Sponsoring voor RepairCafé GeredGoed

Het RepairCafé GeredGoed is verheugd dat ze onlangs een gift mochten ontvangen van € 50,00 van de firma: Als dank is deze vermelding op de website van Transition Town Parksjtad geplaatst. Er zijn verschillende vormen van sponsoring, die GeredGoed ondervinden. Zo sponsort het Consuminderhuis het RepairCafé in natura door geen zaalhuur te vragen en de…

Landelijke Genoegdag – Transitie Festival
|

Landelijke Genoegdag – Transitie Festival

Op zaterdag 17 maart organiseert Godelieve Engbersen voor de vierde keer alweer de Landelijke Genoegdag in samenwerking met Genoeg en Transition Towns wordt de Genoegdag in 2012 tevens een Transitie Festival. Een groeiende groep Nederlanders heeft meer met doen-denken dan met doem-denken! Een wereld enkel en alleen gestoeld op economische groei kraakt uit haar voegen….

‘Dubbel Duurzaam’: levensstijl in transitie

Veel mensen zijn het er wel over eens dat we onze levensstijl moeten veranderen om het ecosysteem van de aarde in stand te houden. Het is alleen niet zo makkelijk om ons luxe leven te veranderen. Want wat krijgen we er voor terug? Zeewier, geitenwollen sokken en fietsen in de regen?  Nee, volgens recente wetenschappelijke onderzoeken…

|

Repair Café in Consuminderhuis Landgraaf

Op zaterdag 28 januari is het Repair Café Gered Goed in het Consuminderhuis in Landgraaf, Wilhelminastraat 25. Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur kan een ieder terecht met kapotte spullen voor reparatie. De slogan is: “Wij repareren maar willen het ook u leren.” Er zijn deskundigen voor reparatie van kleding, elektro, hout en metaal, fietsen,…

Landelijke TT training 2012

In 2009 startte Transition Towns Nederland met weekend-trainingen over het opzetten van een TT-initiatief in je eigen woonplaats. Inmiddels hebben ruim 200 mensen hem gevolgd. De reacties van de deelnemers zijn onverminderd positief. De eerstvolgende training vindt plaats in het weekeind van 3-5 febuari 2012. De trainingen zijn ontworpen door een internationaal team van TT-ers…

|

Heuvelcultuur

Tijdens de Permacultuur ontwerp cursus 2011 op De Twaalf Ambachten werd er door één van de cursisten een presentatie over het gebruik van heuveltechniek gegeven. Verhoogde bedden hebben een aanzienlijk voordeel tegenover normale bedden op grond niveau. In het boek Sepp Holzer’s Permaculture A Practical Guide for Farmers, Smallholders & Gardeners, omschrijft Sepp het toepassen…

Aanleg zelfpluktuin Kerkrade gestart

Aanleg zelfpluktuin Kerkrade gestart

Eind november 2011 is begonnen met de aanleg van de zelfpluktuin in Kerkrade. 15 November had de werkgroep Permacultuur van Transition Town Parksjtad een gesprek met mensen van de gemeente Kerkrade, woningstichting Land van Rode en opbouwwerk. Daar werden de afspraken gemaakt wie welke taken op zich zal nemen. De gemeente Kerkrade geeft ondersteuning met…

Pilotproject zelfpluktuin in Kerkrade

Pilotproject zelfpluktuin in Kerkrade

Enkele mensen die aan de wieg stonden van Transition Town Parksjtad hebben een permacultuur cursus gevolgd en hebben het PDC-certificaat (Permaculture Design Course) behaald. Het geleerde willen ze nu in de praktijk brengen en dat vereist een stuk grond. De initiatiefnemers voor de werkgroep Permacultuur (Leo de Groot en Jeanette Wolters) zoeken contact met mensen…

Verslag landelijke ontmoeting van actieve TT-ers

Het bruist van de initiatieven! In het weekend van 30 september, 1 en 2 oktober kon je in Deventer 3 dagen lang allerlei mensen ontmoeten die iets hebben met Transition Towns. In de voormalige synagoge middenin de stad werd de eerste nationale TT conferentie gehouden met een indrukwekkend programma. O.a. Jan Terlouw, Fransje de Waard…