Lezing en discussieavond over water

logo_Heerlen_Mondiaal

Schoon drinkwater is wellicht de allerbelangrijkste levensbehoefte. Het is ook één van de millenniumdoelen en heeft bovendien raakvlakken met andere millenniumdoelen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt, maar dat genot heeft lang niet iedereen op aarde. Er is in Bolivia al een burgeroorlog gevoerd voor drinkwater om privatisering van water terug te dringen. Het conflict tussen Israël en Palestina vindt ook deels zijn oorsprong in de verdeling van het schaarse water van de rivier de Jordaan. Volgens de president van de Wereldbank zullen er de komende 5 tot 10 jaar meerdere oorlogen gevoerd worden voor zoet water. 

Over water is veel te vertellen, o.a.: hoeveel zoet water is er beschikbaar? En hoe is het verdeeld? Het klinkt raar maar in hoeverre is Nederland afhankelijk van de import van water (indirect via voedselproductie en industrie)? Hoeveel water wordt er verbruikt in Nederland? En hoe kun je dat terugdringen? En waarom moet dat? In Nederland is het eigenlijk onzin om bronwater in plaats van kraanwater te drinken, maar waar is dit wel noodzakelijk? Hoe ernstig is de watervervuiling (vooral landbouwgif, plastic, olie)? en wat is er tegen te doen? Hoe wordt water gezuiverd en is dat voldoende? En hebben we het in Nederland over een luxeprobleem in vergelijking met veel ontwikkelingslanden? Is vitalisering van water (het water ‘levend’ maken) zinnig?

Tevens komt het gebruik van de zee als transportmiddel en dumpplek voor afval (plastic soep) aan de orde, evenals overbevissing. Hoe kan water op een verantwoorde manier gebruikt worden voor energieopwekking? 

Zoals hierboven aangegeven, is ‘water’ een zeer veelzijdig onderwerp waar iedereen over kan meepraten. Helmut Steeman van Transition Town Parksjtad zal de inleiding verzorgen.

Achtergrondinformatie

Deze aflevering van CaféMondiaal wordt georganiseerd door Transition Town Parksjtad in samenwerking met HeerlenMondiaal. 

CaféMondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan. 

CaféMondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Helmut Steeman of Harrie Winteraeken.

Met vriendelijke groeten,
Helmut Steeman en Harrie Winteraeken

Transition Town Parksjtad
Helmut Steeman
tel.nr.: 06 42 72 19 89
e-mailadres: helmut.steeman(at)gmail.com

HeerlenMondiaal:
Harrie Winteraeken (voorzitter)
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
tel.nr. thuis: 045 522 87 20
tel.nr. mobiel: 06 523 756 11
e-mailadres: hwinteraeken(at)hotmail.com

Vergelijkbare berichten