| | | | |

Parksjtad in Transitie bestaat 10 jaar

Parksjtad in Transitie is een milieu- en duurzaamheidsorganisatie met een groot sociaal maatschappelijk hart. Het biedt burgers een platform om met gelijkgestemden actie te ondernemen voor een duurzame samenleving binnen onze lokale gemeenschap en daarmee de samenhang te versterken teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen.

En dit doen wij in 2019 al 10 jaar! Reden voor een feestje.

Wie zijn wij: wij zijn bezorgde, maar ook sociaal maatschappelijk bevlogen mensen die zich druk maken over de wegwerpmaatschappij, de prestatiedruk die onze maatschappij ons oplegt, de globalisering etc. Veel van wat we gecreëerd hebben heeft nu een negatieve invloed op ons milieu en ons welbevinden in de meest brede zin van het woord. Hier willen wij verandering in aanbrengen en dit van onderop met een solide breed gedragen basis.

DOE JE MEE?

Een korte geschiedenis:

2009: Begonnen als Transition Town Parksjtad bestaat Parksjtad in Transitie in 2019 10 jaar. Geïnspireerd door de wereldwijde Transition Town beweging, is in 2009 een initiatiefgroep begonnen met informatieve filmvoorstellingen en voorlichting over de klimaatcrisis. Parksjtad in Transitie (PiT) wil bijdragen aan een duurzame wereld van onderop waarbij de talenten van een ieder wordt ingezet.

2010: vanuit Parksjtad in Transitie wordt gestart met het Repair Café.

Het eerste Repair Café in Heerlen (zelfs in Limburg) is een feit.

Het concept, dat een jaar eerder begon in Amsterdam, slaat zo goed aan dat er met de jaren steeds meer Repair Cafés bij komen. Momenteel zijn er al een tientallen in Limburg en zo’n 430 landelijk. Repareren om de afvalberg te verminderen, repareren tegen de wegwerpmaatschappij en om bewustwording te creëren. Repareren voor behoud van kennis en kunde welke dreigt verloren te gaan. Repareren met een sociaal doel door te ontmoeten en elkaar te helpen.

2011: de werkgroep Permacultuur ontstaat. Na de Pluktuin in Kerkrade biedt woningstichting Woonpunt een perceel aan de Dobbelsteijnstraat in Heerlen aan. Dit resulteerde in de zeer succesvolle Dobbeltuin. De Dobbeltuin is een permacultuur-proef-tuin. Het ontwerp voor deze samentuin is gebaseerd op de permacultuur principes. Elk jaar wordt er door de werkgroep Permacultuur één of meer moestuincursussen gegeven. Ook presentaties zoals inleiding in de permacultuur zijn verzorgd. Dergelijke tuinen laten zien dat deze niet alleen ter beleving is maar vooral ook voor de consumptie. En dat gezonde voeding door iedereen geproduceerd kan worden.

2018: Repair Café start een pilot om zelf een kleine thuiswindmolen te ontwikkelen. Met 10 geïnteresseerden knutselen we een jaar lang succesvol aan de windmolen. Het plan is om dit als workshop aan te bieden. Daarvoor is een werkplaats nodig. Hierdoor ontstaat het idee van een Stadswerkplaats. Er wordt nu hard gewerkt aan de realisatie van een Stadswerkplaats.

De Stadswerkplaats moet een open werkplaats worden waar iedereen terecht kan om zijn ambachtelijke en creatieve talenten te ontplooien. Tevens is de Stadswerkplaats een opstapplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sinds 2015 is PiT medeorganisator van de Dag van de Duurzaamheid op hoeve De Corisberg in Heerlen. In 2019 was dat voor de vijfde keer en heeft PiT een initiatiefgroep gevormd en een Week van de Duurzaamheid georganiseerd.

Een paar jaar geleden is de werkgroep Groene Kanteling in het leven geroepen. Het doel is de klimaatverandering en van de te nemen maatregelen onder burgers te vergroten, maar ook om te komen tot concrete acties. De Groene Kanteling heeft de klimaatfilmcyclus Limburg georganiseerd en deelgenomen aan demonstraties. Tevens is de Groene Kanteling initiatief nemer geweest in de klimaatcursus voor het IVN. Ook is er bijgedragen aan het organiseren van de Dag van de Duurzaamheid en Week van de Duurzaamheid.

Altijd al willen bijdragen aan een goed milieu maar geen idee hoe duurzaamheid aan te pakken! Geen nood, start bij ons! Parksjtad in Transitie ontplooit veel activiteiten ten behoeve van het milieu en de duurzaamheid. Laat je inspireren ga met ons het gesprek aan en doe mee!

Er zijn meerdere activiteiten waar Parksjtad in Transitie mee bezig is.

Als je er voor voelt om deel te nemen aan een van de activiteiten dan kan je contact opnemen:

parksjtadintransitie(at)gmail.com of bel Leo de Groot telefoon 06-47311049.

De website is https://parksjtad-in-transitie.nl

Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vergelijkbare berichten