|

Lokale goederen en diensten ruilsysteem in Parksjtad (LETS)

Wat is Lets?
Onze huidige “groei-dwang-economie” kent vele nadelige gevolgen: milieuvernietiging, tweedeling, hebzucht en sociaal isolement. Tegelijk met de ontwikkeling, gericht op een grootschalige economie met één Europese munteenheid, ontstaan er wereldwijd, en óók in Nederland kleinschalige economische initiatieven die voortborduren op ruilhandel en buren -en vriendenhulp. Ze worden Letskringen genoemd.

Lets staat voor Local Exchange Trading System (Lokaal Ruil- en Handels-systeem) een plaatselijke ruilkring. In zo’n kring wisselen deelnemers diensten, vaardigheden en producten met elkaar uit, buiten het normale geldsysteem om. Er wordt een eigen ruilmiddel gebruikt. Deze ruileenheid maakt het mogelijk dat iedereen met iedereen ruilt. Het gaat dus om ruilen, niet met z’n tweeën maar in een groep. Jij doet iets voor mij, ik doe iets voor haar en zij doet iets voor hem.

Bijvoorbeeld
An snoeit de rozen van Jos en krijgt daarvoor 12 punten. Petra repareert de kraan van An voor 15 punten. Bert brengt Petra naar het ziekenhuis met zijn auto. Daar heeft hij een uur voor nodig en dus krijgt hij 12 punten en de kosten van de benzine. Jos poetst de auto van Bert voor 12 punten.
Door de Letskring kun je gemakkelijk ruilen met iedereen.

Deelnemers aan een LETSysteem betalen elkaar in ruilpunten of LETS-eenheden. In elke plaats hebben die een andere naam. In Maastricht noemen ze het Matsen, in Amsterdam heet het Noppes, in Leiden gebruiken ze Sleutels, In Roermond is de ruileenheid Sjräöm.
Ze zijn te vergelijken met gewoon geld: je kunt er diensten mee betalen en goederen mee kopen.
Maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Ruilpunten zijn alleen te besteden bij de deelnemers aan het systeem. En ze zijn niet schaars: bij elke transactie creëer je als het ware zelf nieuwe punten. Ziehier LETS in een notendop.

Elk half jaar komt er een Letsmagazine met vraag en aanbod van alle deelnemers. Als je behoefte hebt aan een dienst dan bel je de aanbieder. Vooraf komt die kijken of hij kan wat je vraagt en wat er nodig is b.v. aan materiaal. Vooraf bepalen jullie samen hoeveel punten die dienst waard is. Het belangrijkste is dat je het samen in redelijkheid eens wordt. Als de dienst geleverd is dan schrijf je een cheque uit. De aanbieder stuurt die naar de administrateur of vult het in op de elektronische LETS-administratie. Negatief staan is geen probleem, maar een uitdaging om te “letsen”. Als deelnemer bied je aan waar je goed in bent of wat je leuk vindt. Je vraagt waar je niet goed in bent, wat je niet graag doet of wat je niet hebt.

Om mee te doen is wat durf nodig. In het begin weet je niet of je aanbod interessant is voor anderen, maar je wilt wel ruilen. Er is dan moed voor nodig om anderen te bellen. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn of haar aanbod. En het leveren van een dienst kost tijd. Als jij wat wilt krijgen moet je durven vragen. Je krijgt dan tijd van een ander. In diensten of dingen die je zelf niet kunt of hebt.

Let op: LETSysteem in Parkstad bestaat nog niet maar is in oprichting.
Transition Town Parksjtad wil dit stimuleren. Heb je interesse of vragen email: info(at)parksjtad.transitiontowns.nl of vul het contactformulier in.

Vergelijkbare berichten