|

Mondiale fietstocht 2016

logo_Heerlen_Mondiaal

Al enkele jaren organiseert de Millenniumwerkgroep van HeerlenMondiaal i.s.m. Fietsersbond Heerlen een ‘mondiale fietstocht’. De Millenniumdoelen wordt opgevolgd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de Millenniumwerkgroep is nu opgegaan in Heerlen Mondiaal. Ook dit jaar wordt een ‘mondiale fietstocht’ gehouden en wel op:

zaterdag 9 juli 2016 van 10.00 -15.00.

Het wordt een tocht van ongeveer 25 km, over redelijk vlak terrein, grotendeels langs Caumerbeek en Geleenbeek, met korte stops op ‘mondiale’ plekken (armoede/integratie, duurzaamheid/milieu, energie, waterbeheer); plekken die ook aansluiten bij de in 2015 afkondigde Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
DODoelen

Start Pancratiusplein – einde Benzenraderhof.

Aanmelding: de deelname is gratis; wel graag aanmelden op: frank(at)rochette.nl i.v.m. de organisatie.

Route

Dobbeltuin

 

Dobbeltuin, Meezenbroek

De Dobbeltuin is aangelegd op een braakliggend stuk grond dat diverse malen gebruikt werd als stortplaats voor puin en ander ongerief. Een initiatiefgroep heeft zich erover ontfermd en er een fantastische buurttuin aangelegd. Het ontwerp is van de werkgroep Permacultuur. Tuinieren op permacultuurbasis is samenwerken met de natuur, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van chemicaliën zoals kunstmest of bestrijdingsmiddelen.

Stichting Samen Delen, BurettestraatSamenDelen

De Stichting Samen Delen zamelt hulpgoederen in ten behoeve van mensen in landen en gebieden waar hulp nodig is, voor o.a. bejaardentehuizen, psychiatrische instellingen, kindertehuizen, ziekenhuizen, hospices, scholen en crèches in Oost-Europa. Daarnaast worden er vooral ook heel veel gezinnen geholpen. Behalve de hulp aan mensen in het buitenland, ook steeds meer mensen in onze directe omgeving.

RD4Milieupark Rd4/Huisbergerstraat

Beleid en ontwikkelingen rond inzameling en verwerking van afvalstromen richting hergebruik in Parkstad (Sedai Bayraktar – Commissie Leefomgeving gemeenteraad Heerlen).

 

Langs de CaumerbeekCaumerbeek

Harrie Winteraeken (HeerlenMondiaal en Waterschap Roer en Maas) licht de daar verrichte werkzaamheden toe.

Eetkamer

 

 

De Eetkamer, Gebrookerplein Hoensbroek

Koffie en vlaai in een bijzonder restaurant met een praatje van de chef
School, Steenkoolstraat (Mariagewanden)

Schakelklassen = 2 jaar, voor 12-18-jarige statushouders met uitleg van docent Fer Bubbels

 

 

Langs de Geleenbeek

Harrie Winteraeken over water en landschapspark op deze plek.

De Loorenhof, Weltervijver

De hoogstamboomgaard van de Loorenhof is een groene oase in het stedelijke gebied waar je je in een rustig cultuurlandschap waant. Met een bakhuis in aanbouw.

Benzenrade

Benzenraderhof, Benzenrade

De bron van de Geleenbeek bevindt zich op het erf van de monumentale hoeve Benzenraderhof. De bron is in ere hersteld en er is een fraaie wandelroute aangelegd. We zijn even te gast bij boer Huynen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de opvolger van de Millenniumdoelen en werden op 28 september 2015 in New York door de VN bekend gemaakt.Copyright-Unric

Vergelijkbare berichten