| | |

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2022

Hier kunt u het jaarverslag van Parkstad in Transitie 2022 downloaden met en zonder Facebooklinks:

https://parkstad-in-transitie.nl/wp-content/uploads/2023/04/Jaarverslag-PiT-2022.pdf

https://parkstad-in-transitie.nl/wp-content/uploads/2023/04/Jaarverslag-PiT-2022-zonder-facebook-links.pdf

Parkstad in Transitie zal voor het laatste jaar onder deze naam een jaarverslag maken. Op 23 december 2022 is namelijk de nieuwe stichting Parkstad in Transitie opgericht met het ondertekenen van de stichting statuten bij notaris van Thoor in Kerkrade.

2023 Is voor onze stichting het jaar van de verandering want er gaat daadwerkelijk iets veranderen. Zoals bekend is sinds 2022 werkgroep Stadswerkplaats Heerlen volop actief geworden binnen onze stichting. De werkgroep doet het zo goed en heeft zoveel aanloop dat we er al snel achter kwamen dat deze werkgroep zowel organisatorisch als financieel een erg grote stempel drukt op de gehele stichting. Met name het bestuur had hier veel last van. Er is dan ook besloten om te splitsen.

Op kantoor van notaris van Thoor te Kerkrade en met dank aan notaris van Thoor is op 23-12-2022 de 2de stichting in het leven geroepen, stichting Parkstad in Transitie (zonder de “j”) waaronder de werkgroepen Permacultuur en Repair Café Parkstad actief zullen blijven.

Stadswerkplaats Heerlen zal onder de oude stichting actief blijven en zal t.z.t. haar naam gaan veranderen in stichting Stadswerkplaats Heerlen. De stichting statuten zullen voor de nieuwe stichting onveranderd blijven.

Werkgroep Groene Kanteling is er dit jaar mee gestopt. De actieve leden zullen zich nog wel voor duurzaamheid en het milieu blijven inzetten onder de naam Grootouders voor het Klimaat.

We zijn vertegenwoordigd geweest in de vergaderingen van Heerlen Mondiaal en het partneroverleg van SamSam. Ook in 2022 hebben we de Dag van de Duurzaamheid op Hoeve Corisberg voorbereid, dat een geweldig succes is geworden met meer dan 1000 bezoekers.

In 2022 zijn 6 nieuwsbrieven van PiT verschenen.

Begin januari hebben we meegedaan met het protest tegen de bomenkap van het Sterrebos demonstratie 8 januari in Sittard.

https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20220109/manifestatie-op-maaslandpark-tegen-kap-sterrebos-bij-vdl-nedcar/

We hebben 2x een Film vertoning van “Kiss the Ground” gehouden, namelijk in Heerlen 18 maart en in Kerkrade op 22 april, Dag van de Aarde.

In het weekend van 15/16 juli hebben we samen met mensen van de Stadstuin Heerlen geholpen met het eerste groene dak van Heerlen te realiseren in de binnenstad en wel op het Parapluhuis aan de Saroleastraat. https://parkstad-in-transitie.nl/groendak-project-op-het-parapluiehuis-heerlen/

De Dag van de Duurzaamheid is in 2022 omgedoopt naar Festival van de Duurzaamheid. Er werd meer aandacht aan muziek optredens gegeven.

Tijdens het Festival van de Duurzaamheid heeft Helmut Steeman een presentatie over permacultuur gegeven.

Er kwamen meer dan 1000 bezoekers. Een gedeelte van de openingsspeech van Casper Gelderblom en voorzitter Chris Baltus is in dit filmpje te zien: https://youtu.be/Yhd9trLe1P8

In 2021 hebben we samen met de Klimaatcoalitie Parkstad meegedaan met een campagne om het ABP te bewegen zich terug te trekken uit investeringen in fossiele brandstoffen. In december kwam het ABP naar buiten met richtlijnen voor een nieuw beleid.

In 2022 zijn 6 nieuwsbrieven van PiT verschenen.

In 2021 hebben we samen met de Klimaatcoalitie Parkstad meegedaan met een campagne om het ABP te bewegen zich terug te trekken uit investeringen in fossiele brandstoffen. In december kwam het ABP naar buiten met richtlijnen voor een nieuw beleid.

Filmpje op youtube: https://youtu.be/NyuxsD1eCNM

Het afgelopen jaar hebben we diverse website’s en facebookpagina’s onderhouden.

Even op een rijtje:

Werkgroep Permacultuur

Aan het begin van het jaar was er best een actief/gemotiveerde groep vrijwilligers op de Dobbeltuin waarmee we een gevarieerd programma van activiteiten voorbereid en uitgevoerd hebben.

De cursus natuurlijk moestuinieren trok zoveel mensen dat we 2 groepen vol kregen (totaal 28 deelnemers) en nog 10 mensen op de wachtlijst.

In het voorjaar voor even en najaar gehele periode hebben we mensen via het project Fair Future Generation (FFG) van Milieu Defensie op de Dobbeltuin gehad. FFG is een maatschappelijke stage waarbij deelnemers zich voor 4 maanden inzetten voor een organisatie die iets met milieu en/of duurzaamheid doen.

Zondag 13 februari was de eerste Vuur & Soep ontmoetingsavond op de Dobbeltuin. Er kwamen zo’n 20 mensen op bezoek die zich verdeelde over 2 terrassen.

Daarna werd er vanaf 1 april elke nieuwe maan een Vuur & Soep avond gehouden tot 25 november voor de onderlinge verbinding en gezelligheid.

Filmpje op youtube: https://youtu.be/C3aYGHdJQ18

Zaden en stekken ruildag met workshop insectenhotel maken 13 maart op de Dobbeltuin.

Stekken / zadenruil dag met workshop insectenhotel maken 13 maart op de Dobbeltuin was zeer geslaagd.

In maart heeft de Dobbeltuin mee gedaan met de grootste vrijwilligersdagen van Nederland genaamd NLdoet vrijwilligersdagen. Op de paden zijn nieuwe houtsnippers aangebracht waardoor de tuin er weer picobello uitziet.

Om op Nationale zaaidag / Dag van de Aarde 22 april veel mensen in de gelegenheid te stellen bloemen zaad voor bijen uit te strooien, was de Dobbeltuin voedselbank voor de bijen.

Het insectenhotel op de Dobbeltuin is afgemaakt begin mei.

30 Mei heeft Yael Konings namens werkgroep permacultuur een presentatie over permacultuur bij Groei & Bloei in Beek gehouden.

Onze jaarlijkse Open Dag van de Dobbeltuin is aangekondigd op zondag 5 juni. Wegens de extreme regenval hebben we dat verplaats naar zaterdag 11 juni. Op 11 juni was er ook een tuintjes wandeling langs 4 tuinen in MSP waarbij buurtbewoners en andere belangstellenden konden kennis maken met de tuintjes.

17 Juni waren er 2x 3 workshops met leerlingen van Yuverta (voorheen Sita Verte college) op de Dobbeltuin. Er werd soep en stokbrood boven een vuur gemaakt, pizza’s gemaakt die in de middag verkocht werden en er was dotpainting. De meeste leerlingen hebben zich goed vermaakt. Yuverta had een speciale dag, Yuverta Mundo, waarbij er kennis gemaakt werd met verschillende culturen. Het initiatief kwam van een ouder van een leerling die vond dat de Dobbeltuin technieken gebruikt dat door veel andere culturen ook gebruikt wordt en al heel lang bestaan.

Op 21 juni kreeg de Dobbeltuin bezoek van BSO de Horizon.

Het teveel aan fruit van de Dobbeltuin werd aangeboden tegen een vrijwillige bijdrage.

We zijn begonnen aan het maken van een zonnedroger voor het drogen van (val)fruit op de Dobbeltuin. De onderdelen werden in de Stadswerkplaats op maat gezaagd.

Best4Kids binnenstad is op 25 augustus op bezoek geweest op de DobbeltuinHeerlen.

Gedurende de Stadsmaakweek tijdens Cultura Nova heeft Leo de Groot een presentatie gegeven met als titel “Van braakliggende grond naar Samentuin”.

Op 3 september was tijdens de Stadsmaakweek de lancering van de GroeneGolfHeerlen.nl, een gezamenlijke website van Stadslandbouw Heerlen, Stadstuin Heerlen, De Buurttuin Vrieheide en de Dobbeltuin Heerlen. https://www.groenegolfheerlen.nl

Vanaf 5 september heeft Noran Benders 2 weken stage gelopen op de Dobbeltuin vanuit Yuverta.

Gi-Ga Groen op 5 oktober. In verband met de opening van de Kinderboekenweek met het thema Gi-Ga-Groen, waren er kinderen van 2 basisscholen op de Dobbeltuin. In totaal meer dan 100 kinderen. De Pijler en de Horizon waren op bezoek. Simon Eurlings de Moestuinman had het contact met de Horizon geregeld.

Bram van Kaam de stagiaire van Fair Future Generators hielp ook mee met foto’s maken en kinderen begeleiden.

Er waren mini excursie’s en zoektochten. De kinderen vonden het geweldig en de tijd vloog om.

Groene Golf Heerlen

Door de website van GroeneGolf Heerlen, weten mensen ons te vinden en hebben we diverse andere groene initiatieven een helpende hand geboden. Bijvoorbeeld bij het vergroenen van Heerlerheide is onze hulp gevraagd door Britt Dragstra. Toen de Dobbeltuin fruitbomen en een walnotenboom werd aangeboden werd dat doorverwezen naar Stadsland Heerlen.

22 oktober heeft ParkstadAktueel nog eens een interview met Leo de Groot gepubliceerd: https://parkstadactueel.nl/2022/10/22/heerlenaar-leo-de-groot-in-de-ban-van-o-a-permacultuur-zijn-streven-is-een-mooiere-eerlijke-samenleving-zowel-voor-mens-als-dier/

De Dobbeltuin maakte onderdeel uit van de Bomencursus van het IVN. Op 26 november kwam de cursusgroep op bezoek.

In 2022 waren Yael Konings, Chamina Vleugels en Lilian Temme in het begin van het jaar, Marijke van Well en Bram van Kaam aan het eind van het jaar en Eline Claessens, Kim en Leo bijna het hele jaar als vrijwilligers op de Dobbeltuin actief.

Ellis Duijf heeft zich een tijdje met naambordjes voor de planten in de Dobbeltuin beziggehouden. Daarna heeft Bram van Fair Future Generators het van haar overgenomen. Uiteindelijk hebben ze het niet af kunnen maken.

Behalve de Dobbeltuin hebben we ook aandacht besteed aan de Talmatuin en hebben we een paar keer met een klein werkploegje bij Stadslandbouw Heerlen geholpen. Tevens waren we betrokken bij vergaderingen en activiteiten van Stadstuin Heerlen.

Jaarverslag Repair Café Parkstad 2022

Het Repair Café is actief sinds 1 Januari 2011.

Het wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand van 9 tot 13 uur. Onze vaste locatie is Buurthuis Sam Sam in de wijk Zeswegen te Heerlen, daar waren we acht maal. En twee maal per jaar zijn we te gast in Dienstencentrum op de Boor te Bocholtz. We maken reclame via Social Media, VIA Parkstad, Buurtblad voor Zeswegen-Nieuw Husken NieuwSweg en Weekblad d’r Troebadoer.

In het jaar 2022 waren er dus tien bijeenkomsten met veel aangeboden artikelen van uiteenlopende aard. In totaal waren dat er 170 ! Waarvan 77 geslaagd, 64 niet gemaakt en 29 half.( dat wil zeggen: er wordt advies gegeven en/of klant maakt het zelf)

Verder zijn er altijd mensen die meer willen weten van het concept Repair Café en een kijkje komen nemen. We hebben een groep enthousiaste vrijwilligers die ‘bijna’ iedere maand aanwezig zijn. Twaalf reparateurs, drie gastvrouwen en een gastheer.

We brachten een bezoek aan de Stadswerkplaats te Heerlen. In September organiseerden we een lunch voor de vrijwilligers bij de Twee Gezusters in Heerlen. http://www.repaircafeparkstad.nl/

Jaarverslag Stadswerkplaats Heerlen 2022

De Stadswerkplaats heeft een bewogen jaar achter de rug. Met de start in 2021 hadden we de toeloop in 2022 niet echt verwacht. De cursussen waren iedere keer vol geboekt er werd uiteindelijk gekozen om de basiscursus houtbewerken zowel op de dinsdag als de donderdag in dezelfde week naast elkaar op te starten.

We hebben 35 deelnemers aan de cursussen over het jaar 2022 mogen ontvangen. Daarnaast hebben wij 3 vaste Wirkes gebruikers die structureel in de week gebruik maken van de werkplaats. De Open Werkplaats had wat meer tijd nodig om uit zijn schulp te komen maar uiteindelijk sluiten wij het jaar 2022 af met 12 terugkerende gebruikers. Het succes van de Stadswerkplaats hebben wij voor het grootste deel te danken aan de tomeloze inzet van onze vrijwilligers die de drempel naar de werkplaats heel laag houden. Verder zijn het de relatief lage kosten van gebruik van de werkplaats (zie de landelijke tarieven van Stadswerkplaatsen) die ook bijdragen aan de laagdrempeligheid.

Het gegeven dat de Stadswerkplaats volledig door vrijwilligers bestierd wordt is erg uitzonderlijk te noemen. We realiseren ons ook terdege dat dit ons kwetsbaar maakt. Onze vrijwilligers zijn dan erg begaan met de Stadswerkplaats en de doelen die wij nastreven. Het streven van de Stadswerkplaats is dan ook het blijven investeren in haar vrijwilligers door het steeds weer bijscholen in veiligheid en techniek. Wij zien dan ook vrijwilligers die in het afgelopen jaar enorme stappen hebben gemaakt in hun ontwikkeling op dat gebied. Punt waar we tegen aan lopen is het aantrekken van nieuwe vrijwilligers die reeds een technische achtergrond hebben die wij dan ook vrij snel in de begeleiding op de werkvloer kunnen inzetten. Omdat het scholen van leken vrijwilligers toch wel een lange tijd duurt.

Bij de Open Werkplaats zien wij een community ontstaan van gelijkgestemden die elkaar iedere zaterdag ontmoeten binnen hun leerproces in het houtambacht. Gezelligheid is hier heel belangrijk maar het onderling bespreken van technische oplossingen voor hun werkstukken natuurlijk ook.

Ook bij de Wirkes deelnemers zien wij mensen die enorme stappen hebben gemaakt.

Waar we meer van verwacht hadden maar tot nu toe erg achterblijft zijn de projecten. Groepen mensen vanuit bijv. de buurt, een organisatie of via ander initiatief die een project met hulp van de Stadswerkplaats (scholing en kennis) maken. Er zijn relatief veel aanvragen geweest van scholen, kerkbesturen, buurtregisseurs die uiteindelijk allemaal afketsen.

https://www.stadswerkplaatsheerlen.nl/

Vergelijkbare berichten