|

Repair Café in Consuminderhuis Landgraaf

Op zaterdag 28 januari is het Repair Café Gered Goed in het Consuminderhuis in Landgraaf, Wilhelminastraat 25.

Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur kan een ieder terecht met kapotte spullen voor reparatie. De slogan is: “Wij repareren maar willen het ook u leren.”

Er zijn deskundigen voor reparatie van kleding, elektro, hout en metaal, fietsen, kleine fijne dingen zoals speelgoed. Tevens kunt u terecht met computer vragen.

Petra Timmermans en Fiet Pommé van het Repair Café met Annemiek van Deursen van het Consuminderhuis

Tijdens de voorbereidingen voor het 1 jarig bestaan is een afvaardiging van het Repair Café op bezoek geweest bij Annemiek van Deursen in het Consuminderhuis. Zij is erg enthousiast over het initiatief om spullen te repareren en zei dat ze hieraan graag onderdak wil geven in het Consuminderhuis. Voor haar is dat de nog onbrekende schakel in het geheel wat het Consuminderhuis nu aanbied en dat is toch al flink wat.

Een citaat van hun website:

“Het Consuminderhuis stelt zich o.a. als doel: Mensen met een klein budget consuminderen leren zodat zij met het (tijdelijke) weinige geld dat ze hebben toch een zinvol en duurzaam leven kunnen leiden. Dit vanuit de gedachte dat weinig inkomen zeker geen arm gevoel hoeft te geven. We leren door het geven van consuminderkringen

GELUK LOSKOPPELEN VAN GELD,

MEER DOEN MET MINDER

JE KWALITEITEN ONTWIKKELEN

GOED OMGAAN MET HET MILIEU

Kortom consuminderen is goed voor je gezondheid je portemonnee en het milieu.

Doelgroepen:

De doelgroepen waarop de Stichting Consuminderhuis ONS GENOEG haar activiteiten richt zijn veelal minima, mensen die langdurig van een sociale uitkering moeten rondkomen en mensen met schulden. Daarnaast kunnen aan de consuminderkringen ook mensen deelnemen die uit overtuiging bewust gekozen hebben voor het consuminderen als levenswijze.

Consuminderkringen:

Een consuminderkring bestaat uit acht tot tien personen die in het beginstadium om de twee weken bij elkaar komen. Er wordt o.a. aandacht besteed aan onderwerpen als administratie opschonen, budgetteren, waar heb je recht op (bijzondere bijstand) energiezuinig leven en kinderen  bewust opvoeden. Naast de theoretische bijeenkomsten kan men per onderdeel deelnemen aan praktische kringen. We leren: door hergebruik van materiaal voor weinig geld decoraties voor in huis te maken, tuindecoraties van gaas/mos hooi enz., cadeautjes zelf maken en zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven leren, o.a. zelf groenten te verbouwen. Bovendien kan elk kringlid deelnemen aan bak en kook workshops om te leren voor weinig geld een gezond menu op tafel te zetten. Eenieder die de theoretische kringen volgt kan naar behoefte deelnemen aan de praktische kringen.

Deelname aan de consuminderkringen is gratis en vinden plaats in het Consuminderhuis.

Eenieder die deelneemt kan spullen, kleding, speelgoed, meubels en  wat maar nodig is, gratis meenemen.”

Vergelijkbare berichten