Overbelasting van de aarde is het overkoepelende vraagstuk

Mondiale problemen zoals ontbossing, overbevissing, het snelle uitsterven van
soorten, tekorten aan grondstoffen, hogere voedselprijzen en klimaatverandering blijken het gevolg te zijn van één overkoepelend vraagstuk: de overbelasting (overshoot) van de aarde, veroorzaakt door de groeiende overbevolking en overconsumptie. Wat kunnen en moeten we daaraan doen?

Daarover gaat het nieuwe eBook van 48 geïllustreerde pagina’s met de titel Mijn Hemel! Wat gebeurt er op aarde? Het is gemaakt om te lezen op een eReader, iPhone, iPad of een gewoon computerscherm, met ruim 35 links naar de bronnen en achtergrondinformatie.

Download of lees het gratis eBook op: www.voetafdruk.eu/mijnhemel

Het eBook is een uitgave van Voor Mondiale Duurzaamheid, samengesteld door Jan Juffermans, lid van het Platform Duurzame en Solidaire Economie (www.platformdse.org), de Werkgroep Voetafdruk Nederland (www.voetafdruk.eu ) en Transition Town Boxtel. Van 1978 tot 2010 werkte hij bij De Kleine Aarde, ontving in 2005 de eerste Duurzaamheidsprijs van de Gemeente Boxtel, werd in 2009 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en in 2010 stond hij op plaats 34 van De Duurzame 100 van het dagblad Trouw.

Vergelijkbare berichten