| | |

Nieuwe stichting Parkstad in Transitie

Voorzitter Leo de Groot
Secretaris Marjo Uitewaal
Penningmeester Helmut Steeman

Op 23 december 2022 is de nieuwe stichting Parkstad in Transitie opgericht met het ondertekenen van de stichting statuten bij notaris van Thoor in Kerkrade.

Via deze weg wenst stichting Parksjtad in Transitie iedereen een mooi, gezond en vredevol jaar toe.

Dit jaar is voor onze stichting het jaar van de verandering want er gaat daadwerkelijk iets veranderen. Zoals bekend is sinds 2022 werkgroep Stadswerkplaats Heerlen volop actief geworden binnen onze stichting. De werkgroep doet het zo goed en heeft zoveel aanloop dat we er al snel achter kwamen dat deze werkgroep zowel organisatorisch als financieel een erg grote stempel drukt op de gehele stichting. Met name het bestuur had hier veel last van. Er is dan ook besloten om te splitsen.

Op kantoor van notaris van Thoor te Kerkrade en met dank aan notaris van Thoor is op 23-12-2022 de 2de stichting in het leven geroepen, stichting Parkstad in Transitie (zonder de “j”) waaronder de werkgroepen Permacultuur en Repair Café Parkstad actief zullen blijven.

Stadswerkplaats Heerlen zal onder de oude stichting actief blijven en zal t.z.t. haar naam gaan veranderen in stichting Stadswerkplaats Heerlen. De stichting statuten zullen voor de nieuwe stichting onveranderd blijven.

Op de foto’s de ondertekening van de stichting statuten door het bestuur. Vooralsnog zijn de bestuursleden voor beide stichtingen dezelfde mensen. Er wordt nog gezocht naar nieuwe bestuursleden.

Vergelijkbare berichten