Ethische principes permacultuur grafische vormgeving
Grafische vormgeving van de ethische permacultuur principes

Permacultuur kent 3 ethische principes:

Zorg voor de Aarde: met Aarde wordt hier zowel letterlijk aarde als vooral de Aarde in haar geheel bedoeld. Het uitgangspunt hierachter is de overtuiging dat al het leven op Aarde bestaansrecht – een eigen intrinsieke waarde – heeft. Alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen.

Zorg voor de mens: lijkt al inbegrepen in het eerste principe maar wordt toch apart benoemd. Dit principe benadrukt dat permacultuur een ontwerpsysteem is voor de menselijke leefomgeving. Het gaat om het ontwerpen van productieve systemen en de verschaffing van menselijke toegang tot hetgeen nodig is voor ons voortbestaan.

Eerlijke aandelen (vertaling van fair shares): is iets anders dan het in gelijke porties opdelen van de overvloed. Het principe zegt dat ieders verbruiksaandeel van de grondstoffen en hulpbronnen op onze planeet binnen haar grenzen moet blijven.

Permacultuur kent 10 tot 12 ontwerp principes.

Bill MollisonVerschillende permanauten hebben hun eigen ontwerpprincipes gepubliceerd. Zo ook de twee grondleggers van permacultuur: de tien principes van de in 2016 gestorven grondlegger van het woord permacultuur, Bill Mollison, zijn meer toepassingsgericht en vooral praktisch bij het ontwerpen in de beginfase.

De twaalf principes van Holmgren zijn meer basishoudingen, die bij het verder ontwikkelen aan bod komen.
Deze zijn universeel toepasbaar en onafhankelijk van een regio. Niet alleen bij het verbouwen van voedsel maar ook bij het bouwen van huizen, het vormgeven aan een organisatie en in het persoonlijk leven. Daarnaast zijn er nog meer sectoren te bedenken waar de permacultuur principes toegepast kunnen worden.

Bij het permacultuur diploma traject wordt gevraagd om 10 ontwerpen te beschrijven die zowel voldoen aan de 12 ontwerp principes van David Holmgren als de 10 ontwerp principes van Bill Mollison.

De tien ontwerp principes van Mollison

 1. Relatieve locatie (de juiste plaatsing van elementen)
 2. Elk element vervult vele functies
 3. Elke functie wordt gedragen door vele elementen
 4. Efficiënte energie planning (zone + sectoren)
 5. De nadruk op biologische/hernieuwbare en lokale bronnen
 6. Energie recycling, kringlopen op de plek zelf.
 7. Intensieve systemen (stapelen in tijd en ruimte)
 8. Met successie werken (versnellen opvolging en evolutie)
 9. Diversiteit
 10. Het effect van randen en overgangen (’the edge effect’)

Daar voegde hij later nog twee gedragsprincipes aan toe:

11. Alles werkt twee kanten op.

12. Permacultuur vergt veel informatie en verbeeldingskracht.

De twaalf ontwerp principes van Holmgren:

 1. Observeer en reageer
 2. Vang energie op en sla deze op
 3. Zorg voor opbrengst
 4. Pas zelfregulering toe en accepteer feedback
 5. Gebruik en waardeer hernieuwbare bronnen en diensten
 6. Produceer geen afval
 7. Ontwerp vanuit patronen naar de details
 8. Integreer in plaats van afzonderen
 9. Gebruik kleine en trage oplossingen
 10. Gebruik en waardeer diversiteit
 11. Gebruik en waardeer randen
 12. Reageer creatief op verandering

Er zit een zekere overlap tussen beide en ze worden dan ook wel eens gecombineerd tot een set van vijftien ontwerpprincipes.
Naast de ethische en ontwerpprincipes, spelen het systeemdenken en denken in patronen waarbij het om een attitude gaat, een grote rol in permacultuur. Dit denken is meestal te herleiden naar systemen en patronen in de natuur.

Voor een uitgebreide beschrijving van de Permacultuur principes verwijzen wij naar: