| | | | |

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2020

Dit artikel bevat het jaarverslag van Parksjtad in Transitie en zijn verschillende werkgroepen van 2020 exclusief de Facebooklink’s. Wil je ook de verslagen van de diverse activiteiten op Facebook inzien dan kan je de pdf hier inzien en downloaden.
Ook dit artikel kan je downloaden: klik hier.

We hebben een voor iedereen uitzonderlijk jaar achter de rug. Veel activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. We zijn dankbaar voor wat we wel voor elkaar hebben gekregen.

Zo hebben we het jaar af kunnen ronden met het succes van de komst van de eerste Stadswerkplaats van Limburg: www.stadswerkplaatsheerlen.nl. De voorbereiding hiervoor heeft meer dan 2 jaar geduurd waarin vooral Remco Wijckmans een enorme berg werk verzet heeft.

We zijn vertegenwoordigd geweest in de vergaderingen van Heerlen Mondiaal en het partneroverleg van SamSam waar we een eigen ruimte hebben genaamd het Transitie-lokaal.

Er zijn 3 nieuwsbrieven van PiT verschenen in 2020.

We zijn actief geweest met de voorbereiding van de Dag van de Duurzaamheid op de Hoeve Corisberg. Net als andere activiteiten kon dit helaas niet doorgaan. We hebben echter het bijltje er niet bij neergegooid maar zijn op een corona veilige manier doorgegaan om de Dag van de Duurzaamheid in 2021 vorm te geven.

Hoewel de Week van de Duurzaamheid en de Dag van de Duurzaamheid wegens de corona maatregelen geen doorgang hebben kunnen vinden, ging wel een onderdeel van de Week van de Duurzaamheid door. Met een maximum van 30 mensen vond een Franciscusviering en Café Mondiaal plaats in de Andreaskerk aan de Palestinastraat in Heerlen op dinsdag 6 oktober.

franciscusviering-en-cafe-mondiaal-2020

Sfeervolle Franciscusviering en interessante Café Mondiaal

Jaarverslag werkgroep Repair Café Parkstad

Het jaar 2020, een gedenkwaardig jaar voor ons allen. We startten op 25 Januari met ons Repair Café in Bocholtz. Zoals gewoonlijk was het een drukbezochte ochtend ! Het tweede Repair Café was in Buurtcentrum Sam Sam te Heerlen, ook hier een goede opkomst. Op 20 Maart stond er een etentje gepland met onze trouwe vrijwilligers, doch vanwege de Corona maatregelen kon dit niet doorgaan. Wie had toen gedacht dat we daar een jaar later nog mee te maken zouden hebben.

Op 9 Juni kwam de kerngroep voor het eerst bij elkaar voor de jaarlijkse bespreking. Er waren afgevaardigden van: De Groene Kanteling, Transition Town ( o.a. de permacultuur tuin ) en het Repair Café. Tevens was aanwezig de voorzitter, penningmeester en secretaris van de stichting. Hierop volgde er maandenlang geen activiteit.

Wel zijn we met een mooi artikel in de Heerlense Duurzaamheidskrant verschenen.

Pas op 26 September was er weer een Repair Café in Heerlen. Wel met veel beschermende materialen, zoals plexiglas scherm tussen bezoeker en reparateur, desinfectiemiddelen en mondmaskers voor iedereen. Het was, zoals te verwachten, erg druk. Hierna zijn er nog twee bijeenkomsten geweest in Oktober en November. We hebben er alles aan gedaan om het voor vrijwilliger en bezoeker zo veilig mogelijk te maken. In Oktober was er een verslaggever en fotograaf van de Limburger. Dit leverde een mooi artikel op voor het dankbare werk van de vrijwilligers van het Repair Café waardoor spullen niet op de afvalberg terechtkomen, maar gerepareerd, en weer her gebruikt worden.

https://www.repaircafeparkstad.nl/alle-horeca-dicht-maar-het-repair-cafe-is-nog-open/

repair-cafe-in-buurtzaal-sam-sam-te-heerlen-op-26-09-2020-verslag

repair-cafe-bij-buurthuis-sam-sam-te-heerlen-28-11-2020-verslag

Jaarverslag werkgroep Permacultuur

Het werken in de Dobbeltuin kon gelukkig gewoon doorgaan ondanks de corona maatregelen. Voedsel is immers een primaire levensbehoefte. Buiten in de natuur bewegen is bovendien heel heilzaam. Gezonde biologisch voeding versterkt het immuunsysteem.

Qua activiteiten hebben we afgelopen jaar geen Open Dag kunnen organiseren. Daartegenover stond dat er een paar mensen extra als vrijwilliger geholpen hebben.

Kevin Visser is een aantal malen geweest om praktijkervaring op te doen voor zijn Permacultuur Ontwerp Cursus die hij volgde.

Er is bijgedragen aan een eetbare tuin bij Hoeve de Ommekeer in Simpelveld.

Afgelopen jaar zijn we betrokken geweest bij de Stadstuin Heerlen. De Dobbeltuin heeft een aantal planten en compost geleverd aan de Stadstuin.
Van de Dobbeltuin en Talmatuin zijn er stekken aangeboden van fruitstruiken voor de liefhebbers.
Deze vonden gretig aftrek, o.a. voor het blotevoetenpad in Brunssum waar Ellen een kindertuin wil maken.
Kirsti beheert met een groep een schooltuin in Wijnandsrade en wilde wel plantjes hebben. In ruil kwam zij helpen.
In ruil voor helpen in de Dobbeltuin heeft Dick ook een aantal planten voor zijn tuin meegenomen.
In het voorjaar is er een tuinadvies bij Huisje-bio-beestje gegeven en een aantal fruitstruiken geleverd.

Voor de moestuincursus hebben Aiah Daiwa en Leo de Groot een promotiefilmpje gemaakt.

Er zijn 2 groepen geweest die de cursus natuurlijk moestuinieren volgden met totaal 27 cursisten.

Cursus natuurlijk moestuinieren 2020

In het voorjaar heeft een stagiaire van Vluchtelingenwerk Heerlen met een medewerkster een promotiefilm gemaakt van Heerlen voor nieuwkomers. De Dobbeltuin was daar ook een onderdeel van, fragment:

Op 13 en 14 maart waren de NL Doet vrijwilligersdagen op de Dobbeltuin. Er was een vracht houtsnippers gebracht waarmee de paden van nieuwe houtsnippers werden voorzien.

nl-doet-vrijwilligersdagen

Verslag NLdoet dagen op de Dobbeltuin 2020

Op 30 juni waren 3 mensen van de dagbesteding Kinso met 2 begeleiders op bezoek om bessen te plukken.

Door het jaar heen zijn er diverse vrijwilligers actief geweest op de Dobbeltuin. Kim is al 2 jaar actief maar wil nooit op de foto. Daarnaast is Anouk met vriend Pieter ook diverse malen geweest:

Van het voorjaar tot het najaar zijn vrijwilligers van de Mormonen 1 ochtend of middag in de week actief geweest op de Dobbeltuin. Ze kwamen uit Amerika en Canada.

Rachel Burnham had hier het initiatief toe genomen in mei. Ze kwamen iedere keer met z’n tweeën en een enkele keer met z’n drieën.
In juni 2020 Rachel en Aisha
In juli 2020 Aisha en Kailyn.
In augustus 2020 Kailyn en Annelise.
September/november 2020 Afton en Sara.
In december Tyler en Benjamin.

22 april is het de Dag van de Aarde. De Dobbeltuin was voor een periode een voedselbank voor bijen. Er werd zaad uitgedeeld van inheemse bloemen die bijen aantrekken. Er was veel vraag naar.

dobbeltuin-is-voedselbank-voor-bijen

Vanwege de corona maatregelen moesten de laatste theorie les en praktijkdagen van de cursus natuurlijk moestuinieren uitgesteld worden. Uiteindelijk zijn de 2 groepen gehalveerd en is de laatste theorie les op de Dobbeltuin gegeven.

De 2 praktijkdagen zijn in 8 zaterdagen voor de 2 cursus groepen gehouden.

De praktijkdagen van de moestuincursus in de Dobbeltuin werden opengesteld voor gasten.

praktijkdagen-dobbeltuin-ook-voor-gasten-open

In juli was er een bedrijfsuitje in de Dobbeltuin van het Antroposofisch kindercentrum ’t Rozenpoortje in Heerlen.

Op vrijdag 21 augustus 2020 hebben de leden van de vereniging Stadstuin Heerlen een openlucht-event georganiseerd in de Stadstuin (terrein: Schinkel-Zuid). Activiteiten, workshops, cultuur en kluswerk vonden plaats op een groene plek in het centrum van Heerlen.

Op 12 september is een delegatie van de Stadstuin Heerlen op bezoek geweest in de Dobbeltuin alwaar zij een rondleiding kregen.

Toen het voorhanden was, werd er zaad van planten in de Dobbeltuin aangeboden via facebook.

In november is de Dobbeltuin “BoomBomBeheerder” geweest en konden mensen een afspraak maken om boombommetjes op te halen. Een BoomBom is een klei bolletje met 3 zaden van inheemse bomen. Bijna alle BoomBommetjes zijn uitgedeeld.

de-dobbeltuin-is-boombombeheerder

Dankzij subsidie van de buurtvereniging MSP hebben we een rocket-oven voor de Dobbeltuin laten maken door Relim-metaal. De rocket-oven is gemaakt met een naverbranding waardoor er een zeer hoog rendement ontstaat. Deze is in november geplaatst. “We willen hiermee eens in de maand een pizza middag houden voor de buurt en belangstellenden. Ook kunnen er vlaaien in gebakken worden met biologisch fruit van de eigen tuin. Op deze manier hopen wij meer mensen bij de Dobbeltuin te betrekken” aldus de coördinator Leo de Groot.

Van het maakproces van de rocket-oven is een filmpje gemaakt:

Meest duurzame pizza oven van Limburg staat in de Dobbeltuin

Jaarverslag Groene Kanteling

Samen met Grootouders voor het klimaat hebben we de eerste bomen geplant in het Leuker voedselbos in wording. De Grootouders voor het klimaat hebben een crowdfunding actie opgezet voor dit project. Daarmee geven ze aan dat we van praten/plannen over moeten gaan naar de doe-stand. Uit handen van de Grootouder Bert Metz ontving boer Mark een cheque van 17.000 Euro. Het is de eerste aanzet die bijdraagt aan de basisbeplanting.

Leden van de Groene Kanteling zitten in het comité Stop Tihange.

groene-kanteling-werkt-mee-met-stop-tihange

De website van de Groene Kanteling is opgezegd. Er is nog wel een facebookpagina en berichten worden op de website van Parksjtad in Transitie gedeeld.

Werkgroep Stadswerkplaats

Als nieuwste werkgroep van Parksjtad in Transitie is de Stadswerkplaats ook meteen de grootste werkgroep met een ambitieuze doelstelling. Het heeft maar liefs 3 coördinatoren met een aantal werkgroepen voor de diverse onderdelen/voorbereidingen van de Stadswerkplaats.

De oprichters van de Stadswerkplaats zijn enthousiaste en maatschappelijk bevlogen mensen die zich zorgen maken over de maatschappij van ‘afvallers’ die we gecreëerd hebben. Ook zijn de oprichters vakmensen die voor het ambacht staan en met lede ogen hebben moeten aanzien dat dit ambacht steeds minder plaats in onze samenleving krijgt. Een aantal van hen is gepokt en gemazeld in de zorg in combinatie met techniek en een aantal van hen heeft zijn sporen verdient in het bedrijfsleven. Deze combinatie maakt dit project uniek. Hun motto is: ontwikkel jezelf en kom weg van de zijlijn. Ze staan voor de ‘wij’ mentaliteit. Leer een ambacht en leg een basis voor je hele leven. Iedereen heeft capaciteiten: ontwikkel deze! Door de Stadswerkplaats laagdrempelig toegankelijk te maken moet dit voor iedereen mogelijk zijn. Zij hopen d.m.v. hun ervaring, kennis en enthousiasme van de Stadswerkplaats een succes te maken!

Wil je deelnemen

Welkom zijn alle vrouwen, mannen en kinderen tussen 10 en 100 jaar, voor zover deze zelfredzaam zijn. Ongeacht of er sprake is van een ‘rugzakje’, afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders of de ‘doorsnee’ burger. Samen trekken we ons op aan de verbindende factor: het ambacht! De jeugd maakt kennis met de veelzijdigheid van techniek d.m.v. het ambacht. De senior, gepokt en gemazeld door het leven laat oftewel kennis achter uit zijn (werk)verleden en/of slaat nieuwe wegen in waardoor hij weer meedoet in de maatschappij. De ‘doorsnee’ burger doet hetzelfde en kan hier zijn vrije tijd invullen en vind verrijking in zijn bestaan. Onderling is er ontzettend veel kruisbestuiving. Voor een aantal zal dit een opstap zijn naar de arbeidsmarkt en voor anderen een verdieping van deze participatie aan de samenleving.

Er is een leuk introductie filmpje gemaakt door Karin Hillebrand waarin de Stadswerkplaats zichzelf voorstelt:

Op 20 november is het huurcontract ondertekent voor de Stadswerkplaats in Carbon 6.

Stadswerkplaats: Huurcontract getekend

De kunstenaar Michel Huisman heeft het plan opgepakt om in de binnenstad van Heerlen gevels op te knappen. Hij had gehoord van de Stadswerkplaats en wil deze dolgraag daarbij betrekken. Aan een aantal betrokkenen van de Stadswerkplaats heeft hij een presentatie gegeven waarbij hij zijn plan uitlegde.

In principe staat de Stadswerkplaats daarvoor open als het de mogelijkheden daarvoor heeft.

Jaarverslag werkgroep Vredesburo

De werkgroep Vredesburo is onderdeel van het Vredesplatform Heerlen en heeft bekendheid gegeven en deelgenomen aan een aantal activiteiten onder de noemer van Vredeplatform Heerlen.

16 September werd er in het kader van de Vredesweek door het Vredesplatform met een stand op de Bongerd in Heerlen gestaan. Tevens werd er aan voorbijgangers gevraagd waar ze geboren zijn en waar hun oma (van moeders kant) geboren is. We hadden een kaart van Parkstad, een kaart van Nederland en een wereldkaard op grote borden vastgemaakt, waar mensen met spelden met gekleurde kop de geboorteplaatsen konden aangeven. Op die manier wordt de diversiteit van de mensen in Heerlen duidelijk.

Op 27 september was er een Walk for Peace. In het kader van de Vredesweek 2020 werd een wandeling langs een aantal Stolpersteine nabij het centrum van Heerlen gehouden. Tijdens de wandeling onder leiding van Martin van der Weerden, werden verhalen verteld over het verleden rond oorlog en vrede. Deze waren aanleiding om stil te staan bij onderdrukking en vrijheid in het verleden, heden en in de toekomst.

Wandeling langs Heerlense Stolpersteine

Activiteiten Vredesweek waren de moeite waard, artikel in de Inkijk en website Heerlen Mondiaal.

https://www.heerlenmondiaal.nl/?p=2387

In december werd een Lichtpuntjestocht voor Vrede uitgezet. Een jaar daarvoor kon in december in een groep een lichtjestocht gelopen worden. Door de maatregelen was er voor afgelopen december een alternatief bedacht. De Lichtpuntjestocht starte bij de Dobbeltuin in de Dobbelsteijnstraat in Heerlen.

lichtpuntjestocht-voor-vrede

Lichtpuntjestocht voor Vrede is de moeite waard

In 2020 zijn de volgende website’s en Facebookpagina’s actueel gehouden:

parksjtad-in-transitie.nl
www.repaircafeparkstad.nl
www.stadswerkplaatsheerlen.nl

www.facebook.com/ParksjtadinTransitie
www.facebook.com/groups/DobbeltuinHeerlen/
www.facebook.com/Groenekanteling
www.facebook.com/repaircafeparkstad/

Vergelijkbare berichten