| | | | | |

ANBI & Contactgegevens

ANBI INFORMATIE

STICHTING PARKSTAD IN TRANSITIE

PiT, Tilburgstraat 21, 6415 BG, Heerlen; tel.: 06-47311049

Email: parkstadintransitie(at)gmail.com
Bankrekening: NL06TRIO 0197 8517 03 / BTW: NL8647.67.912.B.01
Internet: https://parkstad-in-transitie.nl

Kamer van Koophandel nr.: 88759903
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN: 853495439)


Giften aan ons zijn fiscaal aftrekbaar. Per 17 december 2013 is de stichting Transition Town Parkstad (op z’n Limburgs met “j”) opgericht.
Begin maart 2014 is er een bankrekening bij de Triodus bank geopend.

In 2019 is de naam officieel veranderd naar Stichting Parkstad in Transitie.

Op kantoor van notaris van Thoor te Kerkrade en met dank aan notaris van Thoor is op 23-12-2022 de 2de stichting in het leven geroepen, stichting Parkstad in Transitie (zonder de “j”) waaronder de werkgroepen Permacultuur en Repair Café Parkstad actief zullen blijven.

Stadswerkplaats Heerlen zal onder de oude stichting actief blijven en zal t.z.t. haar naam gaan veranderen in stichting Stadswerkplaats Heerlen. De stichting statuten zullen voor de nieuwe stichting onveranderd blijven.

Huidige kerngroep 2022:
L. de Groot (voorzitter), H. Steeman (penningmeester), M. Uitewaal (secretaris),
R. Wijckmans, G. Vroomen, M. Ritterbex nemen deel aan de vergaderingen maar zijn geen officieel K.v.K.-geregistreerd lid.

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel om met het oog op de mondiale klimaat-, energie-, economische en voedselproblematiek

  • het stimuleren van de veerkracht in de samenleving middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord,
  • het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de burgers binnen deze gemeenschap,
  • het versterken van de samenhang teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen. (artikel 2 stichting statuten)

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden gegeven. Onkosten worden, mits schriftelijk gedeclareerd, vergoed.

Beleidsplan:

Werkzaamheden van de Stichting

– Kerngroep draagt zorg voor het geheel van de stichting. We hebben sinds november 2016 een vaste lokatie in de Brede Maatschappelijke Voorziening Sam Sam, Mijnzetellaan 6 te Heerlen voor 3 jaar.
Dit is verlengd met 2 jaar.

Er wordt samengewerkt met Heerlen Mondiaal, Dag van de Duurzaamheid team.

– Werkgroep Repair Café Parkstad
De werkgroep Repair Café houdt 7 keer per jaar een Repair Café ochtend op onze vaste lokatie op de Mijnzetellaan 6 in Heerlen op de laatste zaterdag van de maand. Daarnaast is er 4 keer per jaar Repair Café in Bocholtz. Incidenteel worden er extra Repair Café’s gehouden. Op die reparatie-ochtenden zijn deskundigen aanwezig voor kleding, elektra, hout en metaal, speelgoed, fietsen, computervragen enzovoort.

Contact: repaircafeparkstadlimburg(at)gmail.com
Website: www.repaircafeparkstad.nl
Facebook: Repair Café Parkstad

– Werkgroep Permacultuur
De werkgroep Permacultuur stimuleert permacultuur in de regio door o.a. presentaties, cursussen en praktijk.

Permacultuur is leren van de natuur met als doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand houden.
We doen dit door de natuur als model te nemen voor het ontwerpen van onze huizen, tuinen, boerderijen, bossen, economieen, steden en dorpen. Permacultuur is met andere woorden een ontwerpwetenschap met een basis in de 3 ethische principes, zorg voor de aarde, zorg voor de mensen, eerlijk delen.

In 2013 is begonnen met de aanleg van een samentuin in de Dobbelsteijnstraat in Heerlen genaamd Dobbeltuin. Het is een permacultuur proeftuin die door middel van grondverbetering en successie steeds meer vorm krijgt.

Sinds 2022 heeft de Dobbeltuin samen met Stadstuin Heerlen, Bij de Buurttuin (Vrieheide) en Stadslandbouw De Gulle Grond Heerlen, een gezamenlijke website: GroeneGolfHeerlen.

Contact: 06-47 31 10 49
Email: parkstadintransitie(at)gmail.com
Werkgroep Permacultuur
Facebook: DobbeltuinHeerlen

– Werkgroep secretariaat
Deze houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de stichting maar ook met de inkoop en verkoop van boeken en brochures.

– Werkgroep Vredesburo
Deze staat met standmateriaal op festivals en manifestaties soms in samenwerking of combinatie met andere werkgroepen van PiT. Veelal in samenwerking met het Vredesplatform Heerlen worden er activiteiten georganiseerd.

– Werkgroep Stadswerkplaats
Stadswerkplaats Heerlen maakt een professionele hout- en metaalwerkplaats voor iedereen toegankelijk. Het is een laagdrempelige veilige werkruimte waar men naar hartenlust kan experimenteren met techniek en ambacht.

Contact: stadswerkplaatsheerlen contact
Website: www.stadswerkplaatsheerlen.nl

Facebook: StadswerkplaatsHeerlen
Instagram: StadswerkplaatsHeerlen

Voor belangstellenden zijn de stichtingsstatuten in te zien via: Statuten PiT

Folder PiT januari 2019

Vergaderverslagen 2014:
Notulen Transition Town Parkstad 15 januari 2014

Jaarverslag Transition Town Parkstad 2015

Jaarverslag Transition Town Parkstad 2015 uitgebreid

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2016

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2017

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2017 zonder facebooklink’s

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2018

Jaarverslag Parkstad in Transitie 2018 zonder Facebooklink’s

Kascontrole PiT 2018

Jaarverslag PiT 2019

Jaarverslag PiT 2019 zonder facebooklink’s

Kascontrole PiT 2019

Jaarverslag PiT 2020

Jaarverslag PiT 2020 zonder facebooklink’s

kascontrole PiT 2020

Jaarverslag PiT 2021

Jaarverslag PiT 2021 zonder facebooklinks

Concept jaarrekening 2021 1e versie

Jaarverslag PiT 2022

Jaarverslag PiT zonder facebooklinks

Vergelijkbare berichten