|

LETS VOOR ELKAAR STOPT ERMEE !

letsvoorelkaar-logo-nieuw

Na 2 jaar veel energie in het project gestoken te hebben, is het toch niet gelukt om de Lets-ruilkring Parkstad e.o. van de grond te krijgen. Onlangs heeft de werkgroep Lets Voor Elkaar unaniem besloten om ermee te stoppen.

Na bijna een jaar voorbereiding werd vorig jaar oktober de start bijeenkomst gehouden van de goederen en diensten ruilkring LETS Voor Elkaar in het Alcander gebouw aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Er is een presentatie bij Café Mondiaal in Pelt geweest in maart dit voorjaar. Hans Roumen, die betrokken was bij de LETS groep in Roermond, heeft dit jaar de kar getrokken en een groot aantal activiteiten georganiseerd. Zo was er het maandelijkse ontbijt bij Ikea en ook het maandelijkse kletsuurtje bij cafe Pelt. Een 25 tal mensen hebben zich aangemeld als belangstellende, maar het onderling ruilen kwam niet op gang.

Hans Roumen, Secretaris Lets Voor Elkaar:

“Uiteindelijk was de unanieme conclusie van de werkgroep dat het Lets-concept zoals wij dat voor ogen hadden, niet levensvatbaar is.
Graag willen we iedereen die Lets Voor Elkaar een warm hart toedraagt van harte bedanken voor de prettige contacten en samenwerking de afgelopen periode.”

Ruilen is succes in regio Parkstad

Het item van onderling ruilen is wel een succes in onze regio.
Eerst waren er in de kraakbeweging initiatieven van weggeef en ruilwinkels.
In juni 2011 opende Humanitas in Kerkrade een ruilwinkel aan de Patronaatstraat 4. In juni 2015 volgde de ruilwinkel in Eygelshoven aan de Christinastraat 52.
Bij de opening in Eygelshoven:

“Wijkwethouder Tim Weijers geeft aan dat dit ruilwinkelconcept een live-voorbeeld is van de zogenaamde participatiemaatschappij, waarbij eigen kracht van inwoners en de buurt centraal staat én daarbij versterkt wordt door onze netwerkpartners en bedrijven in de wijk. Jo Charlier, voorzitter van Bewonersplatform Kerkrade-Noord, concludeert tevreden dat de ruilwinkel uiteindelijk bedoeld is voor de inwoners van de wijk, voor het ruilen van materialen, maar misschien nog meer als ontmoetingsplek in de wijk.”

Ook in Heerlen is sinds 2013 een ruilwinkel actief. Nu met de naam Ruilwinkel Aurora op de Sittarderweg 6a.

Daarnaast zijn er een aantal soortgelijke Facebook pagina’s met 045 zoals: Weggeefhoek regio 045, Gratis of ruilen in regio 045 en omgeving, Weggeefhoek 045/046 (de ruil, vraag en verkoop), Alles voor 1 euro in regio 045 en omstreken, enzovoort.
Onlangs is er ook een digitaal platform in Brunssum opgestart, Elise Helpt.

Duurzaamheid en de regio versterken waren de hoofdmotieven van de initiatiefnemers van LETS VoorElkaar. Het werd als een eerste stap gezien om geld in de regio te houden eventueel met een eigen munt / regiogeld. Dat laatste is nog ver weg maar duurzaamheid en het versterken van de regio wordt op talloze plaatsen opgepakt.

Vergelijkbare berichten