellen over hun passie”.

– Op 15 en 16 maart heeft de Dobbeltuin meegedaan met de vrijwilligersdagen van NL-doet. Er hebben zo’n 16vrijwilligers geholpen met een vrachtlading compost op de bedden te scheppen. Op 15 maart in de ochtend kwamen 6 dames van het bedrijf Boston Scientific uit Kerkrade. Ze hebben keihard gewerkt in de regen. In de middag kwamen 7 mensen van gemeente Heerlen plus Jos Reinders die eigenlijk alleen foto’s kwam maken. Hij heeft echter ook flink zijn handen uit de mouwen gestoken net als de ambtenaren.

15 en 16 maart Dobbeltuin vrijwilligersdagen

– Op 20 april heeft de Dobbeltuin meegedaan met de landelijke zaaiactie van de Pollinators ter ere van de Dag van de Aarde op 22 april.

www.thepollinators.org/blog/the-pollinators-openen-500-voedselbanken-voor-bijen

– 27 april was er plantjes en zaden ruil dag van Velt in Schin op Geul waar Leo met zaden van de Dobbeltuin en een boekenstand is geweest.
– Op 7 mei heeft Leo een presentatie over de Dobbeltuin gegeven bij het Uur van de Buurt in de bibliotheek van Heerlerheide.
– Leo de Groot heeft met Mark Frank een basiscursus Permacultuur ontwikkeld en gegeven in het voorjaar van 2019 van 3 dagen. Op 18 mei is de Basiscursus Permacultuur gestart met 15 cursisten. Helaas moesten er een aantal mensen teleurgesteld worden omdat de cursus al vol was.

Permacultuur Basiscursus

– Op zondag 2 juni heeft de Dobbeltuin meegedaan met de Eco Open tuinen dagen van Velt. Ondanks de hitte van meer dan 30 ºC zijn er toch nog 41 bezoekers gekomen.

Open Dag Dobbeltuin zo 2 juni

– Op 20 juni heeft Leo over de ontwikkelingen in de Dobbeltuin verteld op de netwerkconferentie “Spil in de Wijk”.
– 5, 6 en 7 juli is Leo met nog enkele mensen uit de regio, naar het Permacultuur Festival op Samenland in St. Truiden in België geweest.
– Vorig jaar werden een aantal stadslandbouw projecten in Heerlen geïnterviewd door Claire Lafleur, geboren in Heerlen, studie Sociale Geografie & Planologie aan de Universiteit Utrecht waaronder Leo van de Dobbeltuin. Voor haar afstudeerproject deed zij onderzoek naar de mogelijkheden die krimpstad Heerlen biedt om een duurzaam regionaal voedselsysteem tot stand te laten komen.

Heerlen, een pionierstad op het gebied van lokale voedselproductie?

– In september hebben Nara Venancio en Leo de Groot van de Dobbeltuin meegedaan aan een 2 daagse “Workshop How to teach care for the earth, nature and people” door Kinderen en Permacultuur.
– Jeanette Wolters en Leo de Groot hebben deelgenomen aan de initiatiefgroep voor een stadstuin Heerlen op het Schinkelkwartier.
– Leo heeft zich ingezet voor een streekproducten markt met de Buurderij van Heerlen.
– 2 (ex) studenten van hoge school Zuyd hebben een Fixit-campagne ontwikkeld voor de Dobbeltuin die kinderen en ouders meer in contact brengen met de natuur en tuinieren.
– Vanaf het voorjaar tot de herfst hebben kinderen uit de buurt vers biologisch fruit gegeten van de Dobbeltuin. Ze voelen zich vrij om op bezoek te komen en te vragen.

– Vertegenwoordigers van vier bewonersinitiatieven uit Heerlen, waaronder de Dobbeltuin, hebben hun projecten toegelicht aan de deelnemers van de masterclass N-Power. Deze vond plaats in het Cultuurhuis in Heerlen. De deelnemers waren afkomstig van België, Duitsland en Nederland. Boeiende discussie!
– Leo heeft met andere leden van de Limburgse Voedselbosbrigade een symposium over voedselbossen in het Gouvernement bijgewoond.
www.citaverde.nl/nieuws/voedselbossymposium-in-gouvernement-maastricht/

– De Facebook groep DobbeltuinHeerlen heeft in 2019 57 nieuwe leden gekregen.

Jaarverslag werkgroep Groene Kanteling

– Voor 8 maart is de Internationale Vrouwendag georganiseerd in het Hoenshuys in Voerendaal. Er waren vrouwen uitgenodigd om over hun duurzame initiatieven een kort praatje te houden.

– Er is gemobiliseerd en met een aantal mensen uit Parkstad deelgenomen aan de klimaatdemonstratie in Amsterdam op 10 maart. Er hebben meer dan 30.000 mensen in de stromende regen deelgenomen aan de klimaat-mars in Amsterdam.

10 maart Klimaat-mars Amsterdam

– Op 12 maart was een voorstelling met de film La Belle Verte in Landgraaf georganiseerd. De film La Belle Verte gaat over de verbinding van de mensen met elkaar, de aarde en hun omgeving. De film laat op humoristische wijze zien waarin we nog kunnen groeien in deze wereld: Deeleconomie; Natuurlijk leven; Harmonie met natuur. Er kwamen z’n 40 mensen op af.

– Op 15 maart is er met een aantal mensen deelgenomen aan de klimaatmars in Maastricht en is er een informatiestand bemenst.

– 12 mei is er een groep naar de demonstratie in Brussel geweest. De mars werd georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder Greenpeace, 11.11.11, de vakbonden, en de beweging Hart Boven Hard. Zij vragen dat de volgende regering aandacht heeft voor het klimaat en een socialer beleid voert. Volgens de politie zijn er 15.000 mensen aanwezig, de organisatie spreekt van 20.000.

– 20 september is er deelgenomen aan de klimaatstaking in Maastricht.

– Voor 23 september heeft Groene Kanteling bekendheid gegeven aan de ‘Landelijke opschoondag zwerfvuil’ en daaraan deelgenomen.

– 25 september is er les gegeven in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG) oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Maastricht en deelgenomen aan de SDG dag in het stadhuis van Maastricht.

– Werkgroep Groene Kanteling heeft de aanzet gegeven tot de organisatie van de Week van de Duurzaamheid 2019 in Parkstad.

Week van de Duurzaamheid 2019 organiseren

Week van de Duurzaamheid Parkstad 2019

– 29 november, René van de Leur en Eliane Geron van de Groene Kanteling zijn ook lid van “Grootouders voor het Klimaat”. In die hoedanigheid hebben ze samen met de Spiegelgroep van het Bernardinuscollege in Heerlen een klimaatstaking gehouden op een internationale “FrydaysForFuture”.

29 november klimaatstaking Heerlen

– Grootouders voor het Klimaat startte een crowdfundingsactie om een Limburgse boer uit Baexem te helpen. Hij gaat het bedrijf van zijn vader omgooien en een voedselbos opzetten.

De Grootouders voor het Klimaat gelooft namelijk dat voedselbossen een belangrijk middel zijn om de landbouw te verduurzamen en de klimaatverandering te remmen.

https://www.hetkanwel.nl/2019/12/18/deze-boer-verruilt-zijn-melkkoeien-voor-een-voedselbos

– Voor de Dag van de Duurzaamheid was Janneke ter Linden-Postulart gevraagd om een workshop over de mondiale voetafdruk te geven.

– Op 13 december speelde het theaterstuk ‘The Children’ “Welke wereld laten wij na aan onze kinderen” in de stadsschouwburg in Heerlen. Na afloop van de voorstelling heeft Groene kanteling een toespraakje gehouden, de aanwezigen tot actie op geroepen en pamfletten om het ABP aan te schrijven, uitgedeeld.

– Op 23 december was er een publieksactie bij de ING bank in Heerlen wegens hun betrokkenheid bij het slopen van het regenwoud in het Amazonegebied. Leden van de Groene Kanteling waren erbij.

Over betrokkenheid van Nederlandse bedrijven in de Amazone:

Open Brief over het verwoesten van het Amazone gebied

Jaarverslag werkgroep Vredesburo

– Leo de Groot heeft in de Limburger gestaan met een interview wegens 70 jaar Navo. vredesactivist-leo-de-groot-uit-heerlen-voelt-geen-pijn-meer-als-hij-voor-een-uniform-staat

– Het Vredesplatform Heerlen, waar het Vredesburo onderdeel van is, organiseerde op 21 december een ‘Lichtjestocht voor vrede’: een wandeling in de sfeer van kerstmis, maar ook als bezinning op vrede. De Lichtjestocht voor vrede starte bij de Dobbeltuin, in de Dobbelsteijnstraat.

Van de foto’s en korte filmpjes, is een filmpje gemaakt als verslag van de lichtjestocht.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C2FH1UdiRrs&width=550&height=309,4[/embedyt]

In 2019 zijn de volgende website’s en Facebookpagina’s actueel gehouden:

https://parksjtad-in-transitie.nl
www.repaircafeparkstad.nl
https://groenekanteling.nl

www.facebook.com/groups/DobbeltuinHeerlen/
www.facebook.com/Groenekanteling
www.facebook.com/ParksjtadinTransitie
www.facebook.com/repaircafeparkstad/

Vergelijkbare berichten