| |

Samen met je buren verduurzamen

Onlangs werd Parkstad in Transitie benaderd door het LSA over “Samen met je buren verduurzamen”. Na enige uitleg leek het ons een goed idee om hier bekendheid aan te geven.

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een vereniging van bewonersinitiatieven in heel Nederland. Het bestuur en de leden vormen de vereniging.

Oproep: Samen met je buren verduurzamen? LSA kan jullie koppelen aan een ervaren procesbegeleider

We zien hoe waardevol het is als bewoners in hun straat, buurt of dorp samen woningen willen verduurzamen. Maar waar begin je? Hoe praat je hierover met je buurt? Hoe maak je gezamenlijk besluiten? En hoe kan je werken aan verduurzamingsoplossingen die voor zoveel mogelijk bewoners interessant is?

In 2023 kan LSA bewonersinitiatieven die (willen) werken aan collectieve verduurzamingsmaatregelen koppelen aan een ervaren procesbegeleider. Iemand die komend jaar met jullie plannen maakt, meewerkt en adviseert. Iets voor jullie? Lees de voorwaarden en meld je meteen aan. We kunnen 50 initiatieven begeleiden dus wees er snel bij.

Waar kan je hulp bij vragen? Twee voorbeelden

Voorbeeld 1: Collectieve verduurzaming met de buurt

In de buurt Zandweerd in Deventer ziet een bewonersinitiatief dat de vraag naar verduurzaming en isolatie toeneemt. Maar, voor een grote groep buurtbewoners schrikken het prijskaartje en de administratieve rompslomp af. Het initiatief wil via hun infopunt en hun klussendienst proberen diensten aan te bieden die aansluiten bij de bredere behoeftes in de buurt. Samen met de gemeente, de woningbouwcorporatie en de buurthuiskamer Bij de Halte werken ze aan een professionalisering van hun buurtbedrijf. Voor dit proces krijgen ze vanuit LSA hulp van een van onze procesbegeleiders.

Voorbeeld 2: Samen energie opwekken

In een buurt in de wijk Noorderplassen in Almere wil een groep bewoners van het gas af. Ze willen samen verschillende stappen zetten en denken onder andere aan het opwekken van hun eigen energie. Maar hoe kom je met een diverse groep bewoners in een buurtje tot besluiten en collectieve acties? Een procesbegeleider van LSA gaat hen helpen om dit proces goed vorm te geven.

Voor wie?

 • Een groep bewoners die de krachten willen bundelen en in 2023 samen hun huizen willen verduurzamen.
 • Dit kunnen bestaande initiatieven zijn; zoals een buurthuis, straatvereniging of energiecoöperatie. Maar ook een nieuwe enthousiaste groep buurtbewoners die aan de slag willen, kunnen zich aanmelden.
 • Initiatieven die werken aan oplossingen die voor zoveel mogelijk buurtbewoners interessant is. Inclusiviteit staat voorop.
 • Initiatieven die willen groeien in een ondernemende organisatievorm, zoals een wijk- of buurtbedrijf.

Wat verstaan we onder gezamenlijk verduurzamen?

Wel

 • In dit programma gaat het specifiek om het proces om te komen tot concrete maatregelen om woningen te verduurzamen, denk aan; spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, glas, zonnepanelen, hybride ketel etc.

Niet

 • Kleine verduurzamingsmaatregelen als tochtstrips of radiatorfolie aanbrengen
 • Het verduurzamen van buurt- of dorpshuizen of andere gebouwen met een buurtfunctie

Hoe ziet de ondersteuning van de procesbegeleider eruit?

Jullie ondersteuningsvraag staat centraal. Als jullie aanvraag aansluit bij het programma zullen we een koppeling maken met een ervaren procesbegeleider. Na een kennismaking en een klik zal zij/hij afhankelijk van jullie ondersteuningsvraag haar/zijn rol pakken. Misschien hebben jullie zelf een kartrekker die het proces kan begeleiden of willen jullie juist gebruik maken van een van de ervaren procesbegeleiders vanuit LSA. Je kan dit aangeven in het aanvraagformulier hieronder.

Wat kan je verwachten van de procesbegeleider?

Wel

 • Hij of zij gaat samen met jullie een plan van aanpak maken.
 • Hij of zij denkt mee of pakt taken op tijdens de uitvoering van jullie plan.
 • Hij of zij denkt mee vanuit specifieke expertise; denk aan community building, ondernemerschap of lokale samenwerking (met bv woningbouwvereniging of gemeente).
 • Hij of zij heeft lokale kennis en/of kan jullie ondersteunen in een specifieke vraag

Niet

 • De procesbegeleider gaat het initiatief niet voor jullie uitvoeren. Jullie houden de regie en doen de uitvoering zelf.

Komt elk bewonersinitiatief dat zich aanmeld in aanmerking?

LSA bewoners kan in 2023 in totaal 50 bewonersinitiatieven procesbegeleiding aanbieden bij de gezamenlijke verduurzaming van buurt of dorp. Als er meer aanmeldingen zijn kiezen we voor een goede spreiding van de bewonersinitiatieven over het land.

Moet het bewonersinitiatief hiervoor betalen?

Nee, jullie hoeven niet te betalen voor de begeleiding. Wel vragen we jullie onderdeel te worden van de energie community samen met de andere deelnemers. Hierbinnen delen we onderling kennis en ervaringen. We zorgen ook dat niet deelnemende bewonersinitiatieven kunnen leren van onze lessen.

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben over je aanvraag of kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met of Paul Klouwens,

Meld je aan

meld-je-aan-voor-ondersteuning-bij-collectieve-verduurzamingsmaatregelen

Vergelijkbare berichten