| |

Ramp in het regenwoud: protestactie tegen investeringen ING

Enkele mensen van Parkstad in Transitie en haar werkgroep Groene Kanteling stonden op 23 december 2019 tezamen met leden van de plaatselijke Amazone Werkgroep voor de ingang van de ING Bank.  Zij vroegen aandacht voor de zorgwekkende berichten over het verdwijnen van het regenwoud – de longen van de wereld en de rol die Nederlandse banken en bedrijven hierin spelen. In een folder voor het publiek stond de boodschap in het kort verteld.

“Al heel lang wordt het Amazone regenwoud bedreigd door grootschalige landbouw, mijnbouw en de aanleg van wegen. Grote stukken bos worden gekapt of platgebrand om plaats te maken voor de verbouw van vooral soja. De grond wordt vergiftigd door de mijnbouw. De inheemse bevolking raakt haar bestaansbronnen kwijt, wordt verjaagd en soms vermoord. Officieel heeft de inheemse bevolking wel rechten, maar die worden met voeten getreden. Vooral na het aantreden van Bolsonaro als president zijn de schendingen van de rechten van de bevolking sterk toegenomen.

De laatste jaren wordt gewerkt aan wegen, spoorwegen en havens in het Amazonegebied om het transport van vooral landbouwproducten te vergemakkelijken. Daardoor wordt de verwoesting van het Amazonegebied versneld. Nederlandse bedrijven en banken werken hieraan mee. Zo investeerde de ING 1,2 miljard in de aanleg van havens voor het transport van soja en is zo medeverantwoordelijk voor de ontbossing van het Amazone regenwoud. De betrokkenheid van ING en andere banken en bedrijven bij deze ramp moet ophouden.

Het televisieprogramma Zembla schonk op 12 december 2019 aandacht aan de Nederlandse betrokkenheid bij de ontbossing van het Braziliaanse regenwoud. Dit zeer informatieve
programma is nog te zien op NPOstart, met deze link:
https://www.npostart.nl/zembla/12-12-2019/BV_101393871

Dit is een actie van:

Andreasparochie Heerlerbaan
Heerlen Mondiaal
Steungroep Indianen in Brasil”

 

Vergelijkbare berichten