Netwerk Duurzame Dorpen

Ontmoeten-Delen-Inspireren, daar gaat het om bij het Netwerk Duurzame Dorpen. In dit korte filmpje wordt u geïnformeerd. Vergeet niet om het op groot scherm af te spelen.

Het Netwerk Duurzame Dorpen is een initiatief dat gesteund wordt door een groot aantal dorpen, personen en organisaties waaronder de provincie Fryslân, stichting Doen en stichting Doarpswurk. De website, die nu ontwikkeld wordt, zal dorpen die als gemeenschap met het thema duurzaamheid bezig zijn of daarmee aan de slag willen gaan met elkaar verbinden. Het internetplatform zal zich niet beperken tot Friese dorpen. Integendeel, het is de bedoeling dat alle duurzame dorpen in heel Nederland hun initiatieven, ervaringen en kennis gaan delen. Met elkaar en voor elkaar. Belangrijk is dat dorpen elkaar ook echt ontmoeten en inspireren. In Friesland zal het Netwerk Duurzame Dorpen daarom activiteiten gaan organiseren zoals cursussen, themabijeenkomsten en excursies.

Dorpen kunnen op vele terreinen werken aan het verduurzamen van hun eigen leefomgeving. Het gaat niet alleen om energie of water maar ook om gezondheid, bezinning, mobiliteit, leefstijl of lokale voedselproductie. Op 14 thema’s worden de initiatieven straks gerangschikt. Om als dorpsgemeenschap om te gaan met de ingrijpende veranderingsprocessen waar we als (lokale) samenleving mee te maken krijgen, zullen dorpen weerbaar, innovatief, slim, zelfredzaam en veerkrachtig moeten zijn. Aan de slag gaan met duurzaamheid is een logisch gevolg. Werken aan duurzaamheid betekent het versterken van de sociale samenhang in het dorp. Werken aan een duurzame leefomgeving blijkt ook nog eens erg leuk te zijn. Doet uw dorp straks ook mee?

Vergelijkbare berichten