Landelijk TT Treffen in Tilburg

Op zondag 18 maart faciliteert Transition Town Tilburg het derde landelijke TT Treffen. Op een TT Treffen staat, naast gezelligheid en kennismaking, het uitwisselen van tips en ervaringen tussen lokale TT-groepen centraal. Transition Towns wil een levendige en lerende beweging zijn. Daarvoor is het nodig dat we regelmatig en met optimisme kijken naar wat wel werkt, wat niet werk en waarom dan wel of niet. Het Treffen is gevuld met ‘Best Practices ‘, mini-workshops en ad-hoc ontmoetingen in een structuur van Open Space.

De Open Space methode doet een beroep op het zelforganiserend vermogen van mensen. Deelnemers kiezen of creëren op de dag zelf een thema voor een bijeenkomst waar hun interesse of behoefte op dat moment naar uitgaat. Men kan ieder moment weer zo’n bijeenkomst verlaten en naar een ander gaan ( ‘De wet van de twee voeten’). De bedenker van een sessie begeleidt die ook en zorgt samen met de aanwezigen, voor verslag op grote papieren. Vaak in de vorm van kreten, tekeningen, denkbeeldjes en namen.

De bedoeling van een Open Space is om iedereen in staat te stellen  zoveel mogelijk informatie op te doen en te delen, waardoor een vorm van collectieve kennis en creatie ontstaat. Het blijkt dat de motivatie en betrokkenheid van de deelnemers veel hoger wordt dan in traditionele bijeenkomsten. Als vanzelf verschijnt een boeiende en levendige uitwisseling, tussen mensen die elkaar vaak nooit eerder ontmoet hebben.

Programma & Aanmelden

Aanmelden voor zondag 18 maart eenvoudig door een mailtje naar:
Kosten voor deze dag 7€.
Op 18 maart kun je gratis met openbaar vervoer reizen met je boekenweekgeschenk.

Kom je zowel zaterdag als zondag de duurzaamheidsrevolutie in Tilburg vieren?
Laat ons maar even weten als je in Tilburg wil blijven slapen!

TT Treffen

09.30 – 10.30 Ontbijt en rondleiding Stadshoeve de Tuin en Transitie Lokaal

Transition Town Tilburg heeft een eigen Transitie lokaal.Naast de Stadshoeve. Nieuwsgierig? We nemen op zondagochtend een kijkje en ontbijten in het Transitie Lokaal. De plek van waaruit Kleding R U I L beurs georganiseerd wordt, de spullen van Repair Café opgeslagen zijn, vergaderingen worden gepland, samenwerking met andere duurzame initiatieven in Tilburg een plek biedt. Anderen gaan al naar Duvelhok….

10.00 – 11.00 Koffie en ontvangst in ‘het Duvelhok‘, St Josephstraat 133,  Centrum Tilburg

Dit voormalig werkcentrum voor beeldende en audiovisuele kunst is tijdelijk in beheer van Ateliers Tilburg. Een prachtige en inspirerende grote plek. Alle werkvormen zijn hier mogelijk!

11.00 – 12:30 Derk Huet presenteert de workshop ‘Toekomstbeelden!’

Toekomstbeelden is een workshop waarmee je persoonlijke beelden van een leefbare en duurzame toekomst gevisualiseerd worden. Vervolgens keren we terug in het hier en nu en gaan op zoek naar de ontwerpprincipes die je uit het toekomstbeeld kunt halen. Met de vraag ‘wat is jouw volgende stap’ en ‘waar liggen je groei mogelijkheden’? Het wordt makkelijker om je in te leven in elkaars  toekomstbeelden, te begrijpen wat een ander bezig houdt en hoe we op elkaar kunnen afstemmen. Inspirerende oefening waar we met ons allen mee aan de slag gaan! En dat allemaal in anderhalf uur.

Toekomstbeelden is een vorm van Visioning en één van de spectaculaire werkvormen die Transition Towns in staat stellen om handen en voeten te geven aan het concept van verandering van onderop.

12 30 – 13:30  Lunch élkaar inspireren én ontmoeten

13:30 – 16:00  Open Space en Best Practice

Best practice!

Hiervoor hebben we geen exact tijdspad programmering gemaakt, dat gebeurd in een Open Space.  Het Duvelhok heeft meerdere ruimtes dus meerdere Best Practice kunnen tegelijkertijd georganiseerd worden. Op de dag zelf  plannen we met de dan aanwezigen in wat er gaat gebeuren

Aanbod tot nu toe:

 • Informatie en oefenen met Transition Town Hartsoefeningen
 • Permacultuur, wat is dat nu? Hoe geef je deze visie handen en voeten?
 • PR en communicatie: Do’s and don’ts
 • Zonnepanelenproject en informatie over Nudge
 • Zomer school Ecodorp Edward van Ecodorp praat ons bij en nodigt ons uit voor duurzame bouw
 • Expositie Peak-Oil
 • Peter Polder vertelt over de olie-verbruik workshop van Piekolie Nederland
 • ‘het Ondersteboven van Transition towns’: Hoe kunnen Transition Town groepen en (duurzame) gemeenten elkaar helpen
 • Repair Café Ervaringen!
 • Kleding R U I L Feesten: Hoe gaat het hiermee?
 • Stadstuin, eetbare stad, samenwerken met kinderboerderijen

Jouw best practice?? Laat ons weten welke Best Practice je met ons wil delen.
Neem je flyers en informatiemateriaal posters mee!

16:00 – 17:00  Napraten, Actiepunten, Uitvoerpunten, Dromen delen vervolg afspraken en afsluiten

Vergelijkbare berichten