Pilotproject zelfpluktuin in Kerkrade

Enkele mensen die aan de wieg stonden van Transition Town Parksjtad hebben een permacultuur cursus gevolgd en hebben het PDC-certificaat (Permaculture Design Course) behaald. Het geleerde willen ze nu in de praktijk brengen en dat vereist een stuk grond. De initiatiefnemers voor de werkgroep Permacultuur (Leo de Groot en Jeanette Wolters) zoeken contact met mensen uit de regio die dezelfde kennis in huis hebben om samen de eerste permacultuurtuin in Parkstad te ontwikkelen. Het liefst in een woonwijk, op een perceel dat ze samen met de omwonenden kunnen ontginnen.

Na jaren van lobbyen bij allerlei instanties, veel geduld en doorzettingsvermogen is dat nu eindelijk gelukt!
De gemeente Kerkrade en de woningvereniging Land van Rode geven hen alle medewerking. Ze mogen een zelfpluktuin aanleggen op een terrein in de wijk Mücherveld (Kerkrade-Oost) waar door sloop een lap grond van zo’n 5.000 m2 is vrijgekomen. Op een groot gedeelte hiervan wordt het pilotproject uitgevoerd. Het andere gedeelte willen ze voorlopig gebruiken als “bouwopslag” voor de aanleg van de tuin.

Dat zijn nu de voordelen van krimp: er komen braakliggende gronden die we met gezonde plannen kunnen invullen. En Kerkrade is de Krimpgemeente bij uitstek.

Er is een begroting gemaakt en goedgekeurd; de gemeente en de woningvereniging leveren materialen en middelen, de initiatiefnemers leveren de menskracht en kennis. Het wordt nadrukkelijk een project dat samen met de burgers gestalte krijgt en waarbij ouderen hun kennis doorgeven aan kinderen.

De gemeente zorgt voor contact met het jongerenwerk, de basisschool en de bewonersorganisaties. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een ontwerp en een stappenplan. Al in november wordt er gestart met de aanleg van de permacultuurtuin in grove lijnen. Tevens wordt een mulchlaag en stro aangebracht,  en in de grond verwerkt voor de bedjes waar volgend jaar beplanting in komt. In het ontwerp zijn enkele elementen met wilgentenen opgenomen en hier wordt ook een begin mee gemaakt. In het voorjaar volgt de invulling, samen met kinderen en ouderen. Het wordt een pilot voor minstens 1 jaar, die de gemeente op meerdere plaatsen wil gaan toepassen en een structureel karakter geven.
Het enthousiasme waarmee Jeanette, Leo en Vincent Engelgeer er nu mee aan de slag zijn, heeft al geleid tot nieuwe aanvragen!

Een ieder die hieraan wil meehelpen of wil bijdragen kan contact opnemen met:

Vergelijkbare berichten