Landelijke TT training 2012


In 2009 startte Transition Towns Nederland met weekend-trainingen over het opzetten van een TT-initiatief in je eigen woonplaats. Inmiddels hebben ruim 200 mensen hem gevolgd. De reacties van de deelnemers zijn onverminderd positief.

De eerstvolgende training vindt plaats in het weekeind van 3-5 febuari 2012. De trainingen zijn ontworpen door een internationaal team van TT-ers en worden wereldwijd gegeven.

Aanmelden voor de training van 3 t/m 5 februari 2012 >>>

De trainingen vinden plaats in De Elegast in Beek-Ubbergen (bij Nijmegen)

De trainingen worden verzorgd door leden van de Nederlands/Vlaamse trainerspool, in samenwerking met Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. De aangeboden training is formeel erkend door het Transition Network. Alle trainers volgden een meerdaagse trainers-training. Aan een training kunnen maximaal dertig mensen meedoen.

Een training kost 150 euro per persoon, all-in. Voor mensen afkomstig uit de regio’s Utrechtse Heuvelrug en Overijssel is in februari korting mogelijk voor deze training. Neem voor informatie contact op met TT Heuvelrug en TT Overijssel info@overijssel.transitiontowns.nl .

De trainersPaul Hendriksen, Selma Franssen, Tara Notenbomer –  Transition Town Nederland
Debbie Eraly, Rudy Vandamme, Steven Vromman – Transitie Vlaanderen

Een beeld van de training

Tijdens een Transition Training wordt het concept van Transition Towns in de breedte en in de diepte verkend: waar komt het vandaan, hoe werkt het en wat kun je er mee, hoe ontwikkelt het concept zich, hoe kun je een initiatiefgroep vormen en welke middelen en methoden kun je gebruiken in je eigen woonplaats?

Tijdens elke training wordt een wisselende mix van werk- en presentatievormen (‘transition tools’) gebruikt, zoals powerpoints, groepsgesprekken, werken in kleine groepjes, zelfwerkzaamheid, interviews, films en Open Space. Een Transition Training is een mix van theorie en praktijk. Het is een intensief weekend, maar er is ook ruimte voor ontspanning, muziek en dans.

De aspecten Hoofd, Hart en Handen worden nader verkend, evenals de principes van permacultuur. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de ‘twaalf stappen‘ die iedere initiatiefgroep moet doorlopen op weg naar een echte Transition Town. En de training gaat in op de psychologie van verandering, aan de hand van oefeningen van deep-ecology voorvrouw Joanna Macy. Natuurlijk is er veel ruimte voor inbreng van eigen ervaringen van de deelnemers.

Doel van de training

Het belangrijkste doel van de training is dat de deelnemers voldoende informatie, inspiratie en concrete handreikingen krijgen om een eigen Transition-initiatief (steviger) van de grond te krijgen. De aangeboden trainingen zijn de op Nederland en Vlaanderen toegespitste variant van de Training for Transition, zoals die ook in andere landen wordt gegeven. De deelnemers wordt aangeraden zich vooraf alvast wat in te lezen in het concept van Transition Towns. Raadpleeg daarvoor deze website en lees het Transitie Handboek van Rob Hopkins.

Deelname aan een TT training is vooral belangrijk voor (potentiële) leden van lokale stuur- of initiatiefgroepen. Een voorwaarde in het proces naar een ‘formele’ status als Transition Town is dat minstens twee leden van een stuurgroep een TT training hebben gevolgd. Lid zijn van een (stuur)groep is evenwel geen voorwaarde om aan de training te kunnen deelnemen; iedereen die zich verder wil verdiepen in het model van Transition Towns kan meedoen.

De training is niet bedoeld als eerste kennismaking met het Transition Towns-concept. Daarvoor zijn de landelijke informatiedagen.

Praktische informatie over de training

De trainingen beginnen telkens op vrijdag om 18:00 met een eenvoudige soep-en-brood maaltijd, en eindigen op zondag rond 16:00 uur. Deelname kost rond 150 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief cursusmaterialen, twee overnachtingen, alle biologisch-vegetarische maaltijden, koffie en thee. Korting is niet mogelijk en inschrijven kan alleen voor het hele weekend.

De weekends vinden plaats in De Elegast in Beek-Ubbergen, vlakbij Nijmegen. De Elegast is een onderdeel van woon-werkpand De Refter en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Aanmeldprocedure

Wie aan een training wil deelnemen meldt zich aan bij Omslag – Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling – via een speciaal aanmeldformulier, dat op deze webpagina verschijnt zodra de datum van de volgende training bekend is.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van aanmelding, met het verzoek de deelnamekosten over te maken op de rekening van Transition Towns Nederland.
Na ontvangst van uw betaling is een annuleringsregeling van kracht (deze krijgt u direct na uw aanmelding toegestuurd).

De volgorde van ontvangst van de betalingen is doorslaggevend bij het bepalen van het maximum aantal deelnemers. Zodra dat maximum is bereikt, wordt dat aangegeven op de website. Wie zich dan nog aanmeldt, komt op een ‘reservelijst’ – mensen van die lijst krijgen een uitnodiging om zich alsnog in te schrijven ingeval zich onverhoopt iemand afmeldt. Zit de training eenmaal vol, dan ontvangen de mensen van de reservelijst bericht zodra er nieuwe data bekend zijn.

Een week voor de training ontvangen alle deelnemers het nader uitgewerkte programma en praktische informatie, o.a. over de accommodatie.

Er is veel belangstelling voor deze trainingen. Wacht daarom niet te lang met inschrijven.

Met vragen over de inhoud van de training kunt u terecht bij Paul Hendriksen (TT Deventer), tel. 0570-615419, e-mail:

Met vragen over de organisatie en voor aanmelding, bel met Omslag: 040-2910295, e-mail:

Impressies van enkele Transition Trainingen

  • Klik hier voor een verslag en foto’s van de eerste training, in februari 2009
  • De tweede TT training was in april 2009. Klik hier voor een verslag en foto’s
  • In augustus 2009 was de derde TT Training. Klik hier voor het verslag en foto’s
  • Klik hier voor het verslag van de vierde TT Training, in november 2009
  • De vijfde TT training vond plaats in maart 2010. Klik hier voor het verslag
  • In juni 2010 was de zesde TT training. Lees hier een impressie >>>
  • Het verslag van de zevende  training, in oktober 2010: klik hier >>>

Vergelijkbare berichten