Groente mandela
|

Opening Dobbeltuin op de dag van de Stadslandbouw

Groente mandela
Groente mandela

De Dobbeltuin in MSP gelegen aan de Dobbelsteijnstraat, wordt op zaterdag 17 mei feestelijk geopend op de Dag van de Stadslandbouw om 10.00u. Hierbij is iedereen van harte welkom. De dag van de stadslandbouw wordt voor de tweede keer in het hele land gevierd en tal van initiatieven presenteren zich op die dag. De Dobbeltuin is aangelegd op een braak liggend stuk grond dat diverse malen gebruikt werd als stortplaats voor puin en ander ongerief. Een initiatiefgroep heeft zich erover ontfermd en er een fantastische buurttuin aangelegd. Het ontwerp is van de werkgroep permacultuur. De werkgroep permacultuur bestaat uit mensen met een certificaat van een Permacultuur Ontwerp Cursus en belangstellenden.

dagvandestadslandbouw-PD-logo-L

Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom. In de loop van de dag zal er rondleidingen in de tuin worden gegeven met uitleg over permacultuur. Daarnaast komen er rondleidingen/excursies van de eetbare en geneeskrachtige (wilde)groenten en kruiden in de tuin.

Tuinieren op permacultuurbasis is samenwerken met de natuur, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van chemicaliën zoals kunstmest of bestrijdingsmiddelen.De werkgroep permacultuur is voortgekomen uit Transition Town Parksjtad en heeft in 2012 de eerste gemeenschapstuin-ervaring opgedaan met een tijdelijke zelfpluktuin in Kerkrade. In november 2011 zijn ze daar begonnen met het aanleggen. Het terrein van 5000m2 kregen ze voor 1 jaar in bruikleen maar na minder dan een jaar moest het worden verlaten wegens nieuwbouw. Ondanks de korte duur, vond de werkgroep het toch de moeite waard om de ervaring op te doen. Meer hierover op https://parkstad-in-transitie.nl/tag/zelfpluktuin

In het voorjaar van 2012 kreeg de werkgroep permacultuur het terrein aan de Dobbelsteijnstraat met een oppervlakte van 1225 m2 voor 3 jaar in bruikleen van Woonpunt. De woningbouwcoöperatie en gemeente Heerlen hadden beide een beperkt budget beschikbaar en verleende de nodige medewerking. Woonpunt wilde het terrein tot stoephoogte ophogen en er klepelgras inzaaien. Het zal dan een paar keer per jaar onderhouden moeten worden. Het geld dat daarvoor gereserveerd is gunnen ze nu aan de opbouw van de tijdelijke tuin. Er moest 50 cm grond ingereden worden om het op stoepniveau te brengen. Door het natte voorjaar van 2012 heeft dat een tijd op zich laten wachten. Uiteindelijk kwam de grond op 17 juni. Vanaf die tijd is met menskracht vormgegeven aan de buurttuin. Ondertussen is het duidelijk dat de buurttuin langer dan 3 jaar kan blijven. Woonpunt heeft een hekwerk van meer dan €1000,- aangebracht en er zijn geen plannen voor nieuwbouw op die plek.
Deze buurttuin is een tuin door en voor de buurt en belangstellenden. Iedereen die het leuk vindt kan haar of zijn steentje bij gaan dragen en meedelen in de oogst. De tuin heeft ook terrassen voor momenten van ontspanning en buurtcontact.

De bedoeling van de buurttuin is om de buurtbewoners en belangstellenden de gelegenheid te geven gezonde biologische groenten, kruiden, fruit en bloemen te verbouwen. Daarnaast is het de bedoeling dat er regelmatig pannenkoeken- en soepmiddagen georganiseerd worden. In de toekomst zitten ook pizza- en brood-bakmiddagen in de planning. Daarvoor zal een leem-oven gebouwd worden.
Diverse workshops worden er gehouden zoals het maken van een bijenhotel, aardbeientoren, rocket-stove bouwen, enzovoort.

fruitboom planten
fruitboom planten

Adoptieplan
Buurtbewoners en sympathisanten hebben allerlei materiaal, kruiden, fruitstruiken en enkele fruitboompjes gedoneerd. Daarnaast zijn 5 fruitbomen van ± 5 jaar oud “gekocht”. Gekocht staat tussen haakjes omdat ze nog betaald moeten worden. Het idee is dat belangstellenden de fruitbomen adopteren. Ze kosten €30,- per stuk en wie hem adopteert mag er een bordje bijzetten met zijn/haar naam erop.

Verder is het mogelijk om een bed te adopteren en er zorg voor te dragen. Men mag zelf groenten, bloemen en kruiden kweken.

Er wordt nog volop gewerkt aan de afwerking van de tuin. Hulp is welkom. Op maandag- en dinsdagochtend zijn er in ieder geval mensen bezig. Daarnaast wordt onregelmatig op de woensdag, vrijdag en zaterdag gewerkt.

Meer informatie:
Leo de Groot email: ljm.degroot(at)telfort.nl telefoon: 06-47311049

Meer berichten over de Dobbeltuin: https://parkstad-in-transitie.nl/?s=buurttuin

Vergelijkbare berichten